Tư tưởng Hồ Chí Minh: Sức mạnh của Đảng từ cội nguồn nhân dân

 •   05/02/2019 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
 74 năm qua, từ mùa thu Tháng Tám lịch sử, giá trị của Tuyên ngôn Độc lập và tư tưởng: Cội nguồn sức mạnh của Đảng là từ sức mạnh của nhân dân, từ sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân vẫn vẹn nguyên giá trị.

Thị xã Ba Đồn: Đổi thay khi nghị quyết đi vào cuộc sống

 •   05/02/2019 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Trong năm qua, thị xã Ba Đồn đã triển khai quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXIV tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm làm chuyển biến ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ. Từ những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn đã đạt được hiệu quả bước đầu khá tích cực.

Thị xã Ba Đồn đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

 •   05/02/2019 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
  Sau 3 năm thực hiện Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ” giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã đạt được những kết quả tích cực. Những cách làm quyết liệt, bám sát cơ sở, rõ người, rõ việc đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Thị xã Ba Đồn vững tin bước vào Xuân mới

 •   05/02/2019 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Một mùa Xuân mới đang về với niềm vui tràn ngập đất trời và trong lòng mỗi người dân thị xã Ba Đồn. Năm 2018 đánh dấu sự trưởng thành của thị xã Ba Đồn sau 5 năm lập và phát triển. Trước những khó khăn, thách thức của năm qua, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp thị xã Ba Đồn đã có những chủ trương, quyết sách lãnh đạo Nhân dân vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết các cấp đã đề ra với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Phấn khởi chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019, lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Ba Đồn không quên nhìn lại thành quả, nỗ lực của chặng đường một năm cũ.
Đ/c Trần Thắng - UVTV tỉnh uỷ, Bí thư thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã

  Thư chúc Tết của đồng chí Trần Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

 •   02/02/2019 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã có thư chúc Tết gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí trong địa bàn thị xã; con em quê hương thị xã Ba Đồn đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Sau đây là toàn văn Thư chúc Tết của đồng chí Bí thư thị ủy.
Đ/c Phạm Duy Quang - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn hiện nay

 •   29/01/2019 07:26:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên và coi đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Với phương thức nêu gương, mọi cán bộ, đảng viên trong cuộc sống, trong công việc phải làm gương, nêu gương mọi lúc, mọi nơi. Phương thức nêu gương sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thị xã Ba Đồn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 •   29/01/2019 07:24:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Phạm Quang Long
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã

          Trong không khí vui tươi chào đón năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn phấn khởi trước những kết quả đạt được trong năm 2018 và tự tin bước vào năm mới 2019 với quyết tâm mới.
Đ/c Cao Xuân Đức - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GÓP PHẦN QUAN TRỌNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

 •   29/01/2019 07:21:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
           Nhìn lại năm 2018, có thể khẳng định bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyên giáo phải đối mặt với những khó khăn, thách thức ảnh hưởng, tác động tới hiệu quả công tác. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, sự hướng dẫn, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự phối hợp công tác thường xuyên,chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thị xã, cùng sự nổ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm, tận tâm và có nhiều đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ tuyên giáo nên ngành tuyên giáo thị xã đã thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn công việc quan trọng, góp phần cùng đảng bộ thị xã hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực.
Đ/c: Mai Xuân Lục - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY BA ĐỒN VỚI NHIỆM VỤ THAM MƯU CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

 •   29/01/2019 07:19:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
  Năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của thị xã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.
Đ/c: Đoàn Minh Thọ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy

Công tác dân vận góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

 •   29/01/2019 07:12:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Năm 2018, thị xã có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,37%; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,37%; có 40/59 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 67,8%; công nhận mới 01 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới thành 6 xã; an ninh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90,8%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thị xã phát triển mạnh, với hệ thống điện - đường - trường - trạm được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đi lại cho người dân, bộ mặt đô thị và nông thôn thay đổi rõ rệt; hệ thống chính trị các cấp được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị  và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay có 100% xã, phường đều thực hiện xong phổ cập giáo dục trung học cơ sở; giải quyết việc làm cho 4.700 lao động. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng đến từng địa bàn nông thôn.

Thị xã Ba Đồn chú trọng phát triển đảng viên vùng giáo 

 •   27/01/2019 12:24:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
        Phát triển đảng viên ở vùng có đồng bào Công giáo trên địa bàn thị xã  Ba Đồn trong những năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên vùng có đồng bào Công giáo ở Ba Đồn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần sự chỉ đạo quyết liệt và giải pháp đồng bộ của các cấp ủy Đảng từ thị xã đến cơ sở.

Thị xã Ba Đồn lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

 •   24/01/2019 06:12:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
   Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp ở thị xã Ba Đồn đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phong trào đã tạo được khí thế hưởng ứng thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực tinh thần, vật chất trong xã hội và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

 •   24/01/2019 06:03:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, Đảng bộ TX. Ba Đồn thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thị xã Ba Đồn - Một năm nhìn lại

 •   07/01/2019 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
  Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn đã đồng tâm hiệp lực, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào tình hình thực tế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Ba Đồn ngày càng phát triển.

Toàn văn Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

 •   04/01/2019 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW).
Đài TT-TH thị xã Ba Đồn trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này:

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 •   04/01/2019 02:53:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22.10.2018) Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Đài TT-TH thị xã Ba Đồn trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, quyết tâm xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng giàu đẹp

 •   17/12/2018 05:26:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững, ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Quyết tâm xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Thị xã Ba Đồn - Dấu ấn một chặng đường

Thị xã Ba Đồn - Dấu ấn một chặng đường

 •   13/12/2018 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Với sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của mọi tầng lớp nhân dân, trải qua chặng đường 5 năm hình thành và phát triển, TX. Ba Đồn đã gặt hái được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội...

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập66
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm65
 • Hôm nay7,679
 • Tháng hiện tại121,098
 • Tổng lượt truy cập2,422,598
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây