Thị xã Ba Đồn: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

 •   03/12/2018 02:11:00 AM
 •   Đã xem: 9
Thời gian qua, Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 •   28/11/2018 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 12
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. BADONTV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương

Đảng bộ thị xã Ba Đồn đổi mới toàn diện công tác cán bộ

 •   26/11/2018 08:42:00 PM
 •   Đã xem: 12
Đổi mới công tác cán bộ là một trong ba nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ thị xã Ba Đồn đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, giai đoạn 2016-2020. Bằng những giải pháp khá đồng bộ ở tất cả các khâu, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã có những đổi mới quan trọng về đánh giá, quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trên địa bàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Những chặng đường vinh quang

 •   22/11/2018 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 15
Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất để cùng nhau chống kẻ thù chung vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Toàn cảnh bế mạc Hội nghị

Toàn văn thông báo của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 •   05/11/2018 07:55:00 PM
 •   Đã xem: 74
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:
Xã Quảng Lộc: Dân vận khéo trong phát triển kinh tế

Xã Quảng Lộc: Dân vận khéo trong phát triển kinh tế

 •   05/11/2018 06:25:17 AM
 •   Đã xem: 18
Những năm qua, xã Quảng Lộc đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các mô hình "dân vận khéo" về phát triển kinh tế. Nhờ vậy, tạo sức lan toả trong cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.

Sáp nhập tổ dân phố, tập trung sức mạnh của nhân dân

 •   25/10/2018 07:55:38 AM
 •   Đã xem: 22
Sáp nhập tổ dân phố (TDP) là chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã, phường, giảm chi phí ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội của địa phương. Đây là yếu tố quyết định để các địa phương phát huy sức mạnh cộng đồng xây dựng đô thị văn minh theo hướng phát triển bền vững.

Thôn Minh Sơn, xã Quảng Sơn đẩy mạnh các phong trào thi đua cơ sở.

 •   23/10/2018 11:57:18 PM
 •   Đã xem: 22
Thôn Minh Sơn xã Quảng Sơn là một thôn trung tâm về kinh tế, văn hoá của địa phương. Năm 2018 sau khi tách ra từ thôn Thọ Linh. Thực hiện thông tư 04 TT/2002/MTTW ngày 4 tháng 4 năm 2002 của UBMTTWTQVN về mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư trong thời kỳ mới” thôn Minh Sơn, xã Quảng Sơn đã thành lập ban vận động do trưởng ban công tác mặt trận làm trưởng ban, ban vận động đã lên kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với đặc thù của thôn để triển khai thực hiện.
Thị xã Ba Đồn lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thị xã Ba Đồn lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

 •   15/10/2018 12:23:02 AM
 •   Đã xem: 32
Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp ở thị xã Ba Đồn đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phong trào đã tạo được khí thế hưởng ứng thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực tinh thần, vật chất trong xã hội và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đi vào chiều sâu

 •   06/10/2018 03:21:40 AM
 •   Đã xem: 28
Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, TX. Ba Đồn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, góp phần khởi sắc diện mạo địa phương, nâng cao đời sống người dân.

Hội LHPN xã Quảng Thủy: Điểm sáng trong phong trào phụ nữ

 •   03/10/2018 01:12:36 AM
 •   Đã xem: 24
Với những cách làm hay, thiết thực, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Thuỷ đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của hội, trở thành một trong những tập thể điển hình toàn diện của Hội LHPN thị xã Ba Đồn.
Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra 2 ngày 26, 27/9

Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra 2 ngày 26, 27/9

 •   24/09/2018 02:04:00 AM
 •   Đã xem: 259
Thông cáo đặc biệt phát đi từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ MTTQ Việt Nam, lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức với nghi thức Quốc tang trong 2 ngày. Lễ viếng Chủ tịch nước bắt đầu từ 7h ngày 26/9, lễ truy điệu tổ chức hồi 7h30 ngày 27/9, lễ an táng diễn ra lúc 15h30 cùng ngày tại Ninh Bình.

Một sô kết quả sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, Nhiệm kỳ 2015 - 2020

 •   20/09/2018 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 27
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã đã nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ

 •   13/09/2018 08:36:30 AM
 •   Đã xem: 33
Xác định chất lượng đội ngũ cán bộ góp phần trực tiếp nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã chú trọng đổi mới công tác cán bộ, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thành tựu 73 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước

 •   29/08/2018 06:02:14 AM
 •   Đã xem: 42
Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phát huy cao độ sáng tạo, khéo léo, vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh, đi đến bến bờ vinh quang; lãnh đạo nhân dân bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai với phương châm vừa kiến quốc vừa kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh.

Thị xã Ba Đồn chú trọng công tác phát triển Đảng viên

 •   24/08/2018 07:20:20 AM
 •   Đã xem: 43
Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng luôn là một nhiệm vụ quan trọng được thị xã Ba Đồn đẩy mạnh thực hiện, nhằm góp phần củng cố và nâng cao vai trò, năng lực của tổ chức cơ sở đảng.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập138
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm137
 • Hôm nay9,310
 • Tháng hiện tại90,199
 • Tổng lượt truy cập1,847,625
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây