Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào, cuộc vận động của địa phương

 •   15/08/2019 02:35:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chương trình phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh của địa phương; tuyên truyền pháp luật, vận động CCB và nhân dân tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động; quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thi đua trong các giai đoạn, thi đua kỷ niệm những ngày lễ lớn.
Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

 •   07/08/2019 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của UNCLOS 1982 và pháp luật Việt Nam.
Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   19/07/2019 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Phòng và chống biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước

Phòng và chống biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước

 •   18/07/2019 11:24:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Ra sức xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta là một trong những âm mưu thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Phòng, chống, ngăn ngừa những biểu hiện đó là hết sức cần thiết và cấp bách, nếu không sẽ ảnh hưởng tới uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hợp nhất đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Trung

 •   18/07/2019 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Hợp nhất đơn vị hành chính cấp huyện, xã là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

TX. Ba Đồn: Xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế-xã hội

 •   17/07/2019 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Đảng bộ TX. Ba Đồn luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thị xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.
Đề cương Tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Đề cương Tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

 •   14/07/2019 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Toàn văn Nghị quyết về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Toàn văn Nghị quyết về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

 •   14/07/2019 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 •   09/07/2019 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thị ủy Ba Đồn: Những chuyển biến trong Công tác cán bộ

 •   26/06/2019 05:49:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
         Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp quyết liệt nhằm đổi mới Công tác cán bộ theo hướng thực chất và hiệu quả và đã tạo được bước chuyển biến quan trọng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời có sự phân công, phân cấp hợp lý và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

 •   23/06/2019 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Mục đích của phong trào này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tinh, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác...
Theo Kế hoạch, tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công viên chức trong việc thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính nhấn mạnh đến việc nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

Thị xã Ba Đồn: Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào có đạo

 •   12/06/2019 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn TX. Ba Đồn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chính quyền địa phương vẫn phải tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là ở vùng đồng bào có đạo.

Thị xã Ba Đồn tổ chức thực hiện quy hoạch chung thị xã

 •   04/06/2019 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức họp bàn định hướng tập trung thực hiện quy hoạch chung thị xã Ba Đồn. Theo đó, thị xã Ba Đồn là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ thương mại, du lịch, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, y tế cấp khu vực, đồng thời là trung tâm đầu mối giao thông, giao lưu của vùng Bắc Quảng Bình, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và một số lĩnh vực khác đối với khu vực Bắc Quảng Bình nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung.

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

 •   17/05/2019 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – sống mãi cùng thời gian.
     Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi xa nhưng Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. 50 năm đã đi qua (1969 – 2019), bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị. Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần giúp chúng ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, chấp nhận thách thức để tiến tới con đường phát triển bền vững.

Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Nhiều mô hình hay, cách làm mới theo  gương Bác

 •   22/04/2019 02:45:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
        Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, TX. Ba Đồn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trên nhiều lĩnh vực của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Việc nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng bộ.
Người dân phản đối dự án thủy lợi Rào Nan: Đang có bàn tay kích động của linh mục

Người dân phản đối dự án thủy lợi Rào Nan: Đang có bàn tay kích động của linh mục

 •   07/04/2019 04:59:00 AM
 •   Đã xem: 1757
 •   Phản hồi: 0
Dự án thủy lợi Rào Nan, ở xã Quảng Sơn, TX Ba Đồn được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 4428/QĐ-BNN-XD, ngày 30-10-2017 với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Sở Nông nghiệp-PTNN Quảng Bình được giao chủ đầu tư, thời gian hoàn thành dự án năm 2020. Khi xây dựng hoàn thành đập dâng Rào Nan sẽ tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên để giải quyết tình trạng thiếu nước hiện nay và nhu cầu dùng nước ngày càng tăng trong khu vực.
TUYÊN TRUYỀN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN

TUYÊN TRUYỀN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN

 •   25/03/2019 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ngày 18/9/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là cuộc Tổng điều tra có khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến tất cả các cấp, các ngành và mỗi người dân.

Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn: Góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

 •   21/03/2019 07:50:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TX. Ba Đồn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQVN thị xã lần thứ XXIII đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập52
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm51
 • Hôm nay8,742
 • Tháng hiện tại210,668
 • Tổng lượt truy cập4,452,753
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây