(Ảnh minh họa)

Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp

 •   07/10/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Đã thành “thói quen”, trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, phản động lại không ngừng đưa những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc tình hình đất nước nhằm kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Phòng và chống “bệnh” thành tích, háo danh.

 •   07/10/2019 05:44:07 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Cùng với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “bệnh” thành tích, háo danh đã, đang đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng.
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

5 điểm nổi bật tại Quy định 205-QĐ/TW về chống chạy chức, chạy quyền

 •   02/10/2019 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (có hiệu lực từ ngày 23/9/2019), trong đó có 05 điểm nổi bật sau đây:
(Hình minh họa)

Phòng và chống “bệnh” thành tích, háo danh

 •   25/09/2019 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
 Cùng với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “bệnh” thành tích, háo danh  đã, đang đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng.
HOCTAP2

Thị xã Ba Đồn lan tỏa phong trào học và làm theo Bác

 •   19/09/2019 12:57:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
  Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay, điều dễ nhận thấy ở thị xã Ba Đồn đó là sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Không phô trương, hình thức, phong trào đã đi vào chiều sâu, được thực hiện theo phương châm nói đi đôi với làm. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trên nhiều lĩnh vực của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Việc nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã.

Phường Quảng Thuận với công tác phát triển kinh tế - xã hội

 •   30/08/2019 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao đời sống kinh tế, xã hội cho người dân, Cấp uỷ Đảng, Chính quyền phường Quảng Thuận đã tập trung khai thác những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đầu tư đồng bộ, đúng hướng thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.
Thị xã Ba Đồn: Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức, đoàn thể vùng giáo

Thị xã Ba Đồn: Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức, đoàn thể vùng giáo

 •   28/08/2019 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Ba Đồn có đồng bào theo đạo Công giáo chiếm gần 37% dân số. So với các thôn, tổ dân phố (TDP) không có tôn giáo thì tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị một số thôn, TDP vùng giáo còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn, bất cập. Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị các thôn, TDP vùng giáo đang là câu hỏi đặt ra đối với các cấp ủy đảng thị xã Ba Đồn…

Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thị xã Ba Đồn

 •   26/08/2019 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, nhìn chung tình hình các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tuyên truyền, vận động của Mặt trận, các đoàn thể, nhân dân luôn tin tưởng, chấp hành tốt củ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh.

Công văn số 777/UBND ngày 16/8/2019 về việc chấn chỉnh việc treo cờ Tổ Quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu

 •   20/08/2019 01:54:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các hộ dân, địa điểm công cộng, các tuyến đường trên địa bàn thị xã nhân dịp các ngày Tết, lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh và của thị xã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chưa quan tâm thực hiện đúng quy định việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu dẫn đến việc thiếu nghiêm túc, gây mất mỹ quan đô thị như: Treo cờ quá cũ, treo cờ ở vị trí thiếu trang trọng, cờ bạc màu, rách nhưng không được thay thế kịp thời, gây phản cảm, vẫn còn nhiều hộ gia đình không treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, Tết. Đặc biệt hiện nay nhiều nhà văn hoá thôn, tổ dân phố và nhà dân treo cờ Tổ quốc quá cũ, rách, bạc màu không được tháo dỡ và thay mới. Để thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời tạo sự đồng bộ, nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ, tết và các sự kiện diễn ra trên địa bàn thị xã trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân thị xã đã có công văn số 777/UBND ngày 16/8/2019 về việc chấn chỉnh việc treo cờ Tổ Quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu; Theo đó, UBND thị xã yêu cầu:

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào, cuộc vận động của địa phương

 •   15/08/2019 01:35:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chương trình phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh của địa phương; tuyên truyền pháp luật, vận động CCB và nhân dân tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động; quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thi đua trong các giai đoạn, thi đua kỷ niệm những ngày lễ lớn.
Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

 •   07/08/2019 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của UNCLOS 1982 và pháp luật Việt Nam.
Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   19/07/2019 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Phòng và chống biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước

Phòng và chống biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước

 •   19/07/2019 10:24:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Ra sức xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta là một trong những âm mưu thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Phòng, chống, ngăn ngừa những biểu hiện đó là hết sức cần thiết và cấp bách, nếu không sẽ ảnh hưởng tới uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hợp nhất đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Trung

 •   18/07/2019 06:51:00 PM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Hợp nhất đơn vị hành chính cấp huyện, xã là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

TX. Ba Đồn: Xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế-xã hội

 •   17/07/2019 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Đảng bộ TX. Ba Đồn luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thị xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.
Đề cương Tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Đề cương Tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

 •   15/07/2019 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Toàn văn Nghị quyết về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Toàn văn Nghị quyết về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

 •   15/07/2019 06:30:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 •   09/07/2019 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập65
 • Hôm nay12,724
 • Tháng hiện tại272,528
 • Tổng lượt truy cập5,298,157
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây