Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn quyết tâm xây dựng Đảng bộ  vững mạnh toàn diện

Chủ nhật - 17/05/2020 22:19
      Xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta cũng đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Ðảng và nhân dân, luôn thể hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đã tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, tích cực đổi mới; quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thị đội làm tốt công tác tuyển quân hàng năm
Thị đội làm tốt công tác tuyển quân hàng năm
      Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thị uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị xã; sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành thị xã và cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đảng uỷ, chỉ huy luôn quán triệt, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn trong tham mưu, đề xuất và triển khai tổ chức thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
thị đội giới thiệu về vũ khí cho dân quân
Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ
     Trung tá Ngô Hữu Tình , Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thị xã Ba Đồn cho biết: “Nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã  Ba Đồn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tích cực chủ động đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ.Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tiếp tục được quan tâm; bảo đảm đồng bộ công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật; công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt”.
thi đội huy động tàu thuyền tham gia bảo vệ tổ quốc
Tổ chức diễn tập cho ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc
     Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt 100% kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, có nội dung hoàn thành xuất sắc, đảm bảo an toàn.  Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,7% dân số, tỉ lệ đảng viên trong dân quân cơ động đạt 32,7% (tăng 4,7% so với nhiệm kỳ trước). Tổ chức lễ tiễn, đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương trang trọng; đăng ký, quản lý nam thanh niên độ tuổi 17, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, đạt 100% kế hoạch và chỉ tiêu trên giao.
thị đội tham gia xây dựng ntm tai xã quảng văn
Tích cực tham gia cùng nhân dân xây dựng Nông thôn mới
     Anh Nguyễn Văn Tuyên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ba Đồn cho biết:  “Thực hiện tốt các văn bản,  hướng dẫn của Ban CHQS thị xã về nhiệm vụ Quân sự quốc phòng trong đó có công tác tuyển quân, trong nhiệm kỳ qua, Ban CHQS phường Ba Đồn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hàng năm về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của phường Ba Đồn đều đạt chỉ tiêu trên giao trong đó chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền vào các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt đoàn, hội, nói rõ về ý nghĩa của việc thanh niên làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc”.
       Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tích cực, chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và chữa cháy rừng trên địa bàn, với hơn 900 lượt bộ đội thường trực và hơn 4.000 dân quân, 35 lượt phương tiện. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác huấn luyện chiến đấu; kết quả kiểm tra các đối tượng hằng năm 100% đạt yêu cầu; trong đó, huấn luyện cơ quan đạt 86,06% khá, giỏi (vượt 1,06% so với kế hoạch); dân quân tự vệ đạt 74,5% khá, giỏi; dự bị động viên trên 70% khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức luyện tập, diễn tập chỉ huy - tham mưu sát thực tế, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang thị xã tiếp tục được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ.
      Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Phong trào “Học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; duy trì nề nếp phong trào thi đua quyết thắng gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đặc biệt, đã tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với hơn 1.000 ngày công và hơn 150 triệu đồng.
     Ông Nguyễn Thanh Huệ-Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn cho biết thêm: Năm 2019, Quảng Thủy cán đích xây dựng Nông thôn mới, từ kết quả đạt được chúng tôi thấy bộ mặt quê hương có nhiều khởi sắc, chương trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Quảng Thủy đã huy động được sự chung tay, góp sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã trong đó có đóng góp không nhỏ của lực lượng vũ trang thị xã. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng thủy hết sức ghi nhận sự chung tay, góp sức của lực lượng vũ trang thị xã trong đó đã đóng góp công sức, tiền của để xây dựng tuyến đường dân sinh trên địa bàn”.
     Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tích cực tăng gia, chăn nuôi; các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khoẻ đạt trên 99,7%. Quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất; quan tâm sửa chữa hệ thống kho tàng, doanh trại, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt cho bộ đội. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".  
     Một trong những điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua của Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thị xã là chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đã tích cực phối hợp với địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bằng những việc làm cụ thể thiết thực, ý nghĩa với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định hiện hành; đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân.
     Ông Trần Ngọc Giới, thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn chia sẻ thêm: Vừa qua, bộ đội của thị xã đã về giúp dân dọn dẹp vệ sinh, nạo vét kênh mương, tu sửa nhà văn hóa...Qua đó nhằm thắt chặt hơn tình cảm, tình quân dân, chúng tôi rất cảm ơn tình cảm của các chú bộ đội đã dành cho bà con nhân dân”.
     Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên quan tâm công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên cả nơi công tác và cư trú, gắn bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt 85,9% (tăng 3,6% so với nhiệm kỳ trước).
     Bên cạnh đó, Đảng bộ tập trung lựa chọn các khâu đột phá; chủ động khắc phục khâu yếu, mặt yếu sau kiểm điểm với phương châm “Tự soi, tự sửa, tự răn mình”, gắn với việc xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Tập thể Đảng ủy và các đồng chí đảng ủy viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
     Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đinh Quốc Việt-Phó Bí thư Đảng ủy – Chính trị viên Ban CHQS thị xã Ba Đồn cho biết thêm: “Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới với quyết tâm “Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, tích cực đổi mới; quyết tâm xây dựng Đảng bộ và lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua quyết thắng. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng của LLVT với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương , không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho LLVT luôn là lực lượng trung thành, tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ quê hương, đất nước”. 
 

Tác giả bài viết: Lệ Hằng-Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay17,733
  • Tháng hiện tại61,693
  • Tổng lượt truy cập9,630,938
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây