Đảng bộ thị xã Ba Đồn đổi mới toàn diện công tác cán bộ

Thứ ba - 27/11/2018 08:42
Đổi mới công tác cán bộ là một trong ba nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ thị xã Ba Đồn đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, giai đoạn 2016-2020. Bằng những giải pháp khá đồng bộ ở tất cả các khâu, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã có những đổi mới quan trọng về đánh giá, quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trên địa bàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.
      Hàng năm, căn cứ quy chế đánh giá cán bộ của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý cũng như nhận xét, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của thị xã.
       Trên cơ sở quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quy định số 09-QĐ/ThU và Quy định số 10-QĐ/ThU về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy định số 03-QĐ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy.
Phương pháp đánh giá cán bộ được đổi mới phù hợp với thực tế, có tiêu chí đánh giá, nhận xét cụ thể cho từng đối tượng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ thuộc diện quản lý.
      Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Mai Xuân Lục, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Ba Đồn cho biết thêm: "Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành xây dựng quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 61 đồng chí; quy hoạch các chức danh Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt khối xã, phường 125 đồng chí; quy hoạch chức danh Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan 83 đồng chí; quy hoạch trưởng, phó văn phòng và các ban Đảng, Mặt trận, các đoàn thể thị xã gồm 31 vị trí cho 24 đồng chí.
Chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo được thực hiện ngày càng nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan và khắc phục cơ bản những tồn tại của nhiệm kỳ trước".
      Qua tìm hiểu được biết, công tác quy hoạch cán bộ của Đảng bộ thị xã Ba Đồn được tiến hành đồng bộ, bảo đảm cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ trong quy hoạch cấp ủy các cấp. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã tiến hành đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn và đã đạt được những kết quả quan trọng.
      Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã cử 11 đồng chí tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị, 16 đồng chí đi đào tạo sau đại học, mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức tại thị xã cho 70 đồng chí, mở 1 lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho 60 đồng chí và cử trên 400 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức an ninh-quốc phòng đối tượng 2, 3, 4.
      Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được Đảng bộ thị xã Ba Đồn từng bước đổi mới, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng nguyên tắc. Theo đó, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, tính đồng bộ cũng như mối tương quan giữa trước mắt và lâu dài của đội ngũ cán bộ, chú trọng đến cơ cấu nữ và độ tuổi. Giai đoạn 2016-2018, toàn đảng bộ đã bổ nhiệm 34 đồng chí cán bộ thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, bảo đảm đúng quy trình và đáp ứng yêu cầu công việc.
      Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); thực hiện nhất thể hoá chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; tiếp tục thực hiện nhất thể hóa đối với các chức danh khác theo kế hoạch, lộ trình của Ban Thường vụ Thị ủy.
      Công tác giới thiệu cán bộ ứng cử, bầu cử được xem xét thực hiện khách quan, dân chủ, gắn với quá trình đánh giá, nhận xét cán bộ, đáp ứng tiêu chuẩn chung của công tác cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII).
Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/ThU về luân chuyển cán bộ. Trước khi thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành xây dựng phương án cụ thể, lựa chọn tiêu chuẩn, đối tượng, chức danh, đơn vị để bố trí phù hợp với tình hình thực tế.

      Nửa đầu nhiệm kỳ đã thực hiện luân chuyển 2 đồng chí Thị ủy viên về giữ chức vụ Bí thư tại 2 đảng bộ xã, bảo đảm tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn. Công tác luân chuyển cán bộ đã góp phần đào tạo, rèn luyện và thử thách cán bộ qua thực tiễn, tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục một bước xu hướng cục bộ, khép kín, trì trệ của đội ngũ cán bộ.
      Nhằm đổi mới công tác quản lý cán bộ và nâng cao chất lượng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Ban Thường vụ Thị uỷ trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị.
      Ban Thường vụ Thị uỷ phân công, phân cấp quản lý cán bộ cho các cấp uỷ và tổ chức đảng; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ của các cấp, các ngành. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả.
Ban Thường vụ Thị uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng từ thị xã đến cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo, trọng tâm là đổi mới quy trình ra nghị quyết, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, đề cao trách nhiệm cá nhân lãnh đạo; chú trọng kiểm tra việc giữ gìn đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và những điều đảng viên không được làm.
       Nói về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn cho hay: "Đổi mới toàn diện công tác cán bộ được xem là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Do vậy, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phát triển trong chặng đường tới".

Tác giả bài viết: Hiền Chi - QBĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục...; các hình thức thông...

Thống kê
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay10,988
  • Tháng hiện tại75,533
  • Tổng lượt truy cập8,743,877
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây