Thị xã Ba Đồn lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ hai - 15/10/2018 00:23
Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp ở thị xã Ba Đồn đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phong trào đã tạo được khí thế hưởng ứng thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực tinh thần, vật chất trong xã hội và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thị xã Ba Đồn lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”
      Thị xã Ba Đồn là địa phương có tình hình tôn giáo tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt một số đối tượng cực đoan trong tôn giáo kết hợp với các phần tử xấu, lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động, xuyên tạc, tạo cớ gây rối an ninh trật tự ở một số địa bàn, chia rẽ giáo dân với chính quyền. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, mặt trận, các đoàn thể nên công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng. Cùng với việc chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên, các cấp chính quyền thị xã cũng chú trọng các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và những vấn đề cấp bách mà người dân bức xúc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị tổ dân phố đã xác định nội dung, kế hoạch để từ đó triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”.
     Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt được hiệu quả, thị xã Ba Đồn đã tập trung hướng về cơ sở, tăng cường vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;  chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển thương mại dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự….tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao và tích cực tham gia thực hiện của nhân dân. Hiện toàn thị xã có 145 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có 60 điển hình tập thể , 85 điển hình cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực. Điển hình phải kể đến mô hình “Nuôi heo đất”; “Hũ gạo tình thương” …của Hội liên hiệp phụ nữ thị xã. Mô hình này đã thu hút rất nhiều chị em tham gia với hiệu quả rất thiết thực.
     Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào “Nông dân, phụ nữ thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng” tiếp tục có sức lan tỏa sâu rộng, khích lệ, động viên nông dân toàn thị xã vươn lên trong cơ chế mới. Từ chỗ sản xuất chỉ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa, đến nay, một số sản phẩm nông nghiệp có chất lượng trên địa bàn thị xã đã tham gia cạnh tranh vào thị trường hàng hóa trong và ngoài tỉnh. Gía trị thu nhập trên một đơn vị diện tích cũng được tăng dân qua hàng năm, mô hình có mức thu nhập từ 45 đến 50 triệu đồng/ha ngày càng nhiều. Từ các phong trào thi đua của Hội nông dân, Hội LHPN, hội Cựu chiến binh, đoàn thanh niên…đã xuất hiện hàng trăm hội viên, hộ nông dân sản xuất giỏi. Các mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi với số lượng lớn, chế biến nông-lâm-thủy sản, ngành nghề truyền thống….phát triển mạnh trên địa bàn thị xã. Hiệu quả từ các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế đã góp phần tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đến nay thị xã Ba Đồn  có 143 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có 113 mô hình tập thể, 32 điển hình cá nhân.
     Xác định mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, để phát huy truyền thống thống cách mạng và yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tích cực triển khai phong trào thi đua dân vận khéo phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới theo chủ trương nghị quyết đã đề ra. Trong hơn 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhờ làm tốt phong trào dân vận khéo, nhân dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, hàng trăm triệu đồng và giá trị tài sản khác để chung tay xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, thị xã có 5 xã về đích xây dựng Nông thôn mới là: Quảng Hòa; Quảng Tiên; Quảng Tân; Quảng Hải; Quảng Trung. Hiện toàn thị xã có tổng số tiêu chí ước đạt đ­ược là: 167 tiêu chí, bình quân đạt 16,7 tiêu chí/xã. Bộ mặt nông thôn nhờ vậy thay đổi rõ rệt, nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống người dân có nhiều thay đổi. Qua đánh giá, bình chọn thành tích dân vận khéo có 18 điển hình tập thể và 18 điển hình cá nhân trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.     Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa, xã hội tập trung vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các mặt công tác như: Tổ chức và vận động nhân dân ở khu dân cư đoàn kết, tích cực thực hiện hiệu quả hoạt động như xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài, thu gom rác thải làm vệ sinh môi trường, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, giáo dục con em không vi phạm tệ nạn xã hội..vv...Qua đánh giá bình chọn, toàn thị xã có 46 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.
      Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an, Quân sự, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh tập trung làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân học tập và chấp hành hiến pháp, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng. Nhờ phối hợp tốt và "Dân vận khéo" đã giúp nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật, không để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình để tác động, lôi cuốn, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi lợi dụng dân chủ nhân quyền, tôn giáo, xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ, xứ họ đạo bình yên. Trong năm qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, toàn thị xã có 26 mô hình, trong đó có 17 mô hình tập thể, 09 điển hình cá nhân tiêu biểu về thực hành dân vận khéo.
     “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị thực sự có nhiều chuyển biến rõ nét”. Qua đó, vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng từ thị xã đến từng cơ sở, thôn, xóm, khu phố được phát huy tích cực hơn. Qua thực hiện thi đua dân vận khéo, nhiều khu dân cư trước đây luôn gặp khó khăn trong tổ chức và hoạt động, hiệu quả thấp nay đã vươn lên đạt trong sạch, vững mạnh. Đến nay, toàn thị xã có 46 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.
    Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy, tiến hành bàn bạc cách làm, bước đi, lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động, chọn địa điểm chỉ đạo mô hình, gắn với kiểm tra giám sát nên đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.
     Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp sẽ tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng-Nhà nước với nhân dân với phương châm: Khéo tham mưu đề xuất chủ trương, khéo trong tổ chức thực hiện, khéo trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng văn hóa xã hội, môi trường lành mạnh và xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.
       Ông Đoàn Minh Thọ-UVTV Thị ủy-Trưởng Ban Dân vận thị ủy Ba Đồn cho biết: “Thời gian qua, phong trào “Dân vận khéo” được quan tâm đẩy mạnh với nhiều điểm mới trong nội dung, phương thức tổ chức, đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các nguồn lực trong nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị  quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Thời gian tới, thị xã Ba Đồn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 gắn với phonhg trào cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức trong hệ thống chính trị”.
         Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân trên địa bàn cùng nhau thi đua lao động, sản xuất, làm giàu cho quê hương Ba Đồn ngày một phát triển đi lên.
 

Tác giả bài viết: Lệ Hằng - Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay3,728
  • Tháng hiện tại277,354
  • Tổng lượt truy cập2,805,990
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây