UBMTTQVN thị xã Ba Đồn- dấu ấn 5 năm nỗ lực

Thứ ba - 26/05/2020 04:24
Tiếp nối truyền thống hào hùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong toàn thị xã đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và Chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XI đã đề ra, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Các đoàn viên Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Lộc
Các đoàn viên Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Lộc
Một trong những điểm nổi bật nhiệm kỳ qua của MTTQ thị xã và các tổ chức thành viên phải nói đến đó là luôn làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nhất là các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Chung tay vì người nghèo”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...Trong đó, Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh " là một ví dụ. Ngay khi Trung ương MTTQVN phát động, MTTQ và UBND thị xã đã sớm lồng ghép với nội dung phong trào xây dựng đời sống văn hóa theo tinh thần NQ TW5, Khóa VIII, cụ thể hóa thành nhiều chỉ tiêu, phát triển sâu rộng tới tận các khu dân cư, thu hút cộng đồng dân cư tham gia mang lại hiệu quả rõ rệt. Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mai, người dân TDP Cầu, phường Quảng Thuận cho biết: “Người dân TDP chúng tôi rất đoàn kết, không xảy ra tình trạng gây gổ hay xích mích gì với nhau. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người dân TDP Cầu chấp hành tốt các chủ trương cấp trên, không để xảy tình trạng mất an ninh trật tự, cũng không lo mất trộm, mất cắp gì”
mặt trận hỗ trợ nguòi dân làm đường xây dựng ntm tịa quảng thủy
Mặt trận TQVN thị xã kêu gọi hỗ trợ nguòi dân làm đường xây dựng NTM tại xã Quảng Thủy
Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp mặt trận thị xã và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp ngày công để xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, nhờ đó, điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội được nâng cao, cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn.
thăm hỏi mô hình nấm quảng thủy
Thăm hỏi mô hình trồng nấm ở xã Quảng Thủy
Ông Nguyễn Văn Bảy- Chủ tịch UBMTTQVN xã Quảng Thủy nói thêm: “Thực hiện chương trình xây dựng  NTM, Mặt trận xã Quảng Thủy đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương để cùng chung tay về đích NTM, trước hết là chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích và hiệu quả của việc xây dựng NTM, từ đó người dân trong xã rất đồng thuận hưởng ứng, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, tài sản và đóng góp ngày công để làm đường giao thông”
Ngoài hiến công, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, người dân trên địa bàn thị xã còn tham gia giữ gìn an ninh trật tự, cung cấp các nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng; thực hiện tốt nếp sống văn minh tại địa phương; giữ gìn vệ sinh môi trường; hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế. Đến nay, toàn thị xã có trên 17.500 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 98,64%.
dc nguyễn an bình tặng nhà đại đoàn kết
Đ/c Nguyễn An Bình, UVTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã  tặng nhà đại đoàn kết
Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp cũng đã làm tốt cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và các hoạt động nhân đạo từ thiện, có sự đổi mới, đa dạng về cách thức thực hiện. Trong 5 năm, các cấp mặt trận đã vận động được gần  33 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 268 nhà đại đoàn kết.
Bà Phạm Thị Xàng- người dân TDP Chính Trực phường Quảng Long thuộc diện hộ nghèo của phường. Nhờ sự quan tâm của các cấp mặt trận thị xã mà bà đã có ngôi nhà khang trang để ở. Trò chuyện với chúng tôi, bà xúc động  nói: “Nhà tôi nghèo, không có tiền để xây nhà, mùa mưa thì nước lênh láng khắp nhà, mùa hè thì nóng không ngủ được, được các cấp mặt trận thị xã Ba Đồn quan tâm, hỗ trợ tiền nên tôi đã có nhà mới để ở. Tôi rất  vui và phấn khởi, mong là các cấp sẽ quan tâm tới những gia đình khó khăn khác”
Song hành cùng với công tác tuyên truyền, vận động, công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp cũng không ngừng phát huy và đổi mới phương thức thực hiện. Trong nhiệm kỳ, MTTQVN thị xã đã chủ trì 68 cuộc giám sát độc lập; phối hợp với HĐND và các ban, ngành chức năng giám sát 190 cuộc; tham mưu tổ chức được 28 cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất với trên 2.450 người tham gia.
Xác định công tác tư tưởng luôn là nhiệm vụ hàng đầu, Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên; nội dung, phương pháp có nhiều đổi mới, kịp thời trong sinh hoạt Đảng, trong quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hiện đảng bộ MTTQ thị xã có 06 chi bộ với 27 đảng viên; 6 cơ quan gồm 29 cán bộ, công chức lao động. Công tác rà soát xây dựng quy hoạch Đảng ủy, phối hợp xây dựng quy hoạch Mặt trận và các đoàn thể cấp thị xã được thực hiện theo đúng quy định.
Công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được các cấp Mặt trận từ thị xã đến cơ sở triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử, kịp thời phát hiện những thiếu sót tại các địa phương để kiến nghị xử lý kịp thời. Tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, kết quả tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 96,66% .
Nhìn lại một nhiệm kỳ đã qua, có thể thấy rằng bằng những việc làm thiết thực cụ thể sát với điều kiện thực tế của địa phương và hợp lòng dân, MTTQ thị xã Ba Đồn và các tổ chức thành viên đã xây dựng được nhiều cuộc vận động, phong trào mới để lại dấu ấn đậm nét, đi vào chiều sâu, có sức sống lâu bền và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Trong thời gian tới, MTTQ thị xã và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhân dân đồng thuận chung tay hưởng ứng các chủ trương, chính sách, các phong trào, cuộc vận động. Mặt khác, để phát huy quyền dân chủ, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời là cầu nối để Đảng, chính quyền giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.
Thực tiễn cho thấy, các phong trào, các cuộc vận động lớn do MTTQN thị xã và các đoàn thể phát động, tổ chức thực hiện ngày càng phong phú, hợp “ý Đảng, lòng dân”, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh của địa phương. Với những tiền đề sẵn có, tin rằng nhiệm kỳ tới, MTTQ thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới để cuộc sống của nhân dân ngày một tốt đẹp hơn.

 

Tác giả bài viết: Hồng Sâm- Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay17,733
  • Tháng hiện tại62,103
  • Tổng lượt truy cập9,631,348
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây