Thị xã Ba Đồn: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Thứ sáu - 03/07/2020 21:28
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu  nước nhất”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã Ba Đồn đẩy mạnh và đi vào thực tiễn cuộc sống mang lại hiệu quả cao; tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương thị xã Ba Đồn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Một góc nhìn thị xã ba đồn
Một góc nhìn thị xã ba đồn
Nhận thức rõ tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã xác định đặt nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị hàng năm. Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, thị xã đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, đầu tư để khuyến khích xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Theo đó, các phong trào, mô hình, việc làm điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ và nhân dân như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” được cán bộ và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực...Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã tập trung nguồn lực, huy động sự chung sức đồng lòng của nhân dân tham gia. Cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đã thực hiện tốt công tác dân vận khéo “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, trong 5 năm, nhờ làm tốt công tác dân vận đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hàng ngàn mét đất, hiến tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng, góp sức xây dựng NTM. Bộ mặt NTM có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Đến năm 2020, thị xã Ba Đồn có 187 tiêu chí đạt chuẩn, bình quân đạt 18,7 tiêu chí/xã, nâng tổng số xã về đích NTM của thị xã lên 7 xã. Điển hình trong phong trào này, phải kể đến ông Hoàng Công sự; Phó chủ tịch UBMT xã Quảng Minh, ông Sự là cá nhân tiêu biểu đi đầu trong việc hiến đất, tài sản để xây dựng NTM, ông còn tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Không chỉ ông Hoàng Công Sự mà còn nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu khác được xứng đáng biểu dương trong phong trào xây dựng NTM.Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Công Sự, bộc bạch: “Bản thân tôi nhận thấy quê hương mình đã có nhiều đổi mới, cuộc sống của bà con ngày càng được nâng cao, đó cũng là nhờ Đảng và nhà nước ta quan tâm, nhưng không phải cái gì mình cũng trông chờ ỷ lại, mà phải biết phấn đấu  vươn lên, chung sức cùng với các cấp để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chính vì thế mà bản thân tôi cũng đã luôn động viên con cháu, người thân và bà con làng xóm nên góp công, góp sức, góp của để cùng với chính quyền thị xã thay đổi bộ mặt nông thôn của mình”.
mô hình may gia công tạo việc làm cho người lao động tại quảng trung
Mô hình may gia công tạo việc làm cho người lao động tại xã Quảng Trung
Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực kinh tế cũng được dấy lên mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực, nổi bật là phong trào thi đua “giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,  “Nâng cao năng suất, chất lượng”, "sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"; phong trào thi đua “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”...Nhìn chung các phong trào thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tích cực và đã thu được những kết quả nhất định. Từ các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực kinh tế đã tác động và tạo chuyển biến mạnh mẽ thúc đẩy phát triển nền kinh tế của thị xã. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,22% vượt chỉ tiêu đề ra.
mô hình sản xuất gạo sạch ở quảng hòa
Mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ở xã Quảng Hòa
Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư bình quân hàng năm tăng 3,88%. Sản lượng lương thực tăng từ 27.093 tấn năm 2015, lên 28.290 tấn năm 2020 đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại; nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh. Công tác nuôi trồng thủy sản được chú trọng, diện tích nuôi trồng 473 ha được duy trì và từng bước đa dạng hóa các đối tượng nuôi. Sản lượng thủy sản đến năm 2020 đạt 14.860 tấn, tăng 3.382 tấn so năm 2015, bình quân hàng năm tăng 5,3%/năm.  Cùng với nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phong trào thi đua phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn đạt được những kết quả đáng khích lệ: Giá trị sản xuất công nghiệp, ngành nghề nông thôn, xây dựng bình quân hàng năm tăng 10,81%, vượt chỉ tiêu đề ra. Các ngành nghề có lợi thế như sản xuất mộc dân dụng, mây tre đan, nón lá, chế biến thủy hải sản, gia công cơ khí, may mặc…đã thay đổi cơ bản về quy mô sản xuất, chất lượng, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình trang trại; sản xuất theo hướng công nghệ cao, quy trình chăn nuôi khép kín, trồng rau, củ, quả an toàn trong nhà màng, nhà lưới, xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao và giải quyết được việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua đã được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nổi bật là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Dạy tốt, học tốt”; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia... Qua đánh giá, phong trào thi đua trong ngành giáo dục có bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đẩy mạnh, tiêu biểu là các phong  thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia”, phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp", gắn với việc vận động  “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo...Qua đó, đã đưa chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao toàn diện, quy mô trường lớp được ổn định; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ so với quy định. Tổng số giáo viên đạt chuẩn cả ba cấp học đạt 100%. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng chuyển biến tích cực. Quan tâm chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay trên địa bàn thị xã có 47/58 trường đạt chuẩn. Hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập có bước phát triển, nhất là bậc học Mầm non. Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và xã hội hóa giáo dục được chú trọng.
toàn cảnh trường tiểu học quảng phong
Toàn cảnh trường tiểu học Quảng Phong
Công tác xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, khu phố được quan tâm chú trọng. Từ năm 2015 đến nay, toàn thị xã có 85% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 83,1% thôn, tổ dân phố, cơ quan đạt chuẩn văn hoá. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng được đẩy mạn và thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng.
Anh Trần Tiến Dũng, Tổ trưởng TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, nhân dân trong TDP Minh Lợi cũng đã tập trung thi đua phát triển kinh tế, lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, người dân trong TDP cũng đã tích cực tham các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phải nói là hoạt động thể thao được phát triển rất mạnh trong thời gian gần đây, nhất là bộ môn đánh bóng chuyền đã thu hút đông đảo toàn thể nhân dân tham gia”.
Phong trào thi đua trong toàn ngành Y tế phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu  phòng trào "Ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người dân"; phong trào thi đua “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người dân”; Các phong trào thi đua hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phong trào đã tập hợp và động viên đội ngũ cán bộ, y bác sỹ vươn lên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện 12 điều y đức, 10 điều dược đức do Bộ Y tế đề ra. Đến nay, 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; mạng lưới y tế được củng cố phát triển hoàn thiện, chất lượng khám, điều trị được nâng lên.
Thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã được thị xã Ba Đồn quan tâm và ngày càng có chiều sâu. Đến nay Ba Đồn là đơn vị luôn giữ ổn định và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo.
Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, " Công an thị xã Ba Đồn tất cả vì sự bình yên của nhân dân"...của ngành công an được triển khai mạnh mẽ. Các phong trào thi đua đã nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông; từng bước xã hội hoá công tác phòng, chống tội phạm trong toàn dân, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phòng chống có hiệu quả âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.
đoàn thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường ở biển quảng thọ
Lực lượng Đoàn thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường ở biển Quảng Thọ
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Hóa nói về phong trào của công an, cho biết: “Để nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Công an thị xã Ba Đồn đã đề ra khẩu hiệu hành động “Chủ động - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” đến toàn bộ CBCS trong đơn vị. Chúng tôi cũng đã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thường xuyên giáo dục cho mỗi CBCS về lễ tiết, tác phong và thái độ khi tiếp xúc làm việc với nhân dân”
Các phong trào thi đua như: “Quyết thắng”, “Bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Vì an ninh tổ quốc”, “xây dựng nền quốc phòng toàn dân”... đã được kế thừa và phát triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Lực lượng vũ trang thị xã duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiến hành huấn luyện, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, khả năng chiến đấu và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Thiếu tá Đinh Quốc Việt- Chính trị viên Ban CHQS thị xã cho biết: “Ðể thực hiện tốt các phong trào thi đua, Ban CHQS thị xã đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đến với từng CBCS, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ để đăng ký và phấn đấu thi đua giành thành tích cao. Bên cạnh đó, đơn vị lên kế hoạch tổ chức các đợt thi đua theo từng giai đoạn huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, diễn tập; đồng thời, kết hợp với phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, của từng ngành. Hiện nay, chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị đã được nâng lên rõ rệt, công tác bảo đảm hậu cần cho CBCS cũng được nâng lên qua từng năm. Công tác xây dựng đơn vị nề nếp chính quy được duy trì thường xuyên đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, tác động trực tiếp đến nhận thức tư tưởng của CBCS, từng bước xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”.
Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các ngành, các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Ông Đoàn Minh Thọ- Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, cho biết: “Trong 5 năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn thị xã đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, qua đó là đã động viên, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia, hăng hái thi đua, công tác, học tập, lao động sáng tạo, lập nhiều thành tích, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả phong trào thi đua đã tác động tích cực đến phát triển KT -XH của thị xã, tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 10,22%, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 45 triệu đồng/năm, tăng 76,5% so với năm 2015, thu ngân sách cuối năm 2020 đạt 400 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,65%. Thời gian tới, thị xã  Ba Đồn tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng”.
Có thể khẳng định, chưa có thời điểm nào các phong trào thi đua yêu nước của thị xã Ba Đồn lại sôi nổi và phát triển sâu rộng, được các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng như hiện nay. Các phong trào thi đua đã đi vào thực chất có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước đã nâng cao vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Những kết quả đó là tiền đề, là động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước của thị xã tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển.
 

Tác giả bài viết: Hồng Sâm- Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục...; các hình thức thông...

Thống kê
  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm90
  • Hôm nay17,733
  • Tháng hiện tại61,325
  • Tổng lượt truy cập9,630,570
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây