Chống chủ nghĩa cơ hội để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Chống chủ nghĩa cơ hội để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 •   22/06/2020 07:58:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của một Đảng mác xít chân chính, giai cấp vô sản và chính Đảng kiểu mới không chỉ phải đấu tranh chống những tư tưởng tư sản phản động mà còn phải đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội; coi đó là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách vừa thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên.
Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Thị xã Ba Đồn hoàn thành Đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở.

 •   18/06/2020 04:28:44 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thị ủy Ba Đồn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Đến nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thủy lần thứ XXVII.

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thủy lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 •   12/06/2020 08:16:32 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Với chủ đề “Tăng cường đoàn kết trong đảng và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Quảng Thủy phát triển toàn diện”. Trong 1,5 ngày 11-12/6, Đảng bộ xã Quảng Thủy đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Duy Quang- Phó bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy dự và chỉ đạo Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Quảng Lộc lần thứ XXVI.

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 •   11/06/2020 04:35:55 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Trong 1,5 ngày 10- 11/6, Đảng bộ xã Quảng Lộc đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Duy Quang- Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Cao Xuân Đức- UVTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Đinh Thiếu Sơn- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, các đồng chí trong đoàn công tác của thị xã Ba Đồn. Dự đại hội có các đồng chí nguyên là Ủy viên BTV Đảng ủy xã các thời kỳ và các đại biểu chính thức của đại hội.
Đồng chí Đoàn Minh Thọ - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tiên lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 •   11/06/2020 04:10:57 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 10 – 11/6, Đảng bộ xã Quảng Tiên đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Minh Thọ - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn An Bình – UVTV Thị ủy, Chủ tịch UBMT TQVN thị xã; đồng chí Phạm Thị Giang Hà – UVTV Thị ủy, Trưởng Ban tổ chức thị xã; đồng chí Đoàn Phú Hậu – UVTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT, Chánh thanh tra nhà nước Việt Nam thị xã Ba Đồn; cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã.
Trụ sở xã được xây dựng mới

Đảng bộ xã Quảng Thủy- Những kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới

 •   11/06/2020 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Quảng Thủy đã lãnh đạo hoàn thành đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu cơ bản đề ra. Kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân có sự phát triển, đổi thay tích cực. Đó là hiệu quả từ những nghị quyết sát đúng, cũng là minh chứng cho cách làm phù hợp của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực đoàn kết của nhân dân xã Quảng Thủy trong nhiệm kỳ qua.
Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Văn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 •   10/06/2020 05:52:09 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Trong hai ngày 09 – 10/6, Đảng bộ xã Quảng Văn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Duy Quang – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn An Bình – UVTV Thị ủy, Chủ tịch UBMT TQVN thị xã Ba Đồn; đồng chí Cao Xuân Đức – UVTV Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã.
Đại hội Đảng bộ xã Quảng Hòa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Hòa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 •   10/06/2020 05:39:34 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Trong 1,5 ngày 09-10/6, Đảng bộ xã Quảng Hòa đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Minh Thọ- Phó bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các đồng chí trong BTV Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã và 145 đại biểu chính thức.
Đồng chí Đoàn Minh Thọ  Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 •   10/06/2020 07:50:44 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Trong 1,5 ngày 08-09/6, Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đoàn Minh Thọ- Phó bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Phạm Thị Giang Hà- UVTV Thị ủy- Trưởng Ban tổ chức thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Ninh-Phó chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong đoàn công tác của thị xã.
Đồng chí Trương An Ninh- UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ phường Quảng Thuận lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 •   09/06/2020 04:45:38 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Trong 1,5 ngày 08- 09/6, Đảng bộ phường Quảng Thuận đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Trương An Ninh- UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đồng chí Nguyễn An Bình- UVTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; đồng chí Hoàng Phú Hậu- UVTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT, Chánh thanh tra nhà nước Việt Nam thị xã Ba Đồn; đồng chí Đặng Xuân Lộc- Phó Chủ tịch HĐND thị xã.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Quảng Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 •   09/06/2020 06:55:47 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Trong 1,5 ngày 07-08/6, Đảng bộ xã Quảng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Duy Quang- Phó bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn An Bình-UVTV Thị ủy- Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; đồng chí Mai Tất Thắng- Phó chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí trong đoàn công tác của thị xã Ba Đồn. Dự đại hội lần này còn có các đồng chí nguyên là Ủy viên BTV Đảng ủy xã các thời kỳ và các đại biểu chính thức của đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực bắc Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

 •   06/06/2020 09:40:54 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Trong 1,5 ngày 05-06/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực bắc Quảng Bình đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Đoàn Minh Thọ- Phó bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Phạm Thị Giang Hà- UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã và 153 đại biểu chính thức của Đảng bộ bệnh viện.
Đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy- Bí thư Thị ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Quảng Minh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2015.

 •   06/06/2020 09:14:24 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Trong 1,5 ngày 05-06/6, Đảng bộ xã Quảng Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy- Bí thư Thị ủy dự và trực tiếp tặng hoa chúc mừng Đại hội; dự đại hội còn có đồng chí Phạm Duy Quang- Phó bí thư Thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí trong BTV Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã Ba Đồn và 119 đại biểu chính thức của đại hội.
Đảng bộ xã Quảng Minh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đảng bộ xã Quảng Minh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

 •   06/06/2020 06:23:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường phát triển, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ xã Quảng Minh. Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Minh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Xã Quảng Minh hôm nay đang dần khoác trên mình chiếc áo mới với những đổi thay tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ba Đồn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ba Đồn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 •   05/06/2020 11:44:18 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Trong hai ngày 04 – 05/6, Ngân hàng Chính sách xã hội ( NHCSXH) thị xã Ba Đồn đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Giang Hà - UVTV, Trưởng ban tổ chức Thị ủy Ba Đồn, cùng các lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
Đồng chí Đoàn Minh Thọ- Phó bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ phường Quảng Phúc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   04/06/2020 08:08:49 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Trong 1,5 ngày 02-03/6, Đảng bộ phường Quảng Phúc đã tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Đoàn Minh Thọ- Phó bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, các đồng chí trong BTV Thị ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã cùng với 119 đại biểu chính thức của đảng bộ phường Quảng Phúc.
Đồng chí Trương An Ninh UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ phường Ba Đồn.

Đảng bộ phường Ba Đồn tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 •   01/06/2020 05:18:23 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Trong 1,5 ngày 31/5-01/6, Đảng bộ phường Ba Đồn đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy- Bí thư Thị ủy dự và trực tiếp tặng hoa chúc mừng đại hội, dự đại hội còn có đồng chí Phan Xuân Khánh- Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Duy Quang- Phó bí thư Thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí trong BTV Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã Ba Đồn, các đồng chí nguyên là Ủy viên BTV Đảng ủy phường các thời kỳ và 161 đại biểu chính thức của đại hội.
Đồng chí Đoàn Minh Thọ - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ  phường Quảng Phong lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 •   01/06/2020 05:03:40 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Trong hai ngày 31/5 và 01/6, Đảng bộ phường Quảng Phong đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Minh Thọ - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, cùng các đồng chí trong ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã.
Một góc nhìn phường Ba Đồn từ trên cao

Đảng bộ phường Ba Đồn: Xây dựng và phát triển phường giàu đẹp, văn minh

 •   29/05/2020 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy Ba Đồn, Đảng bộ phường Ba Đồn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo, lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đề ra, hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới, quyết tâm xây dựng phường phát triển văn minh, giàu đẹp.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập59
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm56
 • Hôm nay2,428
 • Tháng hiện tại57,657
 • Tổng lượt truy cập9,215,794
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây