Phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương, quyết tâm xây dựng Phường Ba Đồn ngày càng phát triển

Thứ sáu - 22/06/2018 08:26
Ba Đồn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của thị xã. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp. Phát huy truyền thống anh hùng, sự cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả thế mạnh  của địa phương, quyết tâm xây dựng Phường Ba Đồn ngày càng phát triển
Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, toàn diện, nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN). Trên địa bàn phường, hiện có 120 doanh nghiệp và Công ty TNHH hoạt động trong nhiều lĩnh vực, có 1816 cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Năm 2017, giá trị sản xuất TTCN thực hiện được 263 tỷ đồng, đạt 100 % KH, tăng 21,3% so với năm 2016. Tổng mức bán lẽ và doanh thu năm dịch vụ 2.672 tỷ đồng, đạt 100% KH, tăng 28,5% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách 29.940.107.323 đồng đạt 192,42% KH giao. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 34-35 triệu đồng. Bên cạnh phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành nghề thủ công phường cũng đã quan tâm phát triển chăn nuôi, chuyển đổi mô hình sản xuất, nhiều giống vật nuôi có hiệu quả được đưa vào sản xuất, nhiều hộ gia đình phát triển mô hình hoa màu và kinh doanh nhỏ, lẻ mang lại thu nhập cao góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Nhà cửa, đường sá giao thông ngày càng được mở rộng, bê tông hóa, hệ thống ánh điện an ninh được triển khai động bộ, diện mạo đô thị ngày càng đổi mới.
Cùng với những thành tích trên lĩnh vực kinh tế, phường Ba Đồn được xem là lá cờ đầu trên mặt trận văn hóa, xã hội. Đây là một trong những lĩnh vực được cấp ủy và chính quyền phường quan tâm. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ và kiên cố hóa bảo đảm yêu cầu, đáp ứng nhu cầu dạy học và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trên địa bàn có 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia; trường THCS Nguyễn Hàm Ninh luôn giữ vững danh hiệu: “Trường chất lượng trọng điểm” của thị xã trong nhiều năm. Chất lượng mũi nhọn ngày càng được nâng cao, kết quả thi học sinh giỏi năm 2017 có 252 giải (tiểu học 88 giải), tăng 13 giải so với năm 2016, đặc biệt cấp THCS có 13 giải quốc gia. Phong trào khuyến học, khuyến tài được phát triển sâu rộng trong khu dân cư, có tác dụng đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời taọ điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn được tới trường. Toàn phường hiện có 1.932/1.986 gia đình, 10/10 dòng họ, 6/6 cộng đồng và 6/6 đơn vị được công nhận hiếu học. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nỗi khắp các khu phố, tạo không khí vui tươi, lành mạnh thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy truyền thống anh hùng, bản sắc văn hóa quê hương, phường đang tiến hành tu sửa, xây dựng các công trình phúc lợi, đền ơn, đáp nghĩa, tâm linh, sinh hoạt công đồng như: tu sửa đình làng Phan Long, nghĩa trang Liệt sĩ…
       Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm ngày càng được quan tâm. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo để giải quyết việc làm cho 350/400 lao động, trong đó chú trọng chính sách cho vay xuất khẩu lao động. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm xuống, tính đến cuối năm 2017 chỉ còn 3,85%.
       Quốc phòng- an ninh luôn được chú trọng. Đảng ủy, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết  của Trung ương, của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Thường xuyên duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với lực lượng Công an tăng cường tuần tra giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế đến mức tối thiểu các vụ trọng án và tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Năm 2017, được UBND Tỉnh tặng bằng khen về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh.
          Năm 2018, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội phường Ba Đồn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ và chính quyền phường xác định: “Chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế, xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Thương mại, dịch vụ được xem là trọng điểm, công nghiệp và TTCN là động lực để phát triển. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng phường Ba Đồn ngày càng phát triển”. Tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chủ động hội nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn lực, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nâng cao hiệu quả, hiêu lực quản lý, quy hoạch đô thị, điều hành của chính quyền. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
       Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, trong thời gian tới Đảng bộ phường Ba Đồn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau: Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các Nghị quyết chuyên đề, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của phường gắn với các Đề án của thị xã. Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá trong phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích người dân đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; vận động các hộ kinh doanh thành lập công ty, doanh nghiệp. Đẩy mạnh chương trình phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; tranh thủ các chương trình khuyến công để ưu tiên, hỗ trợ, thu hút các ngành công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ sạch và các ngành nghề phù hợp với địa phương, phấn đấu giá trị tiểu thủ công nghiệp tăng từ 13-14%/năm; thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ đạt đạt 54-55 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục điều chỉnh công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của phường và quy hoạch giao thông, điện, cấp thoát nước, công viên… một cách đồng bộ mang tính bền vững, tầm nhìn lâu dài cho sự phát triển đô thị trong tương lai.
       Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng các hoạt động trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, dân số, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phát huy các lễ hội truyền thống, tâm linh lành mạnh, khuyến khích cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, nhất là các gia đình chính sách, người có công. Không ngừng củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự đô thị trên địa bàn phường.
       Đổi mới phương thức lãnh đạo và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
          Thời gian tới, phường Ba Đồn cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với truyền thống Anh hùng và tinh thần đoàn kết, chắc chắn Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn sẻ vượt qua khó khăn, xây dựng phường Ba Đồn ngày càng phát triển, xứng đáng là đơn vị trung tâm của thị xã.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đại Phong, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường Ba Đồn

Nguồn tin: Bản tin thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay65
  • Tháng hiện tại272,756
  • Tổng lượt truy cập5,298,385
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây