Khởi công làm con đường rộng 15m lên ga Minh Lệ

Quảng Minh xây dựng nông thôn mới

 •   25/12/2019 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã Quảng Minh, hoàn thành tốt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020 quyết tâm hoàn thành tiêu chí cuối cùng, dọc bờ sông các thôn sẽ được xây kè chống lũ, toàn bộ các con đường giao thông trong xã sẽ được bê tông hóa.

Quảng Thủy vượt khó cán đích Nông thôn mới.

 •   12/12/2019 03:05:55 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2011, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn là địa phương chưa đạt được tiêu chí nào trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên, xác định xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong giai đoạn hiện nay, cả hệ thống chính trị xã Quảng Thủy đã tích cực vào cuộc, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, lần lượt hoàn thành từng tiêu chí NTM, đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí với tổng nguồn vốn huy động thực hiện hơn 100 tỷ đồng.

Thông báo số: 180/TB-UBND, ngày 21/11/2019 của UBND thị xã Ba Đồn: Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới xã Quảng Thủy giai đoạn 2011-2019

 •   27/11/2019 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của xã Quảng Thủy, đến tháng 11/2019, xã Quảng Thủy cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM theo quy định giai đoạn 2016-2020. UBND thị xã Thông báo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Quảng Thủy, cụ thể như sau:

Thị xã Ba Đồn: Nỗ lực cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới

 •   15/11/2019 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Ba Đồn có 10 xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM). Đến nay, đã có 6/10 xã hoàn thành chương trình. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn trong 10 năm qua đã xác định sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và đồng sức, đồng lòng của nhân dân chính là giải pháp hữu hiệu để xây dựng NTM. Với những kết quả đã đạt được, Thị xã Ba Đồn đang phấn đấu cho mục tiêu hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn.

Thị xã Ba Đồn: Hiệu quả tư nguồn vốn ưu đãi cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường.

 •   23/10/2019 03:53:20 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Từ nguồn vốn Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ba Đồn đã giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và các công trình vệ sinh, góp phần cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn thị xã.

Xây dựng nông thôn mới ở TX. Ba Đồn: Phát huy vai trò chủ thể của người dân.

 •   14/10/2019 05:02:04 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Bộ mặt nông thôn thay da, đổi thịt, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đó là minh chứng thể hiện sự nỗ lực vượt khó cùng với những bước đi, cách làm đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xây dựng nông thôn mới ở TX. Ba Đồn: Phát huy vai trò chủ thể của người dân

 •   10/10/2019 06:04:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
 Bộ mặt nông thôn thay da, đổi thịt, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đó là minh chứng thể hiện sự nỗ lực vượt khó cùng với những bước đi, cách làm đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thị xã Ba Đồn khởi sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 •   26/09/2019 01:05:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Nhờ tập trung nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) nên đến nay, thị xã Ba Đồn có 177 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 17,7 tiêu chí/xã. Trong 10 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM có 06 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Những kết quả đạt được qua triển khai xây dựng NTM đã góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội tại các địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân trên địa bàn.

10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010- 2020.

 •   27/08/2019 04:40:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Có thể khẳng định xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với xu thế và nhu cầu đòi hỏi của xã hội nông thôn nước ta. Đạt được nhiều thành tựu to lớn, là một chương trình có tầm bao phủ toàn diện về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình được hình thành khá đồng bộ; nhiều cơ chế chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực và trở thành động lực thúc đẩy tiến độ triển khai.

Thị xã Ba Đồn: 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 •   13/08/2019 06:13:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Ba Đồn được thành lập theo Nghị quyết số 125/NQ- CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về việc chia tách địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn. Gồm có 16 xã, phường, diện tích tự nhiên 162,3 km2, dân số hơn 109.000 nhân khẩu. Sau khi được thành lập, thị xã Ba Đồn có 10 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay đã gặp không ít khó khăn. Song được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Thị ủy Ba Đồn, HĐND thị xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nổ lực của cấp ủy, chính quyền nhân dân các xã. Do đó, từ năm 2010 đến nay, nền kinh tế- xã hội tiếp tục ổn định qua hằng năm, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập của lao động ở khu vực nông thôn tăng lên, các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì và chuyển biến tích cực, tình hình an ninh quốc phòng được giữ vững, các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp cũng đã được triển khai về tận người dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia sản xuất. Công tác xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc.

Thị xã Ba Đồn nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

 •   10/07/2019 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
      Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã và hoạt động của Hội, bằng nhiều việc làm thiết thực đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Quảng Thủy tăng tốc về đích nông thôn mới

 •   08/07/2019 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0

Thị xã Ba Đồn đẩy mạnh chương trình xóa đói, giảm nghèo góp phần xây dựng NTM.

 •   03/07/2019 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, xác định cùng với việc từng bước xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải được giảm nhanh và bền vững. Chính vì vậy, thời gian qua, Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương đều có sự phối hợp tốt với Mặt trận và các đoàn thể trong việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình giảm nghèo tại địa phương.

Quảng Tiên nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

 •   03/06/2019 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành cùng sự đồng thuận cao trong nhân dân, đến nay, thị xã Ba Đồn có 6 xã về đích nông thôn mới là: Quảng Hòa, Quảng Tiên, Quảng Tân và Quảng Hải và Quảng Văn. Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn. Để đạt được 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã khó, nhưng để duy trì và giữ vững được các tiêu chí đã đạt được lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, thời gian qua, bằng những cách làm hay, sáng tạo, xã Quảng Tiên là một trong những địa phương đã duy trì và giữ vững được các tiêu chí nông thôn mới.
Thị xã Ba Đồn tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra

Thị xã Ba Đồn tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra

 •   08/05/2019 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng NTM mà Nghị quyết Thị ủy đề ra, từng bước cải thiện đời sống của người dân, đổi mới bộ mặt nông thôn.

Thị xã Ba Đồn tập trung thực hiện chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm".

 •   11/04/2019 05:47:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Sau một năm triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP), thị xã Ba Đồn đã phát triển 5 chuỗi sản phẩm nổi bật, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tạo đà để phát triển kinh tế vùng nông thôn. Năm 2019, phát huy những kết quả đã đạt được, thị xã Ba Đồn tiếp tục tập trung phấn đấu tăng từ 2-3 sản phẩm.

Xã Quảng Thủy huy động mọi nguồn lực về đích nông thôn mới

 •   19/03/2019 11:31:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Là một trong những xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2019, đến nay, xã Quảng Thủy-thị xã Ba Đồn đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Hiện tại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tập trung nguồn lực, gấp rút thực hiện 3 tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Quảng Văn giai đoạn 2011-2018

 •   28/11/2018 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26/11/2018, UBND thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới tại xã Quảng Văn. Theo đó đến tháng 11 năm 2018 này, xã Quảng Văn đã cơ bản đạt các nội dung của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn thông báo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Quảng Văn, cụ thể như sau:

Các tin khác

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ của Đài Truyền thanh - Truyền hình Ba Đồn

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế  của Đài Truyền thanh - Truyền hình Ba Đồn (Ban hành theo Quyết định số: 3217/2015/QĐ-UBND, ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn )       Chương I VỊ TRÍ, CHỨC...

Thống kê
 • Đang truy cập152
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm151
 • Hôm nay5,159
 • Tháng hiện tại390,831
 • Tổng lượt truy cập6,665,958
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây