Thị xã Ba Đồn nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

 •   10/07/2019 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
      Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã và hoạt động của Hội, bằng nhiều việc làm thiết thực đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Quảng Thủy tăng tốc về đích nông thôn mới

 •   08/07/2019 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Thị xã Ba Đồn đẩy mạnh chương trình xóa đói, giảm nghèo góp phần xây dựng NTM.

 •   03/07/2019 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, xác định cùng với việc từng bước xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải được giảm nhanh và bền vững. Chính vì vậy, thời gian qua, Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương đều có sự phối hợp tốt với Mặt trận và các đoàn thể trong việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình giảm nghèo tại địa phương.

Quảng Tiên nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

 •   03/06/2019 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành cùng sự đồng thuận cao trong nhân dân, đến nay, thị xã Ba Đồn có 6 xã về đích nông thôn mới là: Quảng Hòa, Quảng Tiên, Quảng Tân và Quảng Hải và Quảng Văn. Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn. Để đạt được 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã khó, nhưng để duy trì và giữ vững được các tiêu chí đã đạt được lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, thời gian qua, bằng những cách làm hay, sáng tạo, xã Quảng Tiên là một trong những địa phương đã duy trì và giữ vững được các tiêu chí nông thôn mới.
Thị xã Ba Đồn tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra

Thị xã Ba Đồn tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra

 •   08/05/2019 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng NTM mà Nghị quyết Thị ủy đề ra, từng bước cải thiện đời sống của người dân, đổi mới bộ mặt nông thôn.

Thị xã Ba Đồn tập trung thực hiện chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm".

 •   11/04/2019 05:47:00 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Sau một năm triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP), thị xã Ba Đồn đã phát triển 5 chuỗi sản phẩm nổi bật, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tạo đà để phát triển kinh tế vùng nông thôn. Năm 2019, phát huy những kết quả đã đạt được, thị xã Ba Đồn tiếp tục tập trung phấn đấu tăng từ 2-3 sản phẩm.

Xã Quảng Thủy huy động mọi nguồn lực về đích nông thôn mới

 •   19/03/2019 11:31:00 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Là một trong những xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2019, đến nay, xã Quảng Thủy-thị xã Ba Đồn đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Hiện tại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tập trung nguồn lực, gấp rút thực hiện 3 tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Quảng Văn giai đoạn 2011-2018

 •   28/11/2018 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26/11/2018, UBND thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới tại xã Quảng Văn. Theo đó đến tháng 11 năm 2018 này, xã Quảng Văn đã cơ bản đạt các nội dung của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn thông báo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Quảng Văn, cụ thể như sau:
Thị xã Ba Đồn tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Thị xã Ba Đồn tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

 •   16/11/2018 11:35:45 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Xác định tiêu chí môi trường là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng sống của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM), thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

Thị xã Ba Đồn đẩy mạnh chương trình xóa đói, giảm nghèo góp phần xây dựng NTM.

 •   03/10/2018 12:14:32 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, xác định cùng với việc từng bước xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải được giảm nhanh và bền vững. Chính vì vậy, thời gian qua, Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương đều có sự phối hợp tốt với Mặt trận và các đoàn thể trong việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình giảm nghèo tại địa phương.

Nỗ lực giữ chuẩn nông thôn mới

 •   21/08/2018 06:56:53 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Sau 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn) như được khoác "chiếc áo mới", bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống của người dân được nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Hải đang đối mặt với thách thức trong việc giữ chuẩn và đạt chuẩn NTM trong giai đoạn mới.

Xây dựng nông thôn mới ở TX. Ba Đồn: Những bước đi vững chắc

 •   06/07/2018 05:17:22 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Đến nay, TX. Ba Đồn có 5 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), các xã còn lại đạt từ 13-16 tiêu chí. Thị xã đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại tăng từ 1-2 tiêu chí.

Gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới

 •   18/06/2018 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
          Ngày 15/11/2015 đồng chí Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã phát động cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư, Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Minh đã đẩy mạnh công tác vận động xây dựng nông thôn mới khắp toàn xã. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc. Tiêu biểu là tấm gương của gia đình ông Hoàng Công Sự, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Minh.

Giáo xứ Tân Mỹ chú trọng bảo vệ môi trường

 •   06/06/2018 06:27:33 PM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Tân Mỹ, phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) đã tích cực vận động bà con chú trọng đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Nhờ đó, diện mạo của khu dân cư ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Xã Quảng Văn phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.

 •   04/05/2018 11:31:03 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Qua hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở xã Quảng Văn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Đến nay, xã Quảng Văn đã hoàn thành 16/19 tiêu chí theo quy định. Cấp ủy Đảng, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương đang đồng sức, đồng lòng, tập trung huy động mọi nguồn lực quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đầu về đích NTM vào cuối năm 2018.

Lực lượng vũ trang thị xã tích cực tham gia phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"

 •   18/04/2018 12:46:03 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" lực lượng vũ trang thị xã đã tích cực triển khai thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần tích cực vào kết quả chung trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của thị xã. Đồng thời qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, thắt chặt mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân với dân và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân trên địa bàn thị xã.

Thị xã Ba Đồn đẩy mạnh chương trình xóa đói, giảm nghèo góp phần xây dựng NTM

 •   04/04/2018 12:50:24 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, xác định cùng với việc từng bước xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải được giảm nhanh và bền vững . Chính vì vậy, thời gian qua, Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương đều có sự phối hợp tốt với mặt trận và các đoàn thể trong việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình giảm nghèo tại địa phương.

Thị xã Ba Đồn tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 •   28/03/2018 07:03:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, thị xã Ba Đồn đã tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" và đã gặt hái được nhiều thành tích đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập34
 • Hôm nay4,380
 • Tháng hiện tại309,106
 • Tổng lượt truy cập4,551,191
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây