Xã Quảng Thủy huy động mọi nguồn lực về đích nông thôn mới

 •   19/03/2019 12:31:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Là một trong những xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2019, đến nay, xã Quảng Thủy-thị xã Ba Đồn đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Hiện tại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tập trung nguồn lực, gấp rút thực hiện 3 tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Quảng Văn giai đoạn 2011-2018

 •   28/11/2018 02:07:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26/11/2018, UBND thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới tại xã Quảng Văn. Theo đó đến tháng 11 năm 2018 này, xã Quảng Văn đã cơ bản đạt các nội dung của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn thông báo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Quảng Văn, cụ thể như sau:
Thị xã Ba Đồn tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Thị xã Ba Đồn tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

 •   15/11/2018 11:35:45 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Xác định tiêu chí môi trường là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng sống của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM), thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

Thị xã Ba Đồn đẩy mạnh chương trình xóa đói, giảm nghèo góp phần xây dựng NTM.

 •   03/10/2018 01:14:32 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, xác định cùng với việc từng bước xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải được giảm nhanh và bền vững. Chính vì vậy, thời gian qua, Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương đều có sự phối hợp tốt với Mặt trận và các đoàn thể trong việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình giảm nghèo tại địa phương.

Nỗ lực giữ chuẩn nông thôn mới

 •   20/08/2018 07:56:53 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Sau 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn) như được khoác "chiếc áo mới", bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống của người dân được nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Hải đang đối mặt với thách thức trong việc giữ chuẩn và đạt chuẩn NTM trong giai đoạn mới.

Xây dựng nông thôn mới ở TX. Ba Đồn: Những bước đi vững chắc

 •   05/07/2018 06:17:22 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Đến nay, TX. Ba Đồn có 5 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), các xã còn lại đạt từ 13-16 tiêu chí. Thị xã đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại tăng từ 1-2 tiêu chí.

Gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới

 •   17/06/2018 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
          Ngày 15/11/2015 đồng chí Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã phát động cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư, Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Minh đã đẩy mạnh công tác vận động xây dựng nông thôn mới khắp toàn xã. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc. Tiêu biểu là tấm gương của gia đình ông Hoàng Công Sự, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Minh.

Giáo xứ Tân Mỹ chú trọng bảo vệ môi trường

 •   06/06/2018 07:27:33 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Tân Mỹ, phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) đã tích cực vận động bà con chú trọng đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Nhờ đó, diện mạo của khu dân cư ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Xã Quảng Văn phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.

 •   04/05/2018 12:31:03 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Qua hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở xã Quảng Văn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Đến nay, xã Quảng Văn đã hoàn thành 16/19 tiêu chí theo quy định. Cấp ủy Đảng, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương đang đồng sức, đồng lòng, tập trung huy động mọi nguồn lực quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đầu về đích NTM vào cuối năm 2018.

Lực lượng vũ trang thị xã tích cực tham gia phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"

 •   18/04/2018 01:46:03 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" lực lượng vũ trang thị xã đã tích cực triển khai thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần tích cực vào kết quả chung trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của thị xã. Đồng thời qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, thắt chặt mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân với dân và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân trên địa bàn thị xã.

Thị xã Ba Đồn đẩy mạnh chương trình xóa đói, giảm nghèo góp phần xây dựng NTM

 •   04/04/2018 01:50:24 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, xác định cùng với việc từng bước xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải được giảm nhanh và bền vững . Chính vì vậy, thời gian qua, Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương đều có sự phối hợp tốt với mặt trận và các đoàn thể trong việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình giảm nghèo tại địa phương.

Thị xã Ba Đồn tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 •   27/03/2018 08:03:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, thị xã Ba Đồn đã tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" và đã gặt hái được nhiều thành tích đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực.

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở Thị xã Ba Đồn

 •   09/03/2018 05:29:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
      Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực và đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó có vai trò quan trọng của công tác vận động quần chúng và xây dựng các mô hình 'Dân vận khéo' trong XDNTM ở địa phương.

Quảng Trung ngày mới

 •   02/03/2018 01:13:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
   Một mùa xuân mới lại về trên quê hương Quảng Trung-Thị xã Ba Đồn. Xuân năm nay, Quảng Trung có thêm niềm vui lớn, bởi xã đã cán đích đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Đây là thành quả được tạo nên từ sự lãnh đạo, chỉ đạo hợp lý của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận và nỗ lực lớn của người dân.

HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI

 •   25/02/2018 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Đoàn Hữu Thanh
ThUV, Hội trưởng Hội Nông dân thị xã
Đường làng xã Quảng Hòa hôm nay

Đổi thay trên quê hương Quảng Hòa

 •   16/01/2018 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
Nhờ xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới, xã Quảng Hòa đã và đang tạo ra nền tảng hạ tầng vững chắc, tiếp tục phát huy lợi thế, đặc thù của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tạo dựng nên một diện mạo nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống của cư dân nông thôn. Từ một vùng quê nghèo, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, Quảng Hòa đã thực sự “thay da đổi thịt” với những sức bật mới trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội.
Thị xã Ba Đồn đẩy mạnh phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Ngành nghề nông thôn

Thị xã Ba Đồn đẩy mạnh phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Ngành nghề nông thôn

 •   16/01/2018 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
          Để thu hút nhiều lao động và nâng cao thu nhập cho người dân, các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã huy động mọi nguồn lực quan tâm, đầu tư phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, nhờ đó đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã.
Sản xuất nông nghiệp ở Thị xã Ba Đồn: Những “gam màu” sáng

Sản xuất nông nghiệp ở Thị xã Ba Đồn: Những “gam màu” sáng

 •   16/01/2018 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
        Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế-xã hội của thị xã Ba Đồn vẫn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu về công nghiệp, TTCN-NNNT, thương mại dịch vụ, nông, lâm, ngư nghiệp,... cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, lĩnh vực sản  xuất nông nghệp và xây dựng nông thôn mới là những lĩnh vực có nhiều khởi sắc ấn tượng...
Thống kê
 • Đang truy cập67
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm63
 • Hôm nay5,066
 • Tháng hiện tại192,694
 • Tổng lượt truy cập3,049,241
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây