Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thủy lần thứ XXVII.

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thủy lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 20:16 12/06/2020

Với chủ đề “Tăng cường đoàn kết trong đảng và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Quảng Thủy phát triển toàn diện”. Trong 1,5 ngày 11-12/6, Đảng bộ xã Quảng Thủy đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Duy Quang- Phó bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy dự và chỉ đạo Đại hội.
Trụ sở xã được xây dựng mới

Đảng bộ xã Quảng Thủy- Những kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới

 10:28 11/06/2020

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Quảng Thủy đã lãnh đạo hoàn thành đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu cơ bản đề ra. Kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân có sự phát triển, đổi thay tích cực. Đó là hiệu quả từ những nghị quyết sát đúng, cũng là minh chứng cho cách làm phù hợp của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực đoàn kết của nhân dân xã Quảng Thủy trong nhiệm kỳ qua.
Đảng bộ xã Quảng Minh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đảng bộ xã Quảng Minh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

 06:23 06/06/2020

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường phát triển, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ xã Quảng Minh. Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Minh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Xã Quảng Minh hôm nay đang dần khoác trên mình chiếc áo mới với những đổi thay tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc

 14:18 04/06/2020

Những năm qua, mặt trận các cấp thị xã Ba Đồn đã không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Một góc nhìn phường Ba Đồn từ trên cao

Đảng bộ phường Ba Đồn: Xây dựng và phát triển phường giàu đẹp, văn minh

 08:29 29/05/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy Ba Đồn, Đảng bộ phường Ba Đồn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo, lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đề ra, hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới, quyết tâm xây dựng phường phát triển văn minh, giàu đẹp.
Các đoàn viên Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Lộc

UBMTTQVN thị xã Ba Đồn- dấu ấn 5 năm nỗ lực

 15:24 26/05/2020

Tiếp nối truyền thống hào hùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong toàn thị xã đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và Chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XI đã đề ra, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đảng bộ phường Quảng Long: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Đảng bộ phường Quảng Long: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

 06:16 18/05/2020

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và tập trung sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành là cách làm sáng tạo của Đảng bộ phường Quảng Long(thị xã Ba Đồn). Vì thế, 5 năm qua, phường Quảng Long đã có những bước tiến mới: kinh tế phát triển, an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.
Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Phạm Trung Viết - phường Quảng Phong

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Ba Đồn: Phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm

 21:05 15/05/2020

          Cuộc chiến tranh trường kỳ bảo vệ Tổ quốc đã lùi xa, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Những người bước ra từ cuộc chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin mang trong mình nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Bằng những hoạt động thiết thực, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Ba Đồn đã phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, cùng chung tay giúp đỡ các nạn nhân vượt qua nỗi đau da cam.
Bài học lịch sử về đại đoàn kết toàn dân tộc từ đại thắng mùa xuân năm 1975

Bài học lịch sử về đại đoàn kết toàn dân tộc từ đại thắng mùa xuân năm 1975

 14:07 28/04/2020

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của dân tộc Việt Nam là kết quả của nhiều nhân tố, trong đó, nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất là sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Xã Quảng Hòa nhìn từ trên cao

Đảng bộ xã Quảng Hòa sẵn sàng cho chặng đường mới

 08:21 23/04/2020

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Hòa đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đặc biệt, cấp ủy Đảng đã phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Hòa tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị thời gian tới. 

Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại thị xã Ba Đồn (cập nhật ngày 03/4/2020)

 09:35 04/04/2020

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam thị xã Ba Đồn; Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ tiền, hiện vật để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã trân trọng, ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đã kịp thời chuyển tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, những trường hợp đang được điều trị cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 cập nhật đến ngày 03/4/2020:
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Sáng tạo, cụ thể, linh hoạt

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Sáng tạo, cụ thể, linh hoạt

 16:06 03/04/2020

 Những năm qua, phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) luôn được các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể thị xã Ba Đồn triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Phong trào thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Bác Trần Huy Hoàng trao quà cho các chiến sỹ công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Thị xã Ba Đồn: Lan tỏa những hành động đẹp trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

 15:27 03/04/2020

  Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch được xác định là "cuộc chiến" của toàn dân. Giờ đây, “toàn dân đoàn kết chống dịch” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã biến thành những hành động đẹp. Đó là những hành động được xuất phát từ những trái tim biết rung động, sẻ chia và khẳng định rằng: trong gian nan nhất, bản sắc dân tộc càng trỗi dậy, tinh thần đoàn kết, tính nhân văn của con người Việt Nam càng thăng hoa. Tại thị xã Ba Đồn, những hành động đẹp trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang lan tỏa mạnh mẽ góp phần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Các đồng chí trong Đảng bộ hỏi thăm tình hình đời sống của các hộ nghèo

Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã Ba Đồn đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

 15:19 18/03/2020

Với tinh thần đoàn kết phát huy mọi nguồn lực, Ban chấp hành Đảng bộ, Chi uỷ các chi bộ phòng, ban và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã đã ra sức phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 16:20 19/02/2020

Ngày 04/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Theo đó, với mục đích, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.
Đình làng Tượng Sơn (phường Quảng Long - TX Ba Đồn)

Đình làng - Nơi hội tụ và lưu giữ nét đẹp văn hóa dân gian

 15:12 30/01/2020

Trong tâm thức người Việt tự xưa,"cây đa, bến nước, sân đình" vẫn vẹn nguyên hình ảnh gợi nên biết bao thân thuộc. Đình làng là nơi hội họp, diễn ra các hoạt động văn hóa-văn nghệ, lưu giữ nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp và còn là hiện thân của tình đoàn kết cộng đồng.

Thị xã Ba Đồn sôi nổi các trò chơi dân gian dịp tết cổ truyền 2020

 14:48 27/01/2020

  Mỗi độ tết đến, xuân về, cùng với các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, ẩm thực thì các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian luôn là điểm nhấn hấp dẫn thu hút sự quan tâm của người dân thị xã Ba Đồn. Việc bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc là việc làm hết sức có ý nghĩa vừa tạo nên bản sắc riêng trong đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời tạo nên sự đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn thị xã.

Quảng Thủy vượt khó cán đích Nông thôn mới.

 15:05 12/12/2019

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2011, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn là địa phương chưa đạt được tiêu chí nào trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên, xác định xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong giai đoạn hiện nay, cả hệ thống chính trị xã Quảng Thủy đã tích cực vào cuộc, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, lần lượt hoàn thành từng tiêu chí NTM, đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí với tổng nguồn vốn huy động thực hiện hơn 100 tỷ đồng.
Thống kê
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay9,451
  • Tháng hiện tại31,653
  • Tổng lượt truy cập9,189,790
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây