Dự án nâng cấp, mở rộng đường từ cầu Quảng Hải đi qua 5 xã của TX. Ba Đồn: Cần gấp rút thi công

Dự án nâng cấp, mở rộng đường từ cầu Quảng Hải đi qua 5 xã của TX. Ba Đồn: Cần gấp rút thi công

 05:53 14/08/2019

Thời gian gần đây, theo phản ánh của người dân, tuyến đường từ chân cầu Quảng Hải đi về các xã Quảng Lộc, Quảng Hòa, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Thủy (TX. Ba Đồn) đang bị xuống cấp trầm trọng. Tình trạng này khiến cho việc lưu thông của các phương tiện giao thông và các hộ dân sinh sống trong khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ cầu Quảng Hải đi các xã Quảng Lộc, Quảng Hòa, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Thủy (TX. Ba Đồn) đã được phê duyệt từ năm 2018 nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai…

Thị xã Ba Đồn: 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 19:13 12/08/2019

Thị xã Ba Đồn được thành lập theo Nghị quyết số 125/NQ- CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về việc chia tách địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn. Gồm có 16 xã, phường, diện tích tự nhiên 162,3 km2, dân số hơn 109.000 nhân khẩu. Sau khi được thành lập, thị xã Ba Đồn có 10 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay đã gặp không ít khó khăn. Song được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Thị ủy Ba Đồn, HĐND thị xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nổ lực của cấp ủy, chính quyền nhân dân các xã. Do đó, từ năm 2010 đến nay, nền kinh tế- xã hội tiếp tục ổn định qua hằng năm, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập của lao động ở khu vực nông thôn tăng lên, các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì và chuyển biến tích cực, tình hình an ninh quốc phòng được giữ vững, các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp cũng đã được triển khai về tận người dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia sản xuất. Công tác xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc.
Hệ thống camera an ninh được cán bộ Công an phường Ba Đồn giám sát 24/24 giờ.

Phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh

 00:51 07/08/2019

Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn) đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Đặc biệt, với việc ứng dụng khoa học-kỹ thuật linh hoạt trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, phường đã triển khai mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT). Nhờ hệ thống camera, tình hình ANTT trên địa bàn phường Ba Đồn đã có những bước chuyển biến tích cực.

Lan tỏa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

 07:22 05/08/2019

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” là phong trào xuyên suốt mọi hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) TX. Ba Đồn, góp phần khơi dậy tình yêu Tổ quốc trong các thế hệ đoàn viên, thanh niên, tạo động lực để tuổi trẻ TX. Ba Đồn phấn đấu, cống hiến sức trẻ cho quê hương.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

 03:32 02/08/2019

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã Ba Đồn, công tác Tài nguyên và Môi trường thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Liên đoàn Lao động TX. Ba Đồn: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

 02:56 01/08/2019

Để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TX. Ba Đồn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Từ các phong trào thi đua, nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức-lao động (CNVCLĐ) đã có sự chuyển biến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của cơ quan, doanh nghiệp và địa phương.
Ông Nguyễn Tùng Dương - Chủ tịch UBMTTQVN phường Ba Đồn

Chủ tịch MTTQVN phường Ba Đồn tận tụy với công việc - Tấm gương sáng làm theo lời Bác.

 03:23 29/07/2019

Mặt trận TQVN phường Ba Đồn là đơn vị vừa được Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp xã năm 2018. Trong thành tích chung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường không thể không nói đến sự đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của ông Nguyễn Tùng Dương, vị chủ tịch Mặt trận hết lòng vì phong trào.

Thị xã Ba Đồn: Thiết thực chăm lo người có công với cách mạng

 21:19 25/07/2019

Thời gian qua, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, cấp ủy, chính quyền và nhân dân TX. Ba Đồn luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, trong những ngày tháng 7 tri ân này, thị xã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thể hiện lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

 Kết quả thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2019

 03:31 19/07/2019

   Sáu tháng đầu năm 2019, công tác Dân số - KHHGĐ Thị xã Ba Đồn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Kế hoạch số 74-KH/ThU ngày 05/04/2018 của Ban thường vụ Thị uỷ “về công tác dân số trong tình hình mới” đã có nhiều chuyển biến tích cực, mặc dù trong điều kiện khó khăn do kinh phí chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ không còn, Trung tâm DS - KHHGĐ mới sáp nhập vào Trung tâm Y tế thị xã... Nhưng được sự quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã và với sự cố gắng, nỗ lực, chủ động công việc của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ từ Thị xã đến xã, phường và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể… nên các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Dân số - KHHGĐ trong 6 tháng đầu năm 2019 được triển khai đồng bộ từ Thị xã đến các xã, phường như: Các hoạt động quản lý, điều hành; triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đổi mới công tác tư vấn, truyền thông - giáo dục chuyển đổi hành vi trực tiếp đến đối tượng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác Dân số - KHHGĐ cho đội ngũ làm dân số ở cơ sở.

CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ BA ĐỒN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 07:48 18/07/2019

Nhiệm vụ thu ngân sách của Chi cục Thuế Ba Đồn 6 tháng đầu năm 2019 gặp không ít khó khăn, đó là:
Người nộp thuế, trong đó các doanh nghiệp, lực lượng quyết định đến số thu thuế ngoài quốc doanh do chịu ảnh hưởng của suy thoái, lạm phát kinh tế nhiều năm, thêm nữa giá cả vật tư, hàng hoá tăng cao và biến động thất thường nên mặc dù có sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước nhưng cũng chưa phục hồi đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số ngành nghề kinh doanh thương mại, vận tải  kinh doanh thua lỗ chuyển nghề kinh doanh. Nguồn thu vảng lai từ công trình xây dựng không còn như thời gian trước đây; nhiều doanh nghiệp (DN) có số nộp ngân sách lớn trên địa bàn Thị xã Ba Đồn là đơn vị cung cấp dịch vụ, cung ứng cho Formosa hiện nay hết việc do Formosa tạm dừng giai đoạn 2.     

TX. Ba Đồn: Xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế-xã hội

 04:32 17/07/2019

Thời gian qua, Đảng bộ TX. Ba Đồn luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thị xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

 07:27 16/07/2019

 Trong những năm qua, LĐLĐ thị xã Ba Đồn đã thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

Thị xã Ba Đồn: Đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa

 02:55 11/07/2019

Phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, cùng với nhiều chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, những năm qua, TX. Ba Đồn luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người có công, hỗ trợ các gia đình chính sách.

Xóa những điểm "nóng" ở địa bàn TX. Ba Đồn

 04:49 10/07/2019

      Từ một địa bàn được xem là điểm "nóng" về ANTT, tuy nhiên, với nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an TX. Ba Đồn đã góp ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Thị xã Ba Đồn nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

 04:44 10/07/2019

      Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã và hoạt động của Hội, bằng nhiều việc làm thiết thực đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Hội Cựu giáo chức thị xã Ba Đồn 5 năm xây dựng và phát triển

 04:01 09/07/2019

   Thành lập ngày 1 tháng 8 năm 2014, Hội Cựu giáo chức (CGC) thị xã Ba Đồn đã qua 5 năm hoạt động.
        Ngày mới thành lập, toàn thị xã có 58 chi hội, 16 Hội cơ sở với 899 hội viên, đến nay đã có 64 chi hội, 16 hội xã phường với 1115 hội viên. Với phương châm: “Chung vui khi mạnh khỏe/ Chia sẻ lúc ốm đau/ Giúp nhau khi hoạn nạn/ Trọn vẹn nghĩa tình khi qua đời” Hội CGC thị xã Ba Đồn đã thu hút 96% số giáo viên nghỉ hưu tham gia.

Thị ủy Ba Đồn: Những chuyển biến trong Công tác cán bộ

 05:49 26/06/2019

         Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp quyết liệt nhằm đổi mới Công tác cán bộ theo hướng thực chất và hiệu quả và đã tạo được bước chuyển biến quan trọng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời có sự phân công, phân cấp hợp lý và hiệu quả.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục...; các hình thức thông...

Thống kê
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay11,241
  • Tháng hiện tại239,594
  • Tổng lượt truy cập4,481,679
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây