Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

 03:32 02/08/2019

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã Ba Đồn, công tác Tài nguyên và Môi trường thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Đề cương Tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Đề cương Tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

 21:24 14/07/2019

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Thị xã Ba Đồn: Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào có đạo

 04:18 12/06/2019

Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn TX. Ba Đồn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chính quyền địa phương vẫn phải tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là ở vùng đồng bào có đạo.

Thị ủy Ba Đồn làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 03:46 30/05/2019

Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 29/9/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW, Ban thường vụ Thị ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch số 08-KH/ThU, ngày 26/6/2014. Đồng thời tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ toàn thị xã, kết quả có 98% tổng số đại biếu được triệu tập tham gia dự học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết. Sau hội nghị cốt cán toàn thị xã, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên đảm bảo nghiêm túc theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy.
Thị xã Ba Đồn tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra

Thị xã Ba Đồn tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra

 22:33 07/05/2019

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng NTM mà Nghị quyết Thị ủy đề ra, từng bước cải thiện đời sống của người dân, đổi mới bộ mặt nông thôn.

Thị xã Ba Đồn tập trung thực hiện chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm".

 06:47 11/04/2019

Sau một năm triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP), thị xã Ba Đồn đã phát triển 5 chuỗi sản phẩm nổi bật, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tạo đà để phát triển kinh tế vùng nông thôn. Năm 2019, phát huy những kết quả đã đạt được, thị xã Ba Đồn tiếp tục tập trung phấn đấu tăng từ 2-3 sản phẩm.

Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn: Góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

 19:50 21/03/2019

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TX. Ba Đồn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQVN thị xã lần thứ XXIII đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã.

Quảng Lộc trên đường đổi mới

 02:24 26/02/2019

Không ngừng phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Lộc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Những đổi thay tích cực về kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, đời sống dân sinh chính là minh chứng cụ thể về sự phát triển vượt bậc của một vùng quê đang trên đường đổi mới. 

Thị xã Ba Đồn đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

 20:24 04/02/2019

  Sau 3 năm thực hiện Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ” giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã đạt được những kết quả tích cực. Những cách làm quyết liệt, bám sát cơ sở, rõ người, rõ việc đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Thị xã Ba Đồn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 19:24 28/01/2019

Phạm Quang Long
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã

          Trong không khí vui tươi chào đón năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn phấn khởi trước những kết quả đạt được trong năm 2018 và tự tin bước vào năm mới 2019 với quyết tâm mới.
Đ/c: Mai Xuân Lục - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY BA ĐỒN VỚI NHIỆM VỤ THAM MƯU CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

 19:19 28/01/2019

  Năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của thị xã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HÒA CHUNG KHÔNG KHÍ CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2019

 19:05 28/01/2019

Phạm Thanh Minh
ThUV, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã

          Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW), GD&ĐT thị xã đã đạt được một số kết quả tích cực. Ngành GD&ĐT đã tích cực triển khai, tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Một số kết quả về công tác xây dựng và thi hành pháp luật - thực trạng và giải pháp

 18:54 28/01/2019

Phan Hải Phú
ThUV, Trưởng Phòng Tư pháp thị xã

Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ rất quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Thời gian qua, cùng với những kết quả tích cực của xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong thời gian qua, Phòng Tư pháp thị xã đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính liên thông, gắn kết mật thiết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Thị xã Ba Đồn chú trọng phát triển đảng viên vùng giáo 

 00:24 27/01/2019

        Phát triển đảng viên ở vùng có đồng bào Công giáo trên địa bàn thị xã  Ba Đồn trong những năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên vùng có đồng bào Công giáo ở Ba Đồn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần sự chỉ đạo quyết liệt và giải pháp đồng bộ của các cấp ủy Đảng từ thị xã đến cơ sở.
Thống kê
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay11,271
  • Tháng hiện tại239,624
  • Tổng lượt truy cập4,481,709
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây