KHÔNG NÊN ĐỂ NỢ THUẾ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THU KÉO DÀI THÊM THỜI GIAN

 07:28 20/12/2019

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 26/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Theo đó, Chính phủ được xóa các khoản nợ thuế, tiền phạt chậm nộp phát sinh trước tháng 7/2020 của người không còn khả năng nộp ngân sách. 

KHÔNG NÊN ĐỂ NỢ THUẾ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THU KÉO DÀI THÊM THỜI GIAN.

 15:21 12/12/2019

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 26/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Theo đó, Chính phủ được xóa các khoản nợ thuế, tiền phạt chậm nộp phát sinh trước tháng 7/2020 của người không còn khả năng nộp ngân sách.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị.

 15:12 12/12/2019

Thời gian qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động, mô hình học tập và làm theo Bác có hiệu quả, điển hình là các phong trào, cuộc vận động, mô hình như “Phòng tiếp dân kiểu mẫu”, “Cải cách hành chính trong công tác đăng ký”, “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”. Mô hình “Đoàn viên, người lao động thị xã thi đua làm theo lời Bác”, “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, “Công đoàn thị xã đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Hãy làm sạch biển” thu gom và xử lý rác thải khu vực bờ biển...

 Kết quả thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2019

 14:31 19/07/2019

   Sáu tháng đầu năm 2019, công tác Dân số - KHHGĐ Thị xã Ba Đồn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Kế hoạch số 74-KH/ThU ngày 05/04/2018 của Ban thường vụ Thị uỷ “về công tác dân số trong tình hình mới” đã có nhiều chuyển biến tích cực, mặc dù trong điều kiện khó khăn do kinh phí chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ không còn, Trung tâm DS - KHHGĐ mới sáp nhập vào Trung tâm Y tế thị xã... Nhưng được sự quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã và với sự cố gắng, nỗ lực, chủ động công việc của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ từ Thị xã đến xã, phường và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể… nên các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Dân số - KHHGĐ trong 6 tháng đầu năm 2019 được triển khai đồng bộ từ Thị xã đến các xã, phường như: Các hoạt động quản lý, điều hành; triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đổi mới công tác tư vấn, truyền thông - giáo dục chuyển đổi hành vi trực tiếp đến đối tượng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác Dân số - KHHGĐ cho đội ngũ làm dân số ở cơ sở.

Hợp nhất đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Trung

 18:51 18/07/2019

Hợp nhất đơn vị hành chính cấp huyện, xã là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

 06:30 24/06/2019

Mục đích của phong trào này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tinh, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác...
Theo Kế hoạch, tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công viên chức trong việc thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính nhấn mạnh đến việc nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

Thị xã Ba Đồn: Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào có đạo

 15:18 12/06/2019

Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn TX. Ba Đồn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chính quyền địa phương vẫn phải tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là ở vùng đồng bào có đạo.

Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động  

 14:05 13/05/2019

Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động.
Kể từ ngày 1/7/2016, Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động có hiệu lực thi hành.

Thị xã Ba Đồn: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

 11:55 13/05/2019

    Để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, năm 2019, Phòng Kinh tế, UBND TX. Ba Đồn tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên. Các mô hình chuyển đổi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân.

Thị xã Ba Đồn tập trung thực hiện chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm".

 17:47 11/04/2019

Sau một năm triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP), thị xã Ba Đồn đã phát triển 5 chuỗi sản phẩm nổi bật, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tạo đà để phát triển kinh tế vùng nông thôn. Năm 2019, phát huy những kết quả đã đạt được, thị xã Ba Đồn tiếp tục tập trung phấn đấu tăng từ 2-3 sản phẩm.
HỘI NGƯỜI MÙ THỊ XÃ BA ĐỒN - KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM 17/4/1969 – 17/4/2019

HỘI NGƯỜI MÙ THỊ XÃ BA ĐỒN - KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM 17/4/1969 – 17/4/2019

 09:51 02/04/2019

Trong những ngày tháng tư lịch sử, nhân dân cả nước đang tưng bừng kỉ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2019), người khuyết tật tiếp tục khẳng định ý chí, nghị lực và đón nhận sự quan tâm của cả cộng đồng nhân kỉ niệm 39 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1980 - 18/4/2019). Hòa chung niềm vui của toàn dân tộc,  cán bộ, hội viên Hội Người mù Việt Nam vô cùng phấn khởi, tự hào mừng tổ chức Hội vừa tròn 50 tuổi.

Tỏi Ba Đồn-được mùa mất giá

 13:31 13/03/2019

Tận dụng lợi thế về khí hậu, đất đai, vụ đông-xuân năm 2018-2019, TX. Ba Đồn tiếp tục triển khai mô hình trồng tỏi trên diện tích đất lúa kém hiệu quả tại một số xã vùng Nam. Nhờ công tác chăm sóc tốt, thời tiết thuận lợi, nên vụ đông-xuân này tỏi được mùa, tuy nhiên, giá thành đầu ra năm nay của tỏi lại thấp hơn so với năm trước.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THU NGÂN SÁCH 2019

 14:43 08/03/2019

Năm 2019 kế hoạch thu ngân sách tỉnh giao cho Thị xã Ba Đồn là 198,98 tỷ đồng, kế hoạch HĐND Thị xã giao 249,23 tỷ đòng. Trong đó: Ngoài quốc doanh 27 tỷ đồng,  khó khăn nhất vẫn là thu ngoài quốc doanh. Lý do là các doanh nghiệp có số thu lớn thuộc các ngành xây dựng, vận tải, khai thác đang thiếu việc làm nghiêm trọng và còn có thể kéo dài trong vài năm tới. Những khó khăn đối với doanh nghiệp trong năm 2018  vẫn còn tiếp tục và có mặt còn nặng nề hơn. Nhiều doanh nghiệp đã, đang và có nguy cơ phá sản . Các nguồn thu vãng lai không có do các dự án lớn chưa hoặc chậm triển khai. Dự kiến thu ngoài quốc doanh năm 2019 tiếp tục khó  đạt kế hoạch đề ra.

Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, quyết tâm xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng giàu đẹp

 17:26 17/12/2018

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững, ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Quyết tâm xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay7,316
  • Tháng hiện tại294,306
  • Tổng lượt truy cập6,569,433
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây