Một góc nhìn phường Ba Đồn từ trên cao

Đảng bộ phường Ba Đồn: Xây dựng và phát triển phường giàu đẹp, văn minh

 08:29 29/05/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy Ba Đồn, Đảng bộ phường Ba Đồn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo, lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đề ra, hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới, quyết tâm xây dựng phường phát triển văn minh, giàu đẹp.
Giao dịch hàng tháng vào ngày 14 tại UBND xã Quảng Minh

Vốn tín dụng chính sách thúc đẩy giảm nghèo tại xã Quảng Minh

 15:36 26/05/2020

Những năm qua, cùng với công cuộc xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực sự trở thành điểm tựa “thoát nghèo” của người dân xã Quảng Minh. Đặc biệt, sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, công cuộc giảm nghèo của xã đã có những kết quả bước đầu, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,06%, không còn nhà tạm dột nát.
Nhà Văn hóa thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn

Thôn Thọ Hạ xã Quảng Sơn thực hiện tốt tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới 

 15:30 21/05/2020

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thôn Thọ Hạ xã Quảng Sơn đã quan tâm  huy động nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện 2 tiêu chí về văn hóa (tiêu chí số 6 và 16). Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn thôn.
Nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ

Nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ

 07:53 19/05/2020

“Tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; để đất nước ta ‘ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn’ như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”.
Trụ sở Công anh thị xã Ba Đồn

Đảng bộ Công an thị xã Ba Đồn: Dấu ấn một nhiệm kỳ

 09:10 18/05/2020

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2020-2025, nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng bộ Công an thị xã Ba Đồn càng thêm tự hào về những thành tích và chiến công trong công tác đảm bảo trong công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an thị xã vững mạnh, toàn diện. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an thị xã đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Công an thị xã thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội , giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Phụ nữ Ba Đồn thi đua học tập và làm theo Bác

Phụ nữ Ba Đồn thi đua học tập và làm theo Bác

 08:52 12/05/2020

Gắn kết nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh với các chuẩn mực phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội LHPN thị xã Ba Đồn đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.
Hội viên Hội Nông dân xã Quảng Thủy tự nguyện hiến hàng rào xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân thị xã Ba Đồn đóng góp trên 50 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

 15:11 06/05/2020

Những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân thị xã Ba Đồn không chỉ phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống mà còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Ngay từ khi triển khai chương trình, Hội Nông dân (HND) thị xã đã gắn phong trào thi đua của Hội với phong trào xây dựng NTM, tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng, tham gia bằng cả tinh thần và vật chất, góp phần hoàn thành các tiêu chí của 10 xã thị xã Ba Đồn.
Lưu ý cần biết để phòng dịch COVID-19 khi học sinh đi học trở lại

Lưu ý cần biết để phòng dịch COVID-19 khi học sinh đi học trở lại

 16:03 04/05/2020

Bộ Y tế vừa xây dựng các Infographics về các nội dung phòng chống dịch COVID-19 trong trường học.
Làm giàu từ chăn nuôi

Làm giàu từ chăn nuôi

 15:33 24/04/2020

Hưởng ứng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều tấm gương phụ nữ với tinh thần cần cù, chịu khó làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hường, thôn Phú Trịch, xã Quảng Lộc (TX. Ba Đồn) là một điển hình như vậy.
Đời sống người dân ngày càng được nâng cao

Điểm sáng Quảng Thuận

 08:36 23/04/2020

Đến Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn) hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sự thay da đổi thịt từng ngày của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Những ngôi nhà mới mọc lên san sát, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa; sản xuất kinh doanh phong phú, đa dạng với đầy đủ các loại ngành nghề. Cuộc sống của người dân từng bước đi lên nhờ sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

 10:39 20/04/2020

Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin là nội dung cơ bản, quan trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đồng thời, cũng là nhiệm vụ quan trọng vừa thường xuyên, vừa cấp bách của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong.
Một trong các tuyến đường trong thôn vừa hoàn thành đưa vào sử dụng

Thôn Trung Thượng, xã Quảng Sơn thực hiện đề án xây dựng  giao thông nông thôn

 19:37 10/04/2020

Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng nhân dân thôn Trung Thượng, xã Quảng Sơn đã tự nguyện hiến đất, góp tiền, công sức để bê tông hóa giao thông nông thôn.
Tích cực nhân rộng mô hình "Buộc rác đẻ tiền"

Tích cực nhân rộng mô hình "Buộc rác đẻ tiền"

 15:44 07/04/2020

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, cuối năm 2017, Hội LHPN thị xã Ba Đồn đã chọn xã Quảng Thủy để thí điểm xây dựng mô hình "Buộc rác đẻ tiền". Với những thành quả đạt được, đến nay, Hội LHPN thị xã Ba Đồn đã nhân rộng mô hình này đến các xã, phường trên địa bàn...
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Sáng tạo, cụ thể, linh hoạt

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Sáng tạo, cụ thể, linh hoạt

 16:06 03/04/2020

 Những năm qua, phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) luôn được các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể thị xã Ba Đồn triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Phong trào thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ba Đồn “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 22:09 20/03/2020

Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Ba Đồn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt  động, thường xuyên quan tâm đến việc củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, phát huy vai trò thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đặc biệt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức hội đối với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Đảng ủy phường Ba Đồn lãnh đạo nhân dân xây dựng văn minh đô thị

 05:35 10/03/2020

Thực hiện chương trình hàng động của Ban thường vụ thị ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV về phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng đô thị văn minh, giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường xác định nhiệm vụ xây dựng văn minh đô thị là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do đó luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tích cực hạ tầng gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường.
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay1,161
  • Tháng hiện tại421,977
  • Tổng lượt truy cập8,626,197
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây