CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THANH “TIẾNG NÓI TỪ CƠ SỞ” DO ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ QUẢNG THUỶ THỰC HIỆN

Thứ tư - 10/10/2018 08:09
    Xã Quảng Thủy triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thủy tổ chức hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Huệ, Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã, cùng các đồng chí trong Ban điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Võ Chí Sỹ - Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban xóa đói giảm nghèo xã đánh giá tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo của xã trong năm 2018, những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế gặp phải. Đồng chí nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là công việc được thực hiện thường xuyên, liên tục và diễn ra hàng năm. Qua rà soát sẽ xác định được những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo... từ đó đề xuất được các chính sách hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban điều tra xã đã triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 của xã, thông qua Quyết định thành lập Ban điều tra hộ nghèo, cận nghèo của xã. Sau khi triển khai các văn bản, đồng chí trưởng Ban đã hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho tất cả thành viên Ban điều tra từ xã đến thôn.
Phát biểu kết luật hội nghị, đồng chí Võ Chí Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban xóa đói giảm xã đề nghị các thành viên Ban điều tra của xã bám sát các thôn, đến từng hộ, điều tra rà soát đúng thực trạng đời sống của hộ gia đình. Đồng chí yêu cầu  các thôn trong quá trình điều tra nếu có gì vướng mắc phán ánh kịp thời về Ban điều tra xã để được hướng dẫn và báo cáo kết quả về Ban để Ban tổng hợp, lập danh sách nộp lên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã trước ngày 10 tháng 11 năm 2018./.

Xã Quảng Thủy ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”

Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã tổ chức ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại thôn Thượng Thủy.

Đây cũng là mô hình chỉ đạo điểm đầu tiên của Hội LHPN thị xã nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ, cộng đồng trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thông qua thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và được đưa vào Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới.
  
Tại buổi ra mắt, đã có 86 thành viên tham gia, trong đó Ban chủ nhiệm mô hình gồm 03 thành viên. Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” hoạt động với nhiều nội dung như: tuyên truyền những kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phổ biến, giới thiệu kinh nghiệm và những cách làm hay trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, nếp sống văm minh.

Thông qua mô hình nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong củng cố chất lượng tổ chức hội cơ sở, tập hợp chị em tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong cộng đồng. Cũng nhân dịp này, các hộ gia đình đã tham gia ký kết đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Sau buổi ra mắt các thành viên của mô hình tổ chức ra quân làm vệ sinh thôn xóm, thu gom, phân loại xử lý rác thải góp phần phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhằm thực hiện tốt các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về môi trường để góp phần cùng xã nhà về đích nông thôn mới trong năm 2019. 

 Quảng Thủy thực hiện thu sản phẩm và các loại quỹ vụ hè thu năm 2018

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã về việc triển khai kế hoạch thu nộp sản phẩm và các loại quỹ của vụ hè thu năm 2018. Ban nông nghiệp xã đã xây dựng kế hoạch thu nộp sản phẩm vụ hè thu năm 2018 trên địa bàn toàn xã được triển khai thu nộp trong hai đợt.
Đợt một, từ ngày 25/9 đến ngày 29/9 năm 2018.
Đợt hai, dự kiến thu từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa ban nông nghiệp với bà con nhân dân. Phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và địa phương nên kết quả đợt một đã thu được 510 hộ/650 hộ, đạt tỷ lệ 78,5%. Với kết quả thu nộp của đợt một, đợt hai dự kiến thu đạt trên 99%.
Để đạt được kết quả cao như vậy đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả hệ thống chính trị và của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nhằm từng bước xây dựng địa phương ngày càng phát triển.


Bài:
Hội nông dân xã Quảng Thủy phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Là tổ chức Hội giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Những năm qua, Hội Nông dân xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn luôn làm tốt chức năng là cầu nối các hoạt động liên kết "bốn nhà”, tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tổ chức học nghề, tham gia xây dựng nông thôn mới… nâng cao đời sống cho hội viên.
Với 602 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội, trên 85% hội viên làm nông nghiệp, thời gian qua, Hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, tuyên truyền cho hội viên về quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” thông qua các buổi họp của thôn, xã, cho 100% hộ hội viên tham gia.
          Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề nông dân tỉnh, Trạm Khuyến nông thị xã mở các lớp dạy nghề trồng nấm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… cho trên 90% hội viên tham gia, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi, tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình.
          Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã nhận ủy thác 5 tổ vay vốn, tạo điều kiện cho trên 185 hộ vay vốn với số tiền trên 7 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hòa Ninh cho trên 50 hộ vay tổng dư nợ trên 4,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Nhờ có đồng vốn vay trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
          Đặc biệt là việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp vào sản xuất nhằm hạn chế và rút ngắn thời gian lao động, hàng năm, Hội đã vận động nhân dân gieo cấy lúa cả năm đạt 269ha, năng suất lúa hàng năm bình quân đạt 55,5 tạ/ha.
          Ngoài ra, nhân dân còn đưa vào trồng gần 8 ha ngô, lạc 3,4 ha và trên 6 ha rau màu các loại. Nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả được chuyển đổi mục đích sữ dụng như trồng cỏ, đào ao thả cá…, phát triển các ngành nghề, dịch vụ khác như may và gia công nón lá, mộc, nề dân dụng, kinh doanh hàng tạp hóa, tăng thu nhập cho hộ gia đình.
          Để thực hiện tốt 3 phong trào công tác của Hội, Hội  luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua như "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và  giảm nghèo bền vững”, "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” làm nhiệm vụ trọng tâm. Các chi hội giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: tu sửa nhà cửa, giúp nhau ngày công… 
Đánh giá 3 năm gần đây, mỗi năm các chi hội giúp trên 10 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay xuống còn 11,47%. Tỷ lệ hộ hội viên có kinh tế khá, giàu chiếm trên 50% với thu nhập từ 30 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/năm.
Điển hình như mô hình hợp tác xã làm đũa của hội viên Lê Thanh Long chi hội thôn Trung Thủy; mô hình trồng Nấm của hội viên Nguyễn Bình Nhất, cơ sở mộc, máy phục vụ nông nghiệp của hội viên Trần Xuân Lục, mô hình chăn nuôi tổng hợp và trồng lúa của hội viên Võ Trường Giang ở chi hội thôn Nam Thủy; Đại lý cung cấp vật tư Nông nghiệp và vật liệu xây dựng của hội viên Hoàng văn Thu ở chi hội thôn Thượng Thủy, hội viên Hoàng Văn Năm ở chi hội thôn Đông Bắc; mô hình cá, vịt của hội viên Nguyễn Văn Thuyền ở chi hội thôn Xuân Thủy, mô hình tổng hợp xe cơ giới vận chuyễn hàng hóa, máy phục vụ nông nghiệp của hội viên Nguyễn Ngọc Sơn ở chi hội thôn Trung Thủy, cơ sở cho thuê rạp phục vụ cưới hỏi, tang lễ của hội viên Hoàng Đình Dũng, Lê Thanh Hải ở chi hội thôn Thượng Thủy  và rất nhiều mô hình khác.
Thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” hàng năm, hội viên đã tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng tiền mặt, trên 3.000 ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Điển hình như đầu năm 2018 vừa qua, hội viên đã tham gia làm đường và đổ đá mạt các tuyến đường trong khu dân cư với số tiền trên 100 triệu đồng đổ được trên 12km đường trong khu dân cư, nạo vét kênh mương nội đồng theo đề án nông nghiệp trên 50km, phối hợp các ban ngành đóng góp tiền lắp điện sáng các trục đường trong khu dân cư 5/5 thôn, góp phần giúp các khu dân cư đi lại thuận tiện và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giảm tệ nạn xã hội… Những đóng góp tích cực của Hội Nông dân xã đã góp phần để  Quảng Thủy phấn đấu sớm về đích xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay17,250
  • Tháng hiện tại318,578
  • Tổng lượt truy cập3,885,575
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây