CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THANH “TIẾNG NÓI TỪ CƠ SỞ” DO ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ QUẢNG TIÊN THỰC HIỆN

Thứ tư - 17/10/2018 05:39
Xã Quảng Tiên phát động phong trào xây dựng cổng chào thôn, xóm.
Tiếp tục hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM năm 2018. Thời gian qua, UBND xã và BCĐ xây dựng NTM của xã Quảng Tiên đã triển khai đến các thôn về phong trào xây dựng cổng chào tại các thôn và lối xóm.
Đến thời điểm này, xã Quảng Tiên đã có 6/7 thôn hưởng ứng kế hoạch triển khai, nguồn kinh phí ngoài được ngân sách xã hỗ trợ, các thôn đã huy động sự đóng góp của các hộ gia đình, của các doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn xã đặc biệt có sự tham gia của con em hiện đang sinh sống, công tác ngoài địa phương cũng đã tích cực hưởng ứng. Trong tổng số cổng chào tại các thôn được xây dựng, có cổng chào thôn Tiên Sơn được xây dựng mang ý nghĩa giáo dục cao, thể hiện sự đoàn kết, hợp lực lớn trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư". Các cổng chào thôn xây dựng trên tuyến đường bê tông dọc 2 bên lề đường là dải hoa các loại, phong trào đổ bê tông khuôn viên, làm dàn che nhà văn hóa thôn, nâng cấp sân thể thao, trồng cây xanh... tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đã trở thành phong trào rộng khắp trên địa ban xã.
          Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10, phong trào TDTT đã trở thành hoạt động sôi nổi trong toàn xã ngoài việc đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng ngày thành lập hội LHPNVN, cùng với việc tổ chức các trận thi đấu bóng chuyền trong xã mà còn tổ chức trận giao lưu bóng chuyền nữ với xã Văn Hóa Huyện Tuyên Hóa vào ngày 19/10/2018.


Ban kinh tế triển khai công tác thu sản phẩm và các loại quỹ vụ Hè Thu năm 2018.

      Thực hiện kế hoạch của UBND xã về việc triển khai công tác thu sản phẩm và các loại quỹ vụ Hè Thu năm 2018 trên địa bàn toàn xã, thời gian triển khai đợt 1 từ ngày 8/10 đến 15/10/2018 trên địa bàn 7 thôn.
     Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và sự phối hợp chặt chẻ giữa các tổ chức ban ngành đoàn thể từ xã đến các cơ sở thôn, phát huy tinh thần trách nhiệm của mổi người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và địa phương, nên kết quả thu đợt 1 đã có 946 hộ/962 hộ tham gia, chiếm tỷ lệ trên 98%, với tiền thu được bình quân đạt trên 95%; có những thôn đạt 100%, như:  thôn Trường Thọ, Long Trung, Tiên Phan, Tiên Sơn và thôn Tiên Xuân.  Kế hoạch thu đợt 2 của các hộ còn lại, thời gian dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 18/10/2018.


 Bài: “HỘI PHỤ NỮ XÃ QUẢNG TIÊN ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ”

           Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị là một chương trình trọng tâm của Hội LHPN xã Quảng Tiên trong năm 2018, nhận thức được nhiệm vụ đó BCH hội đã luôn bám sát chủ trương kế hoạch của cấp ủy đảng chính quyền địa phương, chương trình triển khai của các cấp hội phụ nữ, phong trào phối hợp giữa các tổ chức ban ngành đoàn thể trên địa bàn nhất là tại các chi hội phụ nữ thôn, từ đó để xây dựng mô hình trọng điểm và nhân rộng phong trào rộng khắp trong toàn xã.
            Hướng tới kỷ niệm 88 ngày thành lập hội LHPNVN 20/10. Hội đã phát động trong toàn hội viên phong trào trồng hoa ở lề đường tại các tuyến đường do hội tự quản, các trục đường lối xóm trong cộng đồng dân cư, hiện đã có x/y đường hội tự quản đã hoàn thành việc trồng hoa các loại trên lề đường, kết hợp việc tuyên truyền mọi người dân, trong đó vai trò nêu gương của hội viên PN làm nòng cốt, về phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Điển hình có chi hội phụ nữ thôn Tiên Sơn, thôn Trường thọ và thôn Long Trung, những đọan đường hoa được các chi hội trồng và chăm sóc, bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của mỗi hộ gia đình tại cộng đồng dân cư về ý thức tự giác bảo quản, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
           Đi đôi với phong trào đường hoa thôn xóm, hội đã triển khai trong các chi hội thôn thành lập tổ thu gom phế liệu, xây dựng quỹ tình thương cho PN nghèo, hiện đã thành lập được mô hình đã đi vào hoạt động. Để phát huy vai trò quan trọng của hội viên cao niên trong việc triển khai các phong trào của hội trên địa bàn, BCH hội đã nêu gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” của hội NCT, lời nói, việc làm của bậc cao niên, là thông điệp mạnh mẽ thấm sâu vào mỗi người dân, đến từng hội viên PN trong đời sống xã hội,  chính vì vậy vừa qua, hội đã hướng dẩn, chỉ đạo làm mô hình điểm  CLB “ Phụ nữ tuổi cao nêu gương sáng” tại chi hội thôn Long Trung với 30 hội viên tham gia. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội được các hội viên tích cực hưởng ứng, ngoài việc bản thân mỗi hội viên nghiêm túc thực hiện các quy định đề ra,  hội viên đã được phân công phụ trách các hộ gia đình trong cộng đồng dân cư  bằng những việc làm thiết thực , tích cực tham gia hưởng ứng, các lễ cưới của con em được tổ chức tại nhà văn hóa thôn đã trở thành phong trào rộng khắp, tổ dịch vụ ẩm thực bình dân tại chi hội PN thôn Trường Thọ đã chiếm được nhiều uy tín của gia đình, tập thể qua các lần tổ chức lễ cưới, hội họp, từ việc làm trên đã làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành mọi quy định, hương ước của thôn, trong đó về vai trò của hội viên PN đã được thể hiện rỏ nét. Tình trạng gây ùn tắc giao thông tại một số điểm công cộng trên địa bàn xã  vừa qua đã xẩy ra, trước tình hình đó hội đã phối hợp với ban công an xã, lãnh đạo trường học, ban đại diện hội phụ huynh để tổ chức phong trào PN tham gia giử gìn trật tự ATGT, tuyên truyền vận động hội viên về ý thức chấp hành luật giao thông, nét đẹp văn hóa tại nơi tập trung đông người; như trường học thời điểm đón học sinh, qua triển khai bước đầu đã đưa lại hiệu quả thiết thực, tình trạng ùn tắc giao thông tại đây được đẩy lùi.
   Trong quá trình xây dựng, tổ chức phong trào của hội, BCH hội có kế hoạch tổ chức mô hình thí điểm, đồng thời quan tâm hướng dẩn, tập trung chỉ đạo chi hội còn khó khăn, xa trung tâm xã, việc đi lại khó khăn, nhận thức của hội viên và của đại đa số người dân còn có những hạn chế: Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp hội, BCH hội đã triển khai ra mắt mô hình “ Phòng chống tệ nạn xã hội” tại chi hội thôn Tiên Xuân, sau khi thành lập mô hình dưới sự hướng dẩn, chỉ đạo trực tiếp của BCH hội PN xã, phong trào đã có sự chuyển biến đáng kể, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, tiêu chí xây dựng mô hình không những được thấm nhuần trong mỗi hội viên chi hội mà còn lan tỏa đến từng người dân trên địa bàn thôn, phong trào xây dựng GĐVH, thôn văn hóa, cụm dân cư văn hóa đã được hội chú trọng.
            Trong việc triển khai, tổ chức các phong trào hội đã coi trọng việc tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm trong đội ngủ BCH, đánh giá kết quả hướng dẩn, chỉ đạo đối với từng ủy viên BCH hội được phân công phụ trách các địa bàn thôn, nhất là nơi triển khai mô hình trọng điểm, nhờ vậy mà các phong trào được hội phát động đã đưa lại hiệu quả, được sự đồng thuận cao từng cán bộ, hội viên hội PN xã.
          Thực hiện các chương trình hoạt động của các cấp hội cấp trên phát động, cùng với  sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ hội viên, nhất là đội ngủ BCH hội PN xã, bằng sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của mình, luôn có những ý tưởng mới, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, tin tưởng rằng hội LHPN xã Quảng Tiên sẻ là động lực quan trọng, nhân tố tích cực góp phần cùng đảng bộ và nhân dân xã nhà hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu phát triển KT – XH, QPAN, xây dựng đời sống văn hóa của địa phương năm 2018.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay3,902
  • Tháng hiện tại277,528
  • Tổng lượt truy cập2,806,164
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây