Chuyên mục "Tiếng nói từ cơ sở" Phường Quảng Thuận, ngày 15/01/2020

Thứ tư - 15/01/2020 18:10
HĐND Phường Quảng Thuận tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND khóa 23
  
           Vừa qua, HĐND Phường Quảng thuận tổ chức họp thứ 9 HĐND khóa 23 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng  năm 2019; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
          Trong năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn Phường tiếp tục được giữ vững. Tổng sản lượng lương thực 1.136 tấn đạt 121 % kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và kinh tế vườn  trên 41 tỷ đồng.Tiểu thủ CN chuyển biến tích cực, trong năm tiểu thủ CN ngành nghề truyền thống đạt trên 111 tỷ đã góp phần tăng thu nhập ổn định cuộc sống của nhân dân. Thương mại dịch vụ, ngành nghề vận tải 151 tỷ góp phần ổn định đời sống KT-XH của địa phương.Tổng thu ngân sách đạt hơn 7 tỷ đồng đạt 84% kế hoạch phường giao;
    Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách của Đảng và nhà nước; hoạt động xã hội hóa công tác chăm sóc gia đình chính sách, các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai sâu rộng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững.,quân sự xây dựng triển khai các phương án, kế hoạch cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. 
    Tại kỳ họp, đại biểu HĐND phường đã tiến hành chất vấn những vấn đề cử tri phản ánh trước kỳ họp như: lĩnh vực đất đai, an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất,  ô nhiễm môi trường, vấn đề an sinh xã hội, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng…và một số vấn đề khác
     Lãnh đạo UBND phường Quảng Thuận đã giải trình toàn bộ vấn đề các đại biểu và cử tri kiến nghị. Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu đã thông qua 04 dự thảo Nghị quyết theo luật định.

Phường Quảng Thuận Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019.

Vừa qua, Uỷ ban MTTQ phường Quảng Thuận tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Năm 2019, UBMTTQ phường Quảng Thuận không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặt trận chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  về "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban công tác Mặt trận với các TDP trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn bó tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực. Cuộc vận động các loại quỹ được nhân dân đồng tình ủng hộ, đến nay chân quỹ của các hội thành viên trên 4 tỷ đồng, trong đó năm 2019 tăng 103 triệu đồng.
  Đã có 1.537 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm 2019; 185 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục. Tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri với ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp.
Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trần Trọng Hưng – P. BT đảng ủy ghi nhận và đánh giá cao thành tích của UBMTTQ phường đã đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu UBMTTQ và các tổ chức thành viên của phường cần tăng cường, củng cố tiếp tục kiện toàn về tổ chức và đổi mới phương thức nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, công tác tuyên truyền vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “TDĐKXD đô thị văn minh”, tăng cường hoạt động của thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, nâng cao hiệu quả của lực  lượng cốt cán góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ANTT-ATXH ở địa phương.


Phường Quảng Thuận tổng kết công tác Quốc phòng an ninh năm 2019
            Vừa qua, phường Quảng Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng- An ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
          Theo đó, năm 2019, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH của phường.
Ban chỉ huy Quân sự phường làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS-QP địa phương. Nổi bật như: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng,  hai ngành QS- CA phường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác QS- QP luôn hoàn thành ở mức độ cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ QP-AN được tăng cường; công tác xây dựng, củng cố thế trận QP toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ phường tiếp tục được quan tâm. Trong năm, hai ngành Quân sự, Công an đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo tốt ANTT trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra bị động, bất ngờ, điểm nóng về ANTT, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn.
Trong thời gian tới, 2 ngành QS- CA cần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những mặt làm được và chưa được trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2019, phát huy vai trò nòng cốt để huy động sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong các hoạt động về QPAN làm tốt chức năng tham mưu kịp thời, đúng và hiệu quả nhất là công tác tuyển quân, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ 2 lực lượng, phát huy vai trò hoạt động của các tổ ANTT, ANXH. Nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết tình huống liên quan đến ANQP, TTATXH.

Hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường.

         Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND phường là nhiệm vụ quan trọng, nhằm từng bước nâng cao năng lực tổ chức, điều hành các mặt hoạt động của Hội đồng nhân dân. Thời gian qua, hoạt động của HĐND Phường Quảng Thuận đã có những đóng góp tích cực trong quan hệ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể của địa phương cũng như đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội .
          Thời gian qua, các tổ đại biểu HĐND  duy trì hoạt động tốt, tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri, nắm bắt, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan chức năng xem xét trả lời, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở cấp cơ sở theo Luật Tổ chức HĐND và UBND, nổi bật như: Nhiều chủ trương, quyết sách do HĐND  thông qua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Theo đó, HĐND phường còn thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN Thị xã, tỉnh tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND các cấp tiếp thu, tổng hợp và chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.  Để hoạt động của các kỳ họp đạt kết quả cao, Thường trực HĐND phường phối hợp với UBND phường chuẩn bị chương trình, xây dựng ban hành văn bản; đóng góp ý kiến về xây dựng chương trình giám sát trong năm. Trước các kỳ họp, rà soát các nội dung chuyên đề để điều chỉnh, bổ sung kịp thời vào nội dung kỳ họp; đồng thời, tổ chức hội nghị với UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Trên cơ sở nội dung, chương trình, thời gian đã được thống nhất, Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu trước kỳ họp. Thành phần mời tham dự kỳ họp được mở rộng, việc điều hành kỳ họp cũng được đổi mới, sắp xếp khoa học, giảm thời gian thông qua các báo cáo, tăng thời gian cho các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Những ý kiến khác nhau trong từng vấn đề sẽ được các đại biểu HĐND phân tích làm rõ trước khi thông qua. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND phường gửi thông báo dự kiến chương trình, nội dung, địa điểm và thời gian tổ chức kỳ họp đến từng đại biểu HĐND xã và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường để các đại biểu nắm bắt thông tin và phối hợp với UBND, MTTQ phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường có nhiều đổi mới, địa điểm tiếp xúc cử tri tập trung vào các khu dân cư, địa bàn còn nhiều khó khăn.
Năm 2019, thường trực HĐND phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ phường tổ chức 3 đợt tiếp xúc cử tri ở 8/8 TDP tại 4 điểm trước và sau kỳ hợp HĐND. Các hội nghị tiếp xúc cử tri đều đảm bảo dân chủ, đúng luật. Thông qua đó, kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội -ANQP, thu, chi ngân sách và nghị quyết kỳ họp, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong kỳ họp, HĐND luôn tôn trọng và khuyến khích sự tham gia phát biểu ý kiến của các đại biểu HĐND cũng như các đại biểu mời dự.. Trong năm, ngoài giám sát thường xuyên hoạt động của các đại biểu HĐND thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động ở tổ và hoạt động tại các kỳ họp, HĐND phường còn tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết ở khu dân cư để có giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND đề ra.  Nhờ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, HĐND phường ban hành nhiều Nghị quyết về những vấn đề quan trọng ở địa phương. Thông qua các hoạt động ra nghị quyết, quyết định của HĐND phường đã giúp UBND, các ngành hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND, cũng như chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao. Mặt khác, hoạt động giám sát còn giúp đại biểu HĐND phường nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trước cử tri, có thêm thông tin để tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương,chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND phường  Thường trực HĐND và các tổ đại biểu HĐND đã phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên bám sát khu dân cư để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và các vấn đề cử tri quan tâm để triển khai có hiệu quả các nghị quyết đã ban hành.
    Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND phường t là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đó cũng là yêu cầu thực tế bức thiết của cuộc sống, nhằm ngày càng hoàn thiện thiết chế dân chủ, bảo đảm cho nhân dân thực hiện được quyền lực của mình. Nâng cao năng lực hoạt động của HĐND phường cũng chính là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội cũng như bảo đảm thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Tác giả bài viết: V.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay15,967
  • Tháng hiện tại15,967
  • Tổng lượt truy cập8,684,311
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây