Chuyên mục Tiếng nói từ cơ sở - phường Quảng Thuận, ngày 29/5/2019

Thứ năm - 30/05/2019 14:43

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tập huấn đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng trên địa bàn phường Quảng Thuận

      Từ ngày 27/5- 01/6/2019, Bộ nông ngiệp phát triển nông thôn đã tổ chức khóa tập huấn “Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng,” tại phường Quảng Thuận.
      Được biết đây là dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khi hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam: do Quỹ khí hậu xanh tài trợ được thực hiện tại 7 tỉnh:  Nam Định, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cà Mau....
     Với hai nội dung: Quản lý rủi ro thiên tai thích ứng biến đổi khi hậu dựa vào cộng đồng và Hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai và rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.
       Tham, gia khoá tập huấn có 30 học viên của khóa tập huấn là các cán bộ công chức phường, trưởng các đoàn thể xã hội, Mặt trận Tổ Quốc và trường học.
      Khóa tập huấn nhằm phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực cho học viên về thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, thực hiện đồng quản lý hệ sinh thái, biết nhận diện các loại hình thiên tai tại địa phương, cung cấp những kỹ năng cần thiết nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giúp mọi người an toàn hơn trước những tác động bất lợi do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra. Thông qua đó giáo dục toàn dân xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội.  Kết quả đạt được từ hoạt động truyền thông này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, kỹ năng mà còn giúp mỗi người chủ động tham gia các hoạt động nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học, gia đình và cộng đồng địa phương.

 Đảng ủy phường Quảng Thuận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sáp nhập hợp nhất chi bộ và bầu tổ trưởng TDP năm 2019
         
          Vừa qua Đảng ủy phường Quảng Thuận đã tổ chức hội nghị triển khai kế họach sáp nhập, hợp nhất chi bộ, và bầu Tổ trưởng TDP.
           Tại hội nghị các đại biểu được nghe Thường vụ Đảng ủy triển khai một số nội dung và hướng dẫn cách hợp nhất, thành lập chi bộ mới và các bước tiến hành việc thành lập Chi bộ mới và bầu đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận, kiện toàn Ban bảo vệ dân phố theo công văn 132/ UBND- ngày 25/2/2019 của UBND Thị xã Ba Đồn. Theo kế hoạch sẽ hợp nhất các chi bộ đó là:
Hợp nhất chi bộ TDP Đình, TDP Chùa thành chi bộ Đình - Chùa
Hợp nhất chi bộ TDP Bến, TDP Chợ thành chi bộ Bến- Chợ
Hợp nhất chi bộ TDP Me, TDP Hội thành chi bộ Me- Hội
Hợp nhất chi bộ TDP Đồng, TDP Môn thành chi bộ Đồng – Môn
Hợp nhất chi bộ TDP Nam, TDP Cồn thành chi bộ Thuận Bài.
     Việc sáp nhập chi bộ, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của Đảng, lãnh đạo của chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã; giảm số người làm việc, giảm chi phí hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở tổ dân phố; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Kết quả thực hiện việc nhập, kiện toàn chi bộ, tổ dân phố làm cơ sở để đánh giá, lựa chọn sắp xếp số cán bộ trong tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở tổ dân phố hoạt động có chất lượng, hiệu quả trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển trong quá trình CNH- HĐH.

Phường Quảng Thuận ra quân huấn luyện dân quân năm 2019

       Phường Quảng Thuận vừa tổ chức lễ ra quân huấn luyện dân quân năm 2019.  Tham dự lễ ra quân có các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, UBND, các ngành đoàn thể và 44 đồng chí thuộc lực lượng Thôn đội trưởng, Trung đội dân quân cơ động.
        Bước vào nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, lực lượng dân quân phường tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng dự bị động viên; “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với lực lượng Dân quân tự vệ, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu theo yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, vũ khí trang bị của các đơn vị.
     Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị, pháp luật nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân trên địa bàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, thành thạo trong công tác tham mưu tác chiến, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp giữa các lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân.
   Thời gian huấn luyện quân sự bắt đầu từ ngày 23/5 và kết thúc vào ngày 03/6/2019.

Đảng bộ phường Quảng Thuận với chỉ thị 05/ CT-TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.
           
      Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Thuận đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thị uỷ, đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.
      Công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua hệ thống truyền thanh chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thông qua hội nghị của Đảng, chính quyền, MTTQ, các buổi sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức đoàn thể. Tuyên truyền trực quan trên hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt…Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo Thị ủy được Đảng bộ phường triển khai thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ đảng viên hoc tập bình quân đạt trên 80%. Qua việc học tập các chuyên đề đã giúp cấp uỷ các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản đồng thời quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ.
     Việc tổ chức thực hiện chủ đề theo từng năm được lồng ghép trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Năm 2018, chi bộ cơ quan lựa chọn nội dung học tập chuyên đề: “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; chung tay hướng về cơ sở”; Chi bộ tổ dân phố thực hiện chuyên đề: “Tăng cường trật tự đô thị, đảm bảo VSMT”. Các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ. Trong quá trình học tập chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo sát hợp, thiết thực của phường và gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.
       Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ phường xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và thường xuyên nhằm xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.  Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 đến tất cả các cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng nhân dân; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; xây dựng và chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, hàng năm của tập thể, cá nhân để thực hiện. Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ, các ngành đoàn thể, trường học, đơn vị đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị mình.
      Từ trong phong trào thi đua làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay. Điển hình có Công an phường đã xây dựng được mô hình “ Tiếng kẻng an ninh “ ở TDP Hội. Đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các mô hình gia đình tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự.
        Hội CCB phường luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong tham gia và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Trong quá trình hoạt động, hội luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, báo cáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào công tác giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.
       Học tập và làm theo gương Bác, chị em Hội LHPN phường đã thành lập câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ nhân ái”. CLB hoạt động dựa trên việc vận động các chị em thu gom, phân loại rác thải, phế liệu, tận dụng những phế liệu có thể tái sử dụng bán lấy tiền gây “Quỹ nhân ái”. Số tiền từ “Quỹ nhân ái” đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ nhiều chị em nghèo, ốm đau bệnh tật, các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi...
     Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, thời gian tới, mỗi cấp ủy, đảng viên cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Đảng uỷ cũng chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)…
        Trong thời gian tới phường tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề hàng năm theo sự chỉ đạo của  Thị ủy, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập125
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm124
  • Hôm nay3,614
  • Tháng hiện tại263,418
  • Tổng lượt truy cập5,289,047
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây