Chuyên mục Tiếng nói từ cơ sở - xã Quảng Tân, ngày 15/5/2019

Thứ tư - 15/05/2019 17:24
Xã Quảng Tân hoàn thành gieo sạ lúa Hè Thu năm 2019

    Vụ Đông xuân 2018, toàn xã Quảng Tân xuống giống gieo sạ 115 ha, sản lượng thu được gần 600 tấn. Trong vụ này, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến thất thường, nhất là bệnh đạo ôn, rầy, chuột bùng phát và gây hại trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo, giúp đỡ của các ngành chức năng, cùng với sự chăm sóc chu đáo của bà con nông dân, nên các diện tích lúa trên địa bàn xã vẫn sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao.
     Để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong vụ Hè - Thu 2019, sau khi thu hoạch xong lúa Đông Xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con trong xã bắt đầu gieo sạ theo đúng khung lịch thời vụ. Xã đã vận động bà con sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng, đồng thời huy động 03 trạm bơm đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ sản xuất lúa hè-thu 2019, huy động máy cày bừa, làm đất và nạo vét, các tuyến kênh mương, diệt chuột, vệ sinh đồng ruộng…..  cố gắng gieo sạ hết diện tích, không để diện tích bỏ hoang,
     Theo kế hoạch, vụ Hè Thu năm nay, toàn xã tập trung xuống giống với diện tích gieo sạ 128,3 ha, đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành công tác gieo sạ với các giống lúa chủ lực như:  khang dân 18, DV108, PC6, HT1, ...

Hội Phụ nữ xã Quảng Tân: Hiệu quả từ mô hình thu gom rác thải xây dựng quỹ tình thương

Sau gần một năm triển khai thực hiện phong trào “Thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương”, một trong những “sáng kiến” được cụ thể hóa từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động. Hội phụ nữ xã Quảng Tân đã phát động thực hiện mô hình. Đến nay mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần làm xanh – sạch – đẹp môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn tạo được nguồn quỹ hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Mô hình “thu gom phế liệu xây dưng quỹ tình thương” của Hội Phụ nữ xã Quảng Tân gồm 15 thành viên, được triển khai trong năm 2018 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong việc tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM. Phương thức hoạt động của mô hình là: mỗi chị em sẽ tự thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt của gia đình mình, đối với các loại phế liệu là bìa carton, vỏ lon bia, chai nhựa… mỗi tháng 01 lần, từ 01- 02 chị cán bộ tổ đến từng nhà thu gom, sau đó tập hợp và bán. Số tiền thu được, các chị lập nguồn quỹ dùng để thăm hỏi, hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong chi hội khi ốm đau hoặc chị em gặp hoàn cảnh khó khăn. Từ khi triển khai, thực hiện mô hình đến nay, các chị đã tiết kiệm được nguồn quỹ trên 1 triệu đồng.
     Sau hơn một năm hoạt động, mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác thải” của Hội phụ nữ xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút ngày càng đông hội viên phụ nữ tham gia. Mô hình đã góp phần giúp xã Quảng Tân hoàn thiện tiêu chí số 17 về môi trường. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Tân, chị Nguyễn Thị Lan cho biết, mô hình thu gom rác thải xây dựng quỹ tình thương đã giúp hội viên phụ nữ thay đổi thói quen thu gom, phân loại rác trong sinh hoạt và giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hiệu quả bước đầu của mô hình là động lực để Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhân rộng ở tất cả các thôn trên địa bàn xã.

Hội CCB xã Quảng Tân với "phong trào thi đua CCB
gương mẫu

Trở về cuộc sống đời thường, các thế hệ CCB xã Quảng Tân luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới. Đến nay, hội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, phát động đúng hướng và có hiệu quả phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu".
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua " Cựu chiến binh gương mẫu" của Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại, đánh dấu mốc son trong tiến trình phát triển của thị xã Ba Đồn nói chung, Xã Quảng Tân nói riêng, là động lực cổ vũ, động viên khích lệ lớn lao của Hội. Thông qua đó Ban chấp hành hội đã thường xuyên quan tâm, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và Hội cựu chiến binh cấp trên về công tác thi đua khen thưởng đến tận cán bộ, hội viên, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện các đợt thi đua hàng năm một cách nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện đến các chi hội. Bằng việc cụ thể hoá nội dung, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và của Hội, có quy chế, hướng dẫn chấm điểm thi đua cho các Chi hội  và duy trì hoạt động thi đua theo đúng quy chế.
Ban chấp hành hội, các Chi hội đã chủ động triển khai phát động thi đua thường xuyên, các đợt thi đua cao điểm thông qua việc đăng ký, giao ước thi đua gắn với công tác kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện, sơ tổng kết đánh giá phong trào, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến, từng bước đưa hoạt động thi đua vào nề nếp, đạt chất lượng tốt.
Một trong các phong trào đó là phong trào thi đua giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp "Bộ đội cụ Hồ" , thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng bảo về Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, xuyên suốt trong quá trình hoạt động, vì vậy BCH và các Chi hội đã thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB, kịp thời định hướng tư tưởng. Phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tỷ lệ tham gia quán triệt, học tập bình quân hàng năm đạt 98%, hội viên là Đảng viên đạt 100%. Tỷ lệ hội viên tham gia cấp uỷ, Chính quyền xã và thôn đạt 29,3% tổng số cán bộ, có 79 Đảng viên CCB trên tổng số 263 hội viên chiếm tỷ lệ 30% và chiếm 37,8% so với tổng số Đảng viên trong toàn Đảng Bộ, có 12 hội viên trúng cử HĐND xã.
 Có thể khẳng định, dù ở cương vị công tác nào, đội ngũ cán bộ hội cũng cũng nhiệt tình, trách nhiệm, là hạt nhân đoàn kết, tích cực triển khai các nghị quyết của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Vì vậy được cấp uỷ, Chính quyền đánh giá cao, nhân dân ghi nhận, tin tưởng.
Phong trào thi đua xây dựng hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là việc làm thường xuyên và là mục tiêu quan trọng trong công tác thi đua của Hội. Chăm lo công tác giáo dục chính trị,tư tưởng cho hội viên, tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận và đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, các tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị quyết  của Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp tích cực vào việc tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm bắt và đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...; đồng thời cử cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết quả bình xét trong 5 năm qua Hội CCB xã 5 năm liền đạt TSVM xuất sắc, 6/6 Chi hội đạt TSVM, Hội viên gương mẫu đạt 94,3%, gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá 95,3%.
Trong phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hội đã tổ chức, động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, nâng cao đời sống, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xoá đói, giảm nghèo; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, đồng chí có khó khăn, hoạn nạn. Hàng năm Hội đã ký uỷ thác vay vốn ngân hàng CSXH thị xã để phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ với số dư nợ là 2.980.000.000 đồng cho 62 hộ vay để sản xuất, kinh doanh dịch vụ nâng cao thu nhập. Nguồn chân quỷ do hội viên đóng góp ở 2 cấp có 135 triệu đồng, bình quân đạt 516.000 đồng / hội viên. số tiền quỷ hội cho 12 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất ưu đãi để tăng thêm thu nhập. Hoạt động tình nghĩa được hội quan tâm chu đáo, Hội đã huy động  được hơn 7 triệu đồng cho hoạt động nghĩa tình, vận động ủng hộ quỹ xoá  nhà tạm được gần 15 triệu đồng.
           Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, như: "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Đường CCB tự quản", CCB hiến kế, hiến công xây dựng quê hương Đất nước. Nhiều cán bộ hội viên đã gương mẫu tự giác đóng góp tiền trên 95 triệu đồng, hàng ngàn ngày công.
Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đó đã minh chứng cho ý chí, nghị lực và bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ. Qua đó, uy tín và vị thế của hội CCB cũng ngày càng được khẳng định./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay8,701
  • Tháng hiện tại30,903
  • Tổng lượt truy cập9,189,040
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây