Hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn lần thứ XIX - 2018

Chủ nhật - 25/02/2018 19:39
Sáng ngày 25.02, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội vật truyền thống lần thứ XIX năm 2018 với sự tham gia thi đấu của các đô vật đến từ các địa phương trên địa bàn thị xã. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Thắng, UVTV tỉnh ủy, Bí thư thị ủy, CT HĐND thị xã.
7y6OcvjtL2swzpZdm7wpV8lN3wjhNykY7KyLhqlRzdf2doqT8DWhjsuEk0fITeqnkNZk1WokgKkcOmaaRzpLRuCq88htjQmwt71jq0cWDhmt8XehE5ItEczSOzR4eGCVMS hWiqc1Fh8iiB erC1ve3NnYXqK12twXuKTdn7qI7xHImv1IVLh4gF5Wg0A2ZHf8t5tz62rwRb VBTl03XSqGImciWbKUwRyyFII3eW8prsOmekNp w4bDbL26IBh
pCTT2DnJ0Wp220pDETUl955b9YuLLmWbr0vWDQiEpUI2RBeWXyevu7 cWo9LamgyNotlODvAKGCsWULZKPXhrLkdWLhlowMlAyAf1dRJ1ZlCcRUA77Rr0o4LAEXlh8LH480kAQ0m3UEzz1ACW7yWiW5JGHK3HJ7dgkWEKaoCtQY fK7ZyZrBs8h2p3coNowrmM az8sAe6prQOE DvPYZPeYPNQVgrxw8LGk62q2J1Je645sEHZ99Ez9ugdi1L5
Đồng chí Mai Tất Thắng - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã khai mạc Hội vật
M0gp2f X1lqOm41Le8XlLs83Y168lqW8M 09bvlY5r03L9xdYn5AA2Hir6hJLZYgmsINCgMHF6yzWOkK0eCS07mUhhpe6gH0RMim84PF1CAzSRoABZK4VXwfaWirts4bK 1ddgkRSs3OtOxDxbWc Z2xfVoO7qKhATfHNDfydscMGoi6UqIsaQYns fRRUWUwLeOnCFB4 gaU23ze6by0Dp8y0qXBp9h9kR6G1j2vCxzCEJE1g9PgbQ4H3Ixpql
Đồng chí Trần Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh trống khai hội
uyYl7xYFkncURo2O1HcbIWk9tCl EiQ2z3eJZmV RgUu2H3JsOx7GkbBxoxv jbyxUz2zgaCuKLlrn4aFvV bLK2xUU5QDtVALuBZu2CPQ535qwZlt8dtrRNNO5GteMQTf2 HpYlQ5Jl56Uz9ulJTtQVIk1pT6bnGT0COUs Osa8w34OUiDuJrOERoH8lFWUtZWK6ir4AgxCMpDqgU4Iy0qi5PSQvq8cBtggj9uHK4gdlcn03U68bgbi0FspAh
 Hội vật truyền thống đầu xuân năm 2018 được tiến hành trong không khí mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất, đây là một dịp để các đô vật của các địa phương có truyền thống võ tranh đua lành mạnh trên sới vật, làm cho ngày hội thêm nô nức trong những ngày đầu xuân.
 
yacKnO ofQvHq8nST7yYAG1oQBAL jWsiebJx2dEOXdChCCNK173S39PQCMlciy 22A JvfV9hMDV34y5fDPm8y OYGV CwuQ05Kdh pu 4bk336NDEDbPmi4cbjv 6A1cqgYnsQa s3Q5QQdjo0GCusxfR9kP2 1AtSLVATtH8ZGQQoIj0QCR831qUP3k PPgLH859Gm4N SmDbbG7XQrkCU rrpBtpX5mG9lrnXfBLyHgLTKkZRHiXaDL EhW
 
2bQKnW8jnnn9d92yd jm YLyw52sGKbgLJKnTnOyFLvhSuWFHx6rBmdPeWzaTpqnBsbFdgRlZAYpL9R9lKP8FEBQyg4AeTKpQy2JUMZA0oz3f8EEfkgmzgAY QwGe5KQ 4 aWTAkH91fBs RhcXHr9Q 1v k4vvHBtIZKlvpENPisl4gW45eUvu KncVt0u1I9Ufuu5 oum2zy5F9zdwyzfPczN1sGt2UEro hf67vmx8l7GavEy2sGZQgyLTDY
3j03IgoEMrLQoEx5K ErJTxsbIhYAmKQ2FbgxGH46nGjwMFkljvxcIqYlMI g0kVAXQ9bpFScAytJ3XPz722 V8S6C3NbTCJsOOCv5980Px2GOh6IG0cQQOOIHUqbKFhj4C34UU7dVWxYoeeBogJ1ng6z0CvK6VEGbPrzYkcn9 06uSziHv1zwwQwn3dNVGL8LIQDPdyUYmPUr KouBQ4dlW yWbSBlhRyHcoHW1KZxL tFiaLQ Cd8KWFZQCea
klszZ8JS MrJ0RBP7MXpKVGRyW4 gy UjU7RlxFH7Qt6XuvNVDuW0lTuNxSvQrfDOCMfN0XxLq iyvKfrnkLeKxfOcJpj735rOec TXWJHJTQSnLgeKnwucImehl bcauDlzj6ONrjLODgzzbG59FKaYMZF9ujMPc FWo5UXjW7h7flx biFj wMGllzfsGO8c 6XK4yvISYdhH5WaBnLA5aa30qsyvsJYJJ WhH9AHjl5r88f1z sJupry0eZF
Với tinh thần thượng võ, từ sáng sớm, nhiều người dân địa phương và khán giả từ các vùng lân cận đã háo hức có mặt tại sân trung tâm Văn hóa thị xã để chờ xem hội.
a80Xyx3HNJLDgLMBkliQysQZwrpKfNmrMKexdf6MqMBzCa0luNZUON3o 9YNiiEqKgS8IuklABaGNhAdCjawwczzu6zVOWqFg59uWDiuDRpMQC5HOpyqcwu0v2SzUi2f5Fc5x8hfBfS6QVBzyp6kggPuAYNwmvHLDHOrXJjkbXqbV6 q nP5slcvw1t7V9iKYD6P8 axm6XHiAlnBMZqnT9iXJFHskHD Nl7TA9KCNllfdgDGbs1rcQvQDOQQy
73WO7aU sMtdbncGIF2hras2KIGZo6PuLJypr67b6lukJ20MSabZlLExNBoKlQDI90uOON8SKNIV3zEIP8Ca2qp6a Nb0rxFIxcYyqNmSbbN92HaMMoK4auQLWflDhqA9MsqjbHFVRjFDwjZN0sAUPeyL8TRNpCdoVzOOrT3l7V4G5m0GirnJcICpXnOIhW7l30s 2bx2Cnbt VwLqIH1p3SD0sZbQNiKfAmdoNA6s fkY 9juKN6fo7JGNIwSr
Các đô vật tham gia giải đấu đều là con em của các xã, phường thuộc thị xã Ba Đồn, tiến hành tham gia thi đấu trên 8 hạng cân tự chọn từ dưới 40kg đến trên 75 kg.
N9ADgsHRTQn2SqzZIpaeTYQReo8xRWaF0VItEVUKHcGNA7xz4KdVjYITcV Z5Pg3tMLHE8N95laRFZn kL80lOvRbDutIn6fPR waLPkbE3iRWI2Lt9G8T2Ib5H5GZGxj E25Jfpbd0OgdDqkXVilgOA1pFdx EDPOl82VWQbAbCgg00lwB eofZH7vri86F0zP 1 Bh2JrIL7Yw45mXTODPz8WVGV bXrKYCjdwfwxva9DMvsoFCesHeqNo5bk
J2pAcgvQM5mKypCyQww7rYiYrD67p5jdlk19EAf8FPlB3UtkJGQ5ordibFkHWT4Yf68mlyFH haLy4AGaQLPn2hytgpCxjs257YJCR6WyR 091X 1vKL2ZJCzytmkLLGWTuBCkk0kubWuo2PoJcomnyv owLkGoHgBc5dJSuEO7cSlrWLyU 1wY9d09TKnd4J Q cG3CJVR2tELztM9ACgou9jHvyBDc5CDP2kFdG6WJ7K2clwKDQd46rtMdVB
Hội vật truyền thống năm nay có 8 đội vật với 64 Vận động viên tham gia.
uGOBNwOT1xNzgkvR18ITrct3PDbYbrG SquzMRmWaJyEAySy6U7hELGE7Ev61kTaunaDp1Npvkr6Q baleIs9gK4z3RBlbEPO2J1Xu zgxvtGY742gx7CMNoQR0TDMIScy2YcPLOKGk6JdsmWUSV g6wUPuY6P4GsEwQZg3Jw8kzpzDrYaUzFiIm8UJggboyhZ0HEVBPfa3 AzNcG3a50x6CIrGPGLxdgmFIMxT7fZ DuMVth JksP2E kK4uc5
Apl9h K4poSb4kk13XcBNkVJbNqvIakyIMYg2swg1LSP3tD7UClXxthQyv9W4porvACPjRIIJFaC2LhLN3FZTrLyf KPABy b0DzQfU TfApCryqQiRRFOskMfrLxj3e7WBNTkfcW1g t39dywIhmRnV5 suiTewubTelgZ3BvCIOBR3XXm9ea3pvvKXjBS32VMQWmdAzRdHwifnQ7vDrQBgdGKRYsLZIYEcX4xJR2tbI lowupnpfbi7UqNRBM
HF7fLwJQ8WvQgSooaRz0WU9fzvvRZPJig5gIDslff nZgbJnXO3h LSbuSfHfat1QX3Ire40c9Xm5QQLPA0h73Y7YV MghxwToPpOpTwevG2H2UXcAqbWCrLcGEIewUdcukIBbt5tp3U6oxyiXNuMD3sqYqMFzGxJUVE U47akmzzsI8gFC68QZPXi49MmN9lv6V14ydKoY 1JXJFuwXrBfsGlB0IM S7MSQ BV32IrujHdDaH0xaQCoArrqrb2
  Hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn áp dụng luật thi đấu vật dân tộc: Để thắng đối phương các đô vật phải nhấc bổng đối phương lên sao cho hai chân lên khỏi mặt đất, hoặc vật cho đối phương ngã ngửa sao cho lưng và vai chạm đất gọi là "lấm lưng trắng bụng".
DwdgGFnDk6chYXgeK5D7gOjsjfsEQtjuzBC8oJePp67SQFENe3BFdYlqnvizt5taEJtIvugXIi27FkfR2i7VwTPkc2piHK8unjhiKLGQmui8F aSsFgvSO4NB64DPqcaF978SKvboJgqjw4P3b3GFcXHLnSU8NUP2feyTJoIEXrDzHSOkzNeaDDaBKSPpMdSNA3Bjm8hXr6eLTH UN5oRB6tJtBKMNqmi4Xx7Ug6e9U9tRey4vzoexK8Mf l8g
Với tinh thần cầu may mắn, thắng lợi đầu năm mới, các đô vật khi lên sới đều thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí vững vàng, làm cho người dân và du khách mãn nhãn trong từng thế võ, miếng vật.
KJoCiWY524ZX0aWEZxk7MHKrshg6Vz VNdv13C2GJy1d9dU A3p2s0B9ABRCK2fvbSUtVePXJHLSXM8eZpGDsUUTMRHb2fHxAQm6YGNdSsYh1zkaoCJj9x4jAPRk5IiAs5rxfJcQgFIxHb04Wt2vLrexRzLCUj2N4BBYxyrAdPPTnyGt IGtiP1u7jijJNNHR3SO4KHCF7PTsNfAI7NBCg3MHp76CfiWJMTi2 CtHHYYfcVn8L3DyCq3i4o8WuS
h8qvUfO7pvooF8aGoteKIJ8sF5ffjxn8yv1GfZ5263Z2jgQbNbiqnl0guuguRMuOlZqHxFSyarZ mmC7aQzrjUP6PbTKpBE0KppBhRQFvnJPdnEqqjWSkpvWb6Nr0n ODwYEwkVDFUF2rmg2v6ieJf3v8fCU9X7q4whSoN kQXbdQ2PUF67kmeSDs935OS K9Cvj5mujHBNVMb4klhKf4qZHUmsD2CEiMgXWetonUDAQQBHFWqiYVKPfYDDf1qA
HwStlI8zoWa1kANtQgq3TdCsEiCcrrUgoTY7PcWKqMb69oMAfkB7E42eRWib7bUYa2LCEmfGLTl75dhEiXRgd3dM jQgFfchE2nUyHA5HHO9GeQEultIaXKzP8JaICZD9n0pAZ4eoHH5NCHw51WT4qVO4 NyrOVZRtbvBKYM729uQbRm oFcnTNnM8diIIv4oYp3xO87uceEiUEk6MfSij51TwHk92JpdCQsPj1Ixw0SDz3t5OxRqL3VzZ4vSri
Hội vật thị xã tổ chức hằng năm không chỉ nhằm giữ gìn và phát triển môn thể thao truyền thống của dân tộc, mà còn là một sân chơi hấp dẫn trong dịp đầu xuân mới, tạo ra không khí đua tranh lành mạnh, thực sự là ngày hội của các đô vật và nhân dân địa phương.
l0urHRyLF9HpQ4eb8KGR1avg1FUWrpyATdexD1enNvWkIHZZpKvOlIZTnRPNjDR UX3Rfi6x2swJBQIXnIYO5Ye4T0ZTuRfdvQJfQ5ttyhFnI79o0qZzkM79trPd06CCwY2y2D weB93HXMnHd6SSQLVXEeYIaIRk3dF099GAkN2llvxCo3NdR3eL 1MexKkEdTADkwU8euzuAJkxf4HbsURNk3GeZBYgrnoTOxRFUW3CwD33kce3dVUOTfX3ss
Kết thúc Hội vật, Đội phường Quảng Long đoạt giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì, giải Ba toàn đoàn thuộc về Đội phường Quảng Thọ 1 và Quảng Thọ 2. Ban Tổ chức Hội vật cũng đã trao nhiều giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và giải Phong cách cho nhiều vận động viên tham gia Hội vật.
PhXt6cG 6Ce1uJwuD91XkgZ4FnQ2U59lT7Q ohyq6x1aBJQm0JtDO9tyOS9bkKdmq8baV iICXSAQyjb1aRCzqFNUGE6JLlQSYe9TbBzVmijchbYAGcDNZvUQMgXwbVhHf1IK7se164 YYfQV9jIaCsFG1 i41x v5A4FiZ8neMXpGJue1QR5dCCkoaR0Is u4E2RdA08e9w CcnTtHehj4VyV7Xm0Ogs0FkuFtw898OgAM9AMYrTt txdbSNp
Đội phường Quảng Long đoạt Giải Nhất toàn đoàn
Y2aDxRMCL TSX1YSQ99egybTo UV EyB4zTZ 2tMrbcFxcOd aORsbhjJLKj1dh vWHQf9DDEDceN9G1OyVe DLjz1U vetmMUy5VM9TLmrC IJfDOzxtTzev8kKw7ZeSGjDJKZaYkbq5jvKOCrDxYiPpZI5trFARdB6rWA1nxGt GO2r0mvXzSQrs u1I4iuSGKTkMQyW8GSGs1YnQX8ybkxVlX9UHjz GX8oueu9TGBOyDKUs6QIQKMyJtxeU
Đội phường Quảng Thọ 1 đoạt Giải Nhì toàn đoàn
zs4OP0kLG6NDs4X76kqTHMldE nD4RufSodFnB21V1UgZ0dXGhX9brZazRuT2Jvx Uco2hvORpJI ZyBHBsW Rz1suSe4p3wjQPv0Qv vxKigiGHpgHqYdQ4kSAKhI4vWS4pUJXjpTcXdGXJK5c6GXOQqmv9iCzu TlqlIgPXe3kIu AbuNeDQwduIWCPyYljZP8av3eF3c7wZ7CllEZC0LiG2xkO0zAGYQKtkbiEUoafWAAhBUhlQsX0WLDvGw
Đội phường Quảng Thọ 2 đoạt Giải Ba toàn đoàn
c9WnOMqMPhcZ6c9mudnX iU10dbPI1hTqNmjm9FTVy8IIh 7TM ay8cbwu3iu8VE TZmzwhWZ9LfRPE oH6m5k1VlGkFbAnuSEmSe4l7i8fAbrUdy6RdZqNIo9EfVDeqbqG9VRm5K8MJbkiTYlmH rRuV1i1 gmGlxMgNDLjXKlE m8vONjnIStJHlZQmTUwhnx4kasc37HC63 1myaDeAn1NFg8zCo6LyrZqJ 4vbwb6ax53rVtR2 i tg0K
Các đô vật đoạt Giải Nhất cá nhân
g50yqL39lMqIscdghoNFwpoW0jLSOtGSXUw45ii35uyZlTwr6RFunIo7IlHUiD9y6tD3oRxacdSXZ nQQSv aTNckn35g8xDnh2hOvh0XGDLQ0CYS9N148BcEIqZhRWHo K6D8gr6thTQCf73qlguB9YBxUlVYebPUqHNPu1SmMDUGbBeJQerO7SSWyJNRwBe63rnPrcyKWaJOhxl HZUKIt90ACoHh4iCcYBR ftYNXI5zuCo4L50Bvc5BK1
Giải Nhì cá nhân
w5U9YsCMWPDjV06wIISGTUdnK2aaVpyg3Az7MoDCibmvUmE7jA mHtQ3gDZ3mnNdq6uBhzYWmoFdcMda85NhER6FHw 6CqNjcUnjRxfIDAgt3XINEC 1YoFKPeFmmQU4zXAGVGjFWwVT6ZnE0u3Rlc0peMVQqAbPD6HTlj NaMn0pixLLNCzrq 20jCL3ufPHY058hynPkitWxK1txEApW7fVnwdHYuQWhuW88nlK4yhJqLAxKHlMlmVVvAWUY7
Các đô vật đoạt Giải Ba cá nhân

Tác giả bài viết: Dương Sơn - Hoài Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • ubotigfcbt
  mDbt9g xuihzgeiayzw, [url=http://ojagkgrncnju.com/]ojagkgrncnju[/url], [link=http://wzxhnyqhcuoh.com/]wzxhnyqhcuoh[/link], http://gwsntoqfghge.com/
    ubotigfcbt   12/05/2020 10:12
 • Elltami
  Bacteria Amoxicillin Destroys Amoxicillin Icd 9 Code Buy Now Worldwide Finasteride Shop [url=http://cialisab.com]canadian pharmacy cialis[/url] Propecia Shed Hair Loss
    Elltami   03/09/2019 06:24
 • Kelneussy
  Viagra Online Cheap Overnight Shipping Where To Buy Cialis Online Safely No Rx [url=http://erxbid.com]cialis en generico[/url] Antibiotic Alternative To Keflex Allergy
    Kelneussy   27/03/2019 00:13

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục...; các hình thức thông...

Thống kê
 • Đang truy cập52
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm48
 • Hôm nay1,968
 • Tháng hiện tại92,252
 • Tổng lượt truy cập8,760,596
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây