Công văn V/v Tăng cường thực hiện các biện pháp PCCCR trong thời điểm nắng nóng

 •   04/06/2019 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Đinh Thiếu Sơn, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thị xã Ba Đồn vừa ký ban hành Công văn số: 106/BCĐ ngày 28/5/2019 về việc Tăng cường thực hiện các biện pháp PCCCR trong thời điểm nắng nóng. Sau đây là nội dung Công văn:

Quy chế số: 03/QC-BTC ngày 10/5/2019 của Ban Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh năm 2019 "Quảng Bình khúc hát tự hào" (Sửa đổi)

 •   14/05/2019 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
            Để Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh thị xã Ba đồn năm 2019 đạt kết quả tốt Ban Tổ chức đề nghị các Đoàn, diễn viên, tham gia Liên hoan thực hiện nghiêm túc quy chế sau:

KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công - Nông – Binh thị xã Ba Đồn năm 2019 và tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2019

 •   02/05/2019 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 1080/KH-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND thị xã Ba Đồn về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019 và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019); Thực hiện Kế hoạch số 28/KH –BCĐ ngày 11/3/2019 của Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng cấp huyện, thị xã, thành phố tiến tới tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh cấp tỉnh; Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn thị xã Ba Đồn xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh thị xã Ba Đồn như sau:

Công văn số: 07/BATGT V/v triển khai công tác bảo đảm TTATGT và tổ chức trực trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5/2019

 •   25/04/2019 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Ba Đồn triển khai công tác bảo đảm TTATGT và tổ chức trực trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5/2019

Thị xã Ba Đồn: Đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2019

 •   25/04/2019 02:05:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Phạm Quang Long - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban An toàn giao thông thị xã vừa ký ban hành Công văn số: 85/BATGT, ngày 23/4/2019 V/v đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2019. Sau đâu là nội dung Công văn.
ĐIỀU LỆ Giải bóng chuyền nam mở rộng thị xã Ba Đồn lần thứ V năm 2019

ĐIỀU LỆ Giải bóng chuyền nam mở rộng thị xã Ba Đồn lần thứ V năm 2019

 •   18/04/2019 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Giải bóng chuyền nam mở rộng thị xã Ba Đồn lần thứ V năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 26/4 - 28/4/2019. Ban tổ chức đã ban hành Điều lệ số 01/ĐL-BTC ngày 29/3/2019. Sau đây là những nội dung chính:.

Công văn số 68-CV/BDVThU, ngày 29/3/2019 Về việc triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”

 •   05/04/2019 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp từ thị xã đến cơ sở đã có bước chuyển biến tích cực; phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước, được đẩy mạnh và có hiệu quả; tổ chức và hoạt động của chính quyền và các cơ quan nhà nước từng bước được đổi mới theo hướng cải cách hành chính; đời sống mọi mặt của các tầng lớp nhân dân được quan tâm chăm lo chu đáo hơn; quyền làm chủ của người dân được đề cao; quy chế dân chủ ở các cấp ngày càng mở rộng, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội... Kết quả đạt được trên đã góp phần to lớn trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực trong xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, bên những kết quả đạt được, công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua vẫn còn một số mặt thực hiện chưa thật tốt, kết quả chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Để tạo sự chuyển biến biến tích cực hơn, đồng thời để thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, ngày 29/3/2019, Ban Dân vận Thị ủy đã có công văn đề nghị UBND thị xã Ba Đồn:

KẾ HOẠCH Tổ chức Giải bóng chuyền nam mở rộng thị xã Ba Đồn lần thứ V năm 2019

 •   02/04/2019 04:27:00 PM
 •   Đã xem: 808
 •   Phản hồi: 0
 Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 44 năm Ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019); Thực hiện Kế hoạch số 1080/KH-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND thị xã Ba Đồn về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh  (01/7/1989 - 01/7/2019 và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019). Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn thị xã Ba Đồn  xây dựng kế hoạch số 60/KH-BCĐ, ngày 28/3/2019 về tổ chức Giải bóng chuyền nam mở rộng thị xã Ba Đồn lần thứ V năm 2019 như sau:

THÔNG BÁO THÔNG BÁO Tuyển sinh vào các trường Đại học CAND năm 2019

 •   01/04/2019 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 789/TB-CATXBĐ ngày 26/3/2019 về Tuyển sinh vào các trường Đại học CAND năm 2019

Điều lệ Hội Vật truyền thống thị xã Ba Đồn lần thứ XX năm 2019

 •   09/02/2019 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2019, Ban Tổ chức Hội Vật truyền thống thị xã Ba Đồn đã ban hành Điều lệ Hội vật truyền thống lần thứ XX năm 2019. Sau đây là toàn bộ nội dung của Điều lệ:

Thông báo số 28/TB-CSĐT ngày 14/01/2019 của Công an thị xã về việc tuyên truyền phương thức, thủ đoạn pham tội của các loại tội phạm

 •   21/01/2019 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, Công an thị xã Ba Đồn đã triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, góp phần kiềm chế, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Song tội phạm ma túy, tội phạm xâm phạm sở hữu, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm; hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, “núp bóng” doanh nghiệp, tệ nạn xã hội lô đề, cờ bạc, mại dâm, tính dụng đen, bảo kê vẫn diễn ra, với chiều hướng ngày càng gia tăng và phức tạp. Để đẩy mạnh phong trào toàn dân tố giác tội phạm, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, Công an thị xã Ba Đồn thông báo đến các xã, phường, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, trường học phương thức, thủ đoạn phạm tội, để tuyên truyền, phổ biến, cảnh giác đối với các loại tội phạm sau:

THÔNG BÁO Lịch đăng ký, địa điểm được phép kinh doanh hoa, cây cảnh, đồ mỹ nghệ trên các tuyến đường nội thị và địa điểm giữ xe trong dịp Tết  Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

 •   15/01/2019 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Ban chỉ đạo bảo đảm An toàn giao thông, Trật tự đô thị trong việc kinh doanh hoa, cây cảnh trong dịp tết Nguyên đán năm 2019 đã ra thông báo số 07/TB-BCĐ ngày 14/01/2019 về lịch đăng ký, địa điểm kinh doanh hoa, cây cảnh, đồ mỹ nghệ và điểm gửi xe như sau:

Thông báo số 231/TB-CSĐT ngày 20/9/2018 của Công an thị xã Ba Đồn về việc thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 •   20/09/2018 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Trong năm 2018, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và địa bàn thị xã Ba Đồn nói riêng diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

ĐIỀU LỆ  GIẢI BÓNG ĐÁ MINI TRANH CÚP “ĐIỆN MÁY DŨNG LOAN” NĂM 2018

 •   16/08/2018 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 466
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH Tổ chức giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng thị xã Ba Đồn năm 2018 chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9; 107 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 5 năm thành lập thị xã Ba Đồn

 •   16/08/2018 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 893
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thị xã có sân chơi bổ ích, thiết thực trong dịp hè năm 2018. Ban Thường vụ Thị Đoàn xây dựng kế hoạch số: 24/KH-ĐTN, ngày 09/8/2018 về tổ chức giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng năm 2018 chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2018); 107 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2018) và 5 năm thành lập thị xã Ba Đồn (20/12/2013-20/12/2018), với các nội dung cơ bản như sau:

THÔNG  BÁO Lịch tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII  Và sau kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa XIX

 •   24/07/2018 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 2
 Căn Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Kế hoạch số 292/KH-MTTQ-BTT ngày 17/7/2018 của Ban Thường trực UBMT tỉnh Quảng Bình về tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVII; sau khi thống nhất với HĐND thị xã, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã thông báo lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã, cụ thể như sau:

Công văn số 244/CV-PGDĐT, ngày 12/6/2018 về việc chỉ đạo không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình trong hè năm 2018 của cấp Tiểu học

 •   14/06/2018 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0
          Ngày 12/6/2018, Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn có Công văn số 244/CV-PGDĐT về việc chỉ đạo không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình trong hè năm 2018 của cấp Tiểu học. Theo đó, Phòng GD&ĐT thị xã đề nghị UBND các xã, phường và các trường Tiểu học trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể:

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập47
 • Hôm nay12,495
 • Tháng hiện tại279,525
 • Tổng lượt truy cập4,920,886
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây