KẾ HOẠCH học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

 •   10/01/2020 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
    Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 12/12 /2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch số 144-KH/ThU ngày 30/12/2019 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với một số nội dung cơ bản như sau:

Công văn số 674, ngày 09/8/2019 của Thị ủy Ba Đồn V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn

 •   13/08/2019 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/8/2019, đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã ký ban hành Công văn số 674, V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Sau đây là nội dung công văn.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cáo chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

 •   15/07/2019 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn ban hành Kế hoạch số 122-KH/ThU về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (viết tắt là Chỉ thị 28-CT/TW).

Công văn số: 635-CV/ThU V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghêm túc Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 •   28/05/2019 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
  Ngày 04/12/2014, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Công văn số 99-CV/ThU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong thị xã đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả đánh ghi nhận.
          Tuy nhiên, thời gian gần đây công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị có dấu hiệu buông lỏng, không thực hiện nghiêm mục đích, yêu cầu đề ra; tình trạng tổ chức đám cưới mời số khách nhiều hơn so với tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tổ chức lễ cưới còn vi phạm giờ làm việc hành chính theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong việc tang vẫn còn rải tiền, đốt vàng mã quá nhiều, sử dụng loa công suất lớn quá giờ quy định; công tác quản lý đất nghĩa trang còn nhiều hạn chế, tình trạng xây mồ mã, lăng tẩm không theo quy định diễn ra nhiều nơi.
          Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu:

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn

 •   28/05/2019 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 23/5/2019, đồng chí Trương An Ninh, TUV - Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã ký Chỉ thị số: 23-CT/ThU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn. sau đây là nội dung Chỉ thị.

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của đồng chí Bí thư Thị ủy

 •   18/05/2019 05:08:00 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

QUY CHẾ Bí thư Thị ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân

 •   24/04/2019 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã ban hành Quy chế Bí thư Thị ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân kèm theo Quyết định số: 660-QĐ/ThU, Ngày 17/4/2019. Sau đây là toàn bộ nội dung Quy chế.

Công văn số 557-CV/ThU, ngày 25/3/2019 của Thị ủy Ba Đồn Về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 •   26/03/2019 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở 20 tỉnh, thành phố trong cả nước; đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, lây lan nhanh trên đàn lợn, hiện nay chưa có vắc xin và thuốc đặc trị, tỷ lệ lợn chết rất cao, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Tỉnh Quảng Bình nói chung và thị xã Ba Đồn nói riêng là địa bàn có vị trí địa lý nằm trên các tuyến giao thông quan trọng có lưu lượng người, phương tiện và hàng hóa lưu thông lớn; đa số chăn nuôi nông hộ có quy mô nhỏ lẻ, ý thức tự giác về công tác phòng, chống dịch bệnh của người chăn nuôi còn hạn chế, do đó, nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn thị xã là rất cao.
          Để triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động ngăn ngừa và khống chế bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu:

Công văn số 553-CV/ThU ngày 19/3/2019 của Thị uỷ Ba Đồn V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thị xã

 •   25/03/2019 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/3/2019, Thị uỷ Ba Đồn đã ban hành Công văn số 553 gửi Ủy ban nhân dân thị xã, Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, Các Ban và Văn phòng Thị ủy, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, mặt trận, các đoàn thể thị xã V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thị xã. Sau đây là nội dung Công văn
Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 •   11/03/2019 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/ThU ngày 25/01/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy xây dựng Hướng dẫn việc triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đài TT-TH thị xã trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung hướng dẫn Chuyên đề do Ban Tuyên giáo Thị uỷ ban hành đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và các cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nghiên cứu, học tập.

Công văn của Thị uỷ Ba Đồn về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

 •   19/02/2019 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Trần Thắng - UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn đã ký Công văn số: 540-CV/ThU ngày 17/2/2019 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Sau đây là nội dung Công văn:

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục...; các hình thức thông...

Thống kê
 • Đang truy cập58
 • Máy chủ tìm kiếm17
 • Khách viếng thăm41
 • Hôm nay6,359
 • Tháng hiện tại81,724
 • Tổng lượt truy cập9,650,969
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây