2/5/2020 Triển khai cho Người sử dụng lao động vay vốn lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động

 •   04/05/2020 07:34:00 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Tổng Giám đốc NHCSXH vừa ban hành văn bản số 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.Một số nội dung chính trong chính sách cho vay như sau:

Nghị quyết 42/NQ-CP: 06 đối tượng được nhận tiền mặt do ảnh hưởng của Covid-19

 •   04/05/2020 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Ngày 9/4, Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

 •   04/05/2020 03:32:00 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Theo đó, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg được áp dụng đối với các đối tượng sau:
Công văn hỏa tốc số 641 ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Công văn hỏa tốc số 641 ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 •   17/04/2020 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 686
 •   Phản hồi: 0
Toàn văn Công văn 641/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh:

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000

 •   16/04/2020 07:33:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ- UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000.

UBND tỉnh Quảng Bình: Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000.

 •   10/04/2020 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/4, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000.

Tiến hành điều tra thống kê doanh nghiệp năm 2020

 •   31/03/2020 03:12:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện quyết định số 1193/QĐ- TCTK ngày 30/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020; để đánh giá sát, đúng thực trạng doanh nghiệp và thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã; tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo  chính thức hàng năm của ngành Thống kê; tổng hợp và biên soạn ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp năm 2011”; đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp và cấp nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hàng năm, lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 165/UBND- TH ngày 13/02/2020 về việc tổ chức thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2020, yêu cầu:

Bộ Y tế Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19 

 •   22/03/2020 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/3/2020, Bộ Y tế đã có Quyết định số 879/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19” Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 •   26/02/2020 02:02:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18-2, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 369-KH/BTGTW về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch.

CHỈ THỊ Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  do chủng mới của vi rút corona gây ra

 •   03/02/2020 03:13:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, ngày 30/01/2010, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

 •   08/01/2020 08:02:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26-12-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
 Toàn văn Chỉ thị như sau:
Bộ Chính trị ra nghị quyết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Chính trị ra nghị quyết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 •   29/09/2019 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

 •   25/09/2019 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị, đã ký Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn Quy định:

THỂ LỆ Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”

 •   18/08/2019 11:21:00 PM
 •   Đã xem: 434
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 1129/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”. Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi với các nội dung cơ bản như sau:

Nghị định số 54/2018/NĐ-CP: Lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

 •   16/07/2019 10:25:00 PM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP - Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

 •   16/07/2019 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết nêu rõ, năm 2019 tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính.Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiến hành sắp xếp (thực hiện hàng năm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021).

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập273
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm267
 • Hôm nay20,642
 • Tháng hiện tại150,969
 • Tổng lượt truy cập9,720,214
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây