Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu

 •   25/06/2019 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện hoạt động sản xuất xăng giả ở miền Tây với quy mô lớn làm ảnh hưởng đến tình hình thị trường xăng dầu trong nước và gây hoang mang cho Nhân dân trong việc sử dụng xăng dầu. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh vừa ban hành Công văn số 100/BCĐ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 •   11/06/2019 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30-5-2019, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký ban hành Công văn số 693-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung công văn như sau:

Tổ chức Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019

 •   30/05/2019 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 13-5-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019. Báo Quảng Bình xin đăng tải nội dung kế hoạch và thể lệ giải như sau:
Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

 •   27/05/2019 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18-3, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị (số 33-CT/TW) về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

 •   27/05/2019 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. BBT trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị. 

HƯỚNG DẪN SỐ 12-HD/BTCTW MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

 •   20/05/2019 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

 •   10/05/2019 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Đến năm 2021, sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp lĩnh vực VHTTDL

Đến năm 2021, sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp lĩnh vực VHTTDL

 •   23/04/2019 04:28:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Đó là một trong những mục tiêu đề ra tại Quyết định 429/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

 •   22/04/2019 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10-4-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký Công văn số 663-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gửi: Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Báo Quảng Bình xin đăng nguyên văn như sau:
Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương

Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương

 •   22/04/2019 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐ/TW). Trân trọng giới thiệu toàn văn quy định này:

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 •   09/04/2019 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
      Ngày 22/01/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, phát hiện, tố giác người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 •   03/04/2019 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Bộ Chính trị ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

 •   01/04/2019 02:53:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18/02/2109 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Bộ Chính trị ban hành quy định mới về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

 •   15/03/2019 06:43:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Chủ thể kiểm tra, giám sát được quyết định hoặc đề nghị, yêu cầu hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ; chuyển ủy ban kiểm tra hoặc báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, giải quyết những trường hợp cán bộ và tổ chức đảng được phát hiện có dấu hiệu vi phạm…
Hỗ trợ 40 triệu đồng/1 Trung tâm văn hóa, thể thao xã

Hỗ trợ 40 triệu đồng/1 Trung tâm văn hóa, thể thao xã

 •   15/03/2019 06:41:00 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Đây là quy định mới tại Thông tư 08/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Các tin khác

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ của Đài Truyền thanh - Truyền hình Ba Đồn

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế  của Đài Truyền thanh - Truyền hình Ba Đồn (Ban hành theo Quyết định số: 3217/2015/QĐ-UBND, ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn )       Chương I VỊ TRÍ, CHỨC...

Thống kê
 • Đang truy cập27
 • Thành viên online1
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay3,890
 • Tháng hiện tại321,383
 • Tổng lượt truy cập3,888,380
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây