Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

 •   09/01/2020 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26-12-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
 Toàn văn Chỉ thị như sau:
Bộ Chính trị ra nghị quyết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Chính trị ra nghị quyết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 •   29/09/2019 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

 •   25/09/2019 07:37:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị, đã ký Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn Quy định:

THỂ LỆ Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”

 •   19/08/2019 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 1129/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”. Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi với các nội dung cơ bản như sau:

Nghị định số 54/2018/NĐ-CP: Lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

 •   17/07/2019 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP - Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

 •   17/07/2019 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết nêu rõ, năm 2019 tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính.Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiến hành sắp xếp (thực hiện hàng năm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021).

Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong gia đoạn 2019 - 2021

 •   17/07/2019 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại Nghị quyết này bao gồm các trường hợp thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), xã, phường, thị trấn (cấp xã). Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều này để giảm số lượng đơn vị hành chính.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2019.

Nghị quyết số 37-NQ-TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

 •   17/07/2019 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
Mục tiêu của Nghị quyết nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Trận trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm

 •   02/07/2019 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1047/UBND ngày 27/6/2019 triển khai thực hiện Công điện số 724/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Ngày 20-6-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 709-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác cán bộ theo Kết luận số 4

 •   01/07/2019 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20-6-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 709-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26-4-2019 của Ban Bí thư Trung ương. Nội dung công văn như sau:

CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

 •   01/07/2019 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau đây là nội dung của Chỉ thị.

Công điện khẩn về việc tăng cường phòng chống nắng nóng cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi THPT quốc gia năm 2019

 •   25/06/2019 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 vừa có Công điện số 101/BCĐTHPTQG điện Giám đốc Sở GD&ĐT; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Hội đồng thi; Trưởng các Điểm thi THPT quốc gia; Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT. Nội dung Công điện như sau:

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu

 •   25/06/2019 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện hoạt động sản xuất xăng giả ở miền Tây với quy mô lớn làm ảnh hưởng đến tình hình thị trường xăng dầu trong nước và gây hoang mang cho Nhân dân trong việc sử dụng xăng dầu. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh vừa ban hành Công văn số 100/BCĐ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 •   11/06/2019 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30-5-2019, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký ban hành Công văn số 693-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung công văn như sau:

Tổ chức Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019

 •   30/05/2019 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 13-5-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019. Báo Quảng Bình xin đăng tải nội dung kế hoạch và thể lệ giải như sau:
Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

 •   27/05/2019 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18-3, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị (số 33-CT/TW) về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

 •   27/05/2019 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. BBT trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị. 

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập73
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm63
 • Hôm nay17,808
 • Tháng hiện tại301,471
 • Tổng lượt truy cập7,016,438
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây