UBND thị xã Ba Đồn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

 •   22/05/2020 03:49:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 777/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của thủ tướng chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 666/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 11/5/2020 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình về việc khẩn trương rà soát, tổng hợp và phê duyệt danh sách các nhóm đối tượng thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
UBND thị xã Ba Đồn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động như sau:

KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn

 •   21/05/2020 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và Kế hoạch số 777/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn, cụ thể như sau:

Thị xã Ba Đồn: Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống, dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới tại các tổ chứcTôn giáo

 •   12/05/2020 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/5/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 595/UBND về việc triển khai triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống, dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới tại các tổ chứcTôn giáo. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu Linh mục quản xứ, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn thị xã thực hiện một số nội dung sau đây:

Thị xã Ba Đồn: Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới

 •   12/05/2020 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương trong thị xã đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã cơ bản được kiểm soát tốt, không có trường hợp dương tính với Covid-19. UBND thị xã đánh giá cao vai trò của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn thị xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là các ngành: y tế, quân sự, công an, biên phòng là những đơn vị đã thực sự ở tuyến đầu trong chống dịch, chủ động, nỗ lực để công tác phòng, chống dịch đạt kết tích cực, cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh.Thực hiện Công văn số 774/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, ngày  11/5/2020, UBND thị xã ban hành công văn số 585/UBND V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể; UBND các xã, phường:

Thị xã Ba Đồn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2020

 •   08/05/2020 01:19:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết mùa khô năm 2020 diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn có thể kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), hạn chế các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 07/5/2020, đồng chí Đoàn Minh Thọ- Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành công văn số 562/UBND-KT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2020.Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ sau:

CHỈ THỊ Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự

 •   04/05/2020 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm ANTT, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn vừa ký ban hành Chỉ thị số 01, ngày 29/4/2020 Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chào mừng Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng 30/4, Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII.
Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ từ nay đến khi kết thúc thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, như sau:

Công văn xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid - 19

 •   10/04/2020 02:05:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-1 có hiệu quả, ngày 09/4, UBND thị xã đã ban hành công văn số 403/UBND về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid - 19.

Công văn V/v đôn đốc việc ban hành Quyết định phê duyệt và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tại nhà cho công dân được cách ly y tế

 •   10/04/2020 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Qua kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các xã, phường trên địa bàn, cho thấy hầu hết UBND các xã, phường chưa thực hiện việc ban hành quyết định phê duyệt danh sách và cấp giấy chứng nhận cho công dân đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tại nhà theo quy định, để bảo đảm các quyền lợi công dân được cách ly y tế tại nhà theo quy định. Ngày 10/4/2020, UBND thị xã Ba Đồn đã ra Công văn số 406/UBND V/v đôn đốc việc ban hành Quyết định phê duyệt và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tại nhà cho công dân được cách ly y tế. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu:

Công văn số 388/CV- UBND ngày 06/4/2020 về việc giải quyết công việc, TTHC thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19

 •   09/04/2020 04:13:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã đã ban hành công văn số 388/CV- UBND ngày 06/4/2020 về việc giải quyết công việc, TTHC thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số công việc sau:

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 ở cơ quan, công sở

 •   31/03/2020 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND thị xã đã ban hành công văn số 347/UBND- NV ngày 27/3/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid19; theo dõi, cập nhật những thông tin chính thống về diễn biến của tình hình dịch bệnh, không đưa, phát tán những thông tin không chính xác, gây hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Công văn số 346/UBND ngày 27/3/2020 V/v thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19.

 •   27/03/2020 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Chiều 27/3/2020, đồng chí Đoàn Minh Thọ - Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn vừa ký công văn hỏa tốc gửi các phòng, ban,ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19.Sau đây là nội dung công văn:

CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

 •   26/03/2020 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/3/2020, đồng chí Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn vừa ký Công điện số 03/CĐ-UBND gửi Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sau đây là toàn văn Công điện:

Đẩy mạnh và tăng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn

 •   20/03/2020 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã vừa ban hành công văn số 285/UBND ngày 17/3/2020 về việc đẩy mạnh và tăng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn thị xã.

Thị xã Ba Đồn: Cần hạn chế tập trung đông người trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới.

 •   18/03/2020 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, thực hiện Công văn số 368/ UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới. Ngày 17/3, UBND thị xã Ba Đồn ban hành công văn số 288/BC- UBND về việc phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới.

Thị xã Ba Đồn: Đảm bảo cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường do tác động của dịch Covid- 19

 •   18/03/2020 02:05:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND thị xã đã ban hành công văn số 304/UBND, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc đảm bảo cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường do tác động của dịch Covid 19.

Thị xã Ba Đồn triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thị xã Ba Đồn năm 2020

 •   03/03/2020 06:13:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐATVSLĐ ngày 14/1/2020 của Hội đồng ATVSLĐ tỉnh Quảng Bình về triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Quảng Bình năm 2020; Căn cứ thực tế công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) của địa phương, UBND thị xã Ba Đồn đã xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 với nội dung cụ thể:

Công văn số 148/UBND thị xã  về việc tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới năm 2020

 •   20/02/2020 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
 Để hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch, lộ trình thực hiện. UBND thị xã Ba Đồn đã có công văn số 148/UBND về việc tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới năm 2020. Nội dung công văn nêu rõ:

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập46
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm42
 • Hôm nay3,586
 • Tháng hiện tại50,638
 • Tổng lượt truy cập8,718,982
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây