Hưởng ứ ng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10

Hưởng ứ ng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10

 •   24/09/2019 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 857, ngày 16/9/2019 của UBND thị xã Ba Đồn Về việc hưởng ứ ng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10.

Công điện về việc khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 4

 •   29/08/2019 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BA ĐỒN ĐIỆN:
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường;
Thủ trưởng các Phòng, ban nghành, đơn vị trên địa bàn thị xã.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020.

 •   28/08/2019 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1368/UBND-XDCB ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020, UBND thị xã yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã

 •   28/08/2019 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 96/BATGT ngày 08/8/2019 của Ban ATGT tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
Để tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã, UBND thị xã đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thị xã

 •   28/08/2019 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1363/UBND-XDCB ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh, UBND thị xã yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Công văn số 804/UBND-KT ngày 28/8/2019 của UBND thị xã V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 4 (cơn bão Podul).

 •   28/08/2019 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm của cơn bão số 4, để chủ động phòng, chống ảnh hưởng của bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra, UBND thị xã yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã, Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động, khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Kế hoạch Số: 737/KH-UBND, ngày 02/8/2019 của UBND thị xã Ba Đồn Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thị xã

 •   06/08/2019 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại Thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019; thực hiện Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và Kế hoạch số 1260/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; để giải quyết đồng bộ, hiệu quả vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn thị xã Ba Đồn, UBND thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thị xã với các nội dung cụ thể như sau:

Công văn số: 728/UBND-TNMT, ngày 01/8/2019 của UBND thị xã V/v phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” trên địa bàn thị xã Ba Đồn

 •   06/08/2019 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nội dung Công văn số 1215/UBND-TNMT ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhằm đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn toàn thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên phạm vi toàn thị xã Ba Đồn. “Ngày toàn dân thu gom rác thải” được lựa chọn là ngày chủ nhật tuần thứ hai của các tháng trong năm. Để hưởng ứng phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” thường xuyên, hiệu quả, UBND thị xã yêu cầu:

CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

 •   10/07/2019 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/7/2019, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đinh Thiếu Sơn vừa ký Công điện số 02/CĐ-UBND Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Sau đây là toàn văn Công điện.

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ QUẢNG TÂN VÀ XÃ QUẢNG TRUNG THÀNH XÃ TRUNG TÂN THUỘC THỊ XÃ BA ĐỒN

 •   10/07/2019 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 1823
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/7/2019, UBND thị xã Ba Đồn đã ban hành Phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Trung thành xã Trung Tân thuộc thị xã Ba Đồn. Sau đây là toàn bộ nội dung phương án:

Công văn số 572 của UBND thị xã về việc triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

 •   02/07/2019 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/6/2019, UBND thị xã đã có Công văn số 572/UBND-KT V/v triển khai Luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu:

Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định về nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy.

 •   19/06/2019 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã vừa ban hành Công văn số 529/UBND ngày 12/6/2019 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định về nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy. Sau đây là nội dung Công văn:

V/v triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

 •   19/06/2019 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 528/UBND ngày 12/6/2019 của UBND thị xã V/v triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”:

Công văn số: 481/UBND-KT của UBND thị xã Ba Đồn V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã

 •   07/06/2019 08:36:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Thời gian gần đây, trên toàn quốc tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, nhất là tại các đô thị, địa bàn tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống nhân dân. Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy, ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài.
Ngày 30/5/2019, UBND thị xã Ba Đồn đã ban hành Công văn số: 481/UBND-KT kính gửi các Phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn; UBND các xã, phường; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:

Công văn Số: 456/UBND-TNMT, ngày 23/5/2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

 •   28/05/2019 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Số: 456/UBND-TNMT, ngày 23/5/2019 của UBND thị xã Ba Đồn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

 •   15/05/2019 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế Quản lý Đô thị, Chỉ thị của Thị ủy, UBND thị xã về tăng cường công tác quản lý về trật tự đô thị và Kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2019 đã được UBND thị xã phê duyệt. UBND thị xã Ba Đồn Ban hành kế hoạch số: 369/KH-UBND ngày 24/4/2019 về kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn với các nội dung như sau:

CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

 •   07/05/2019 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/5/2019, UBND thị xã Ba Đồn đã có Công điện khẩn số: 01/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Sau đây là nội dung Công điện.

Các tin khác

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục...; các hình thức thông...

Thống kê
 • Đang truy cập57
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm52
 • Hôm nay4,339
 • Tháng hiện tại115,230
 • Tổng lượt truy cập5,981,259
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây