Công văn số: 728/UBND-TNMT, ngày 01/8/2019 của UBND thị xã V/v phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” trên địa bàn thị xã Ba Đồn

 •   05/08/2019 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nội dung Công văn số 1215/UBND-TNMT ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhằm đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn toàn thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên phạm vi toàn thị xã Ba Đồn. “Ngày toàn dân thu gom rác thải” được lựa chọn là ngày chủ nhật tuần thứ hai của các tháng trong năm. Để hưởng ứng phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” thường xuyên, hiệu quả, UBND thị xã yêu cầu:

CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

 •   10/07/2019 05:17:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/7/2019, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đinh Thiếu Sơn vừa ký Công điện số 02/CĐ-UBND Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Sau đây là toàn văn Công điện.

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ QUẢNG TÂN VÀ XÃ QUẢNG TRUNG THÀNH XÃ TRUNG TÂN THUỘC THỊ XÃ BA ĐỒN

 •   09/07/2019 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 1656
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/7/2019, UBND thị xã Ba Đồn đã ban hành Phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Trung thành xã Trung Tân thuộc thị xã Ba Đồn. Sau đây là toàn bộ nội dung phương án:

Công văn số 572 của UBND thị xã về việc triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

 •   02/07/2019 03:20:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/6/2019, UBND thị xã đã có Công văn số 572/UBND-KT V/v triển khai Luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu:

Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định về nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy.

 •   18/06/2019 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã vừa ban hành Công văn số 529/UBND ngày 12/6/2019 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định về nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy. Sau đây là nội dung Công văn:

V/v triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

 •   18/06/2019 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 528/UBND ngày 12/6/2019 của UBND thị xã V/v triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”:

Công văn số: 481/UBND-KT của UBND thị xã Ba Đồn V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã

 •   06/06/2019 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Thời gian gần đây, trên toàn quốc tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, nhất là tại các đô thị, địa bàn tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống nhân dân. Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy, ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài.
Ngày 30/5/2019, UBND thị xã Ba Đồn đã ban hành Công văn số: 481/UBND-KT kính gửi các Phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn; UBND các xã, phường; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:

Công văn Số: 456/UBND-TNMT, ngày 23/5/2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

 •   27/05/2019 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Số: 456/UBND-TNMT, ngày 23/5/2019 của UBND thị xã Ba Đồn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

 •   14/05/2019 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế Quản lý Đô thị, Chỉ thị của Thị ủy, UBND thị xã về tăng cường công tác quản lý về trật tự đô thị và Kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2019 đã được UBND thị xã phê duyệt. UBND thị xã Ba Đồn Ban hành kế hoạch số: 369/KH-UBND ngày 24/4/2019 về kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn với các nội dung như sau:

CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

 •   06/05/2019 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/5/2019, UBND thị xã Ba Đồn đã có Công điện khẩn số: 01/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Sau đây là nội dung Công điện.

Công văn số 348/UBND ngày 22/4/2019 V/v triển khai thực hiện mô hình“Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”

 •   24/04/2019 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/4/2019, UBND thị xã Ba Đồn đã ban hành Công văn số: 348/UBND V/v triển khai thực hiện mô hình“Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Sau đây là nội dung Công văn.

THÔNG BÁO Về việc treo Quốc kỳ, nghỉ lễ và trực báo cáo Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019

 •   24/04/2019 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
       Căn cứ Thông báo số 545/TB-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019. Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn thông báo thời gian treo Quốc kỳ và thời gian nghĩ lễ Ngày chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019 như sau:

Công văn UBND thị xã V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã năm 2019.

 •   10/04/2019 12:05:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/4/2019, UBND thị xã đã có văn số 297/UBND V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã năm 2019. Sau đây là nôi dung Công văn:

THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương năm 2019

 •   09/04/2019 11:56:00 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 458/TB-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019, UBND thị xã ra Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/4/2019 với các nội dung như sau:
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thị xã Ba Đồn Về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế Dịch tả lợn Châu Phi

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thị xã Ba Đồn Về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế Dịch tả lợn Châu Phi

 •   08/03/2019 02:27:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và PTNTT, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc. Nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, làm ảnh hưởng đến chăn nuôi trong thời gian tới là rất cao. Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan sang địa bàn thị xã, UBND thị xã Ba Đồn đã ra Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/3/2019. Sau đây là toàn văn Chỉ thị.

THÔNG BÁO số 09/TB-UBND ngày 18/01/2019 Về việc treo Quốc kỳ, nghỉ Tết Nguyên đán và tổ chức Tết trồng cây nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019

 •   23/01/2019 06:35:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông báo số 71/TB-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã thông báo thời gian treo Quốc kỳ, nghỉ Tết Nguyên đán và kế hoạch tổ chức tết trồng cây nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019 như sau:

KẾ HOẠCH Phối hợp bảo đảm Trật tự đô thị, An toàn giao thông trong việc kinh doanh hoa, cây cảnh, đồ mỹ nghệ trên vỉa hè các tuyến đường nội thị phường Ba Đồn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

 •   16/01/2019 08:38:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Tết Nguyên đán là dịp để các tiểu thương, các hộ kinh doanh và các cá nhân trong và ngoài thị xã đẩy mạnh phát triển, buôn bán kinh doanh, tăng cường cung cấp hàng hóa trên thị trường, bảo đảm đủ nguồn hàng phục vụ cho nhân dân thị xã Ba Đồn và các vùng phụ cận đón tết Cổ truyền dân tộc được vui tươi, lành mạnh, ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên, việc đột ngột tăng lượng hàng kinh doanh trước Tết đã làm chợ Ba Đồn quá tải, vì vậy hàng hóa đặc biệt là hoa, cây cảnh, sứ, mỹ nghệ tràn ra các tuyến đường nội thị phường Ba Đồn ảnh hưởng Trật tự đô thị (TTĐT), An toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Nguyên Đán tại phường Ba Đồn.Để bảo đảm An ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong việc kinh doanh hoa, cây cảnh trên các tuyến đường nội thị trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019. UBND thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập55
 • Hôm nay8,721
 • Tháng hiện tại210,647
 • Tổng lượt truy cập4,452,732
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây