Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã Ba Đồn khóa XX.

Thứ ba - 26/07/2022 14:39
Sáng ngày 26/7, HĐND thị xã Ba Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 5, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Duy Quang-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã thị xã và đồng chí Mai Tất Thắng- UVTV Thị ủy- PCT.HĐND thị xã điều hành kỳ họp. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy-Bí thư Thị ủy. Đồng chí Đoàn Minh Thọ- Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; lãnh đạo UBND thị xã, thường trực UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND thị xã khóa XX.
Đồng chí Phạm Duy Quang-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Phạm Duy Quang-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp.
    Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Duy Quang- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thị xã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, thị xã đã vượt qua mọi khó khăn, dành kết quả trên các lĩnh vực. Tuy vậy, một số chỉ tiêu kinh tế còn đạt thấp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn khó khăn…Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh thêm: Kỳ họp thứ 5,  HĐND thị xã khóa XX là kỳ họp quan trọng thường lệ giữa năm 2022, với trách nhiệm của người Đại biểu trước cử tri và nhân dân, đồng chí đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp; đưa ra được các giải pháp hữu hiệu nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
       Kỳ họp HĐND thị xã lần này có nhiệm vụ đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân để khắc phục, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho 06 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.
Theo chương trình kỳ họp, HĐND thị xã sẽ xem xét và thông qua các tờ trình dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023; dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình nhóm C và Dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn thị xã; tờ trình của UBND thị xã về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đợt 1 và thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đợt 2; dự thảo Nghị quyết hỗ trợ khuyến khích học sinh, giáo viên ngành giáo dục thị xã Ba Đồn đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh 2022-2026 các tờ trình quan trọng khác.
010 2460 00 11 46 14 Still006
Toàn cảnh kỳ họp.
    Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) trên địa bàn thị xã tiếp tục giữ vững ổn định, phần lớn các chỉ tiêu KT-XH đạt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, sản lượng lương thực vụ đông xuân hơn 18.000 tấn, đạt trên 62% KH năm; giá trị sản xuất công nghiệp và ngành nghề nông thôn thực hiện hơn 708 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thực hiện hơn 3.300 tỷ đồng; tổng thu ngân sách thực hiện hơn 244 tỷ đồng, đạt 67,71%KH tỉnh giao và 65,88% KH thị xã giao. Các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn được triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra.
 Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng-an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cấp ủy, chính quyền cũng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định đời sống và an toàn sức khỏe cho nhân dân.
Đồng chí Trương An Ninh UVTV Tỉnh ủy Bí thư Thị ủy phát biểu tại kỳ họp
Đồng chí Trương An Ninh- UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
      Để kỳ họp đạt kết quả cao nhất, đồng chí Bí thư Thị ủy Trương An Ninh đề nghị HĐND thị xã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể trên cơ sở kinh nghiệm và thực tiễn phong phú của từng đại biểu HĐND tập trung thảo luận một cách dân chủ, đóng góp những ý kiến chất lượng vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp nhằm bảo đảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 được đề ra sát với tình hình thực tế của thị xã. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó, tập trung rà soát lại các chỉ tiêu còn đạt thấp, các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng để chỉ đạo triển khai thực hiện, triển khai các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực để vừa khắc phục hậu quả dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ vững ổn định kinh tế và gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, chủ động có phương án sẵn sàng ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo kế hoạch, nhất là xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy nhận quyền sử dụng đất lần đầu, khai thác cát, đất trái phép, quan tâm vấn đề thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; chấn chỉnh tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính…
            Buổi chiều ngày làm việc thứ nhất HĐND thị xã khóa XX  các đại biểu sẻ tham gia chất vấn và thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tài liệu kỳ họp. Buổi sáng ngày làm việc thứ 2 ngày 27/7, kỳ họp sẽ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; nghe phát biểu của Chủ tịch UBND thị xã sau khi nghe đại biểu HĐND thị xã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các cơ quan hữu quan. Thông qua các dự thảo Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.
    Nội dung khai mạc và bế mạc kỳ họp được đài TT-TH thị xã Ba Đồn trực tiếp trên website badontv.vn và fanpage Đài TT-TH Ba Đồn.

Tác giả bài viết: Lệ Hằng- Hồng Sâm- Hải Long- Lan Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay8,795
  • Tháng hiện tại376,801
  • Tổng lượt truy cập35,881,295
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây