Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Ba Đồn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thứ ba - 18/07/2023 12:38
Sáng ngày 18/7, Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn khai mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp thứ 9 được tổ chức theo phương thức “kỳ họp không giấy”. Tham dự có tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại diện các ban HĐND tỉnh; ở thị xã có đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy-Bí thư thị ủy Ba Đồn; đồng chí Đoàn Minh Thọ-Phó Bí thư Thị ủy-Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, Lãnh đạo UBND thị xã; Lãnh đạo các phòng ban của thị xã và các đại biểu HĐND thị xã khóa XX. Đồng chí Phạm Duy Quang –Phó Bí thư Thường trực Thị ủy –Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Mai Tất Thắng-UVTV-Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì kỳ họp.
     
Đồng chí Phạm Duy Quang Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Phạm Duy Quang- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp.
     Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Duy Quang- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thị xã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, thị xã đã vượt qua mọi khó khăn, dành kết quả trên các lĩnh vực. Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh thêm: Kỳ họp thứ 9,  HĐND thị xã khóa XX là kỳ họp quan trọng thường lệ giữa năm 2023, với trách nhiệm của người Đại biểu trước cử tri và nhân dân, đồng chí đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp; đưa ra được các giải pháp hữu hiệu nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra.
Toàn cảnh kì họp
Quang cảnh kỳ họp.
      Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023; thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo phát triển kinh tế xã hội của UBND thị xã trình tại kỳ họp. Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 phát triển ổn định. Sản lượng lương thực vụ đông-xuân đạt hơn 18.000 tấn, đạt 60,8% kế hoạch (KH) năm; giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện hơn 761 tỷ đồng, tăng 11,45% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện hơn 3.200 tỷ đồng, đạt 51,44% KH; tổng thu ngân sách thực hiện hơn 178 tỷ đồng, đạt 46,10% KH tỉnh giao và đạt 40,83% KH thị xã giao... Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Đồng chí Trương An Ninh UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Đồng chí Trương An Ninh- UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
     Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy-Bí thư thị ủy Ba Đồn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà HĐND, UBND và các cấp, các ngành và nhân dân thị xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Bí thư Thị ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là, rà soát lại các chỉ tiêu còn đạt thấp, hoặc chưa đạt để chỉ đạo triển khai thực hiện, triển khai các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn; tổ chức sản xuất tốt vụ hè thu, đẩy mạnh các mô hình trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; chỉ đạo quyết liệt chống khai thác IUU; tập trung chỉ đạo đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, phấn đấu đến cuối năm 2023, xã Quảng Tân đạt xã Nông thôn mới nâng cao. Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2), Đường bộ cao tốc Bắc- Nam.., đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã cho chủ trương đầu tư như: Đường hai đầu cầu Cồn Nâm, Quảng trường biển, Nhà thi đấu đa năng… Xây dựng lộ trình phấn đấu sớm đưa thị xã Ba Đồn trở thành đô thị loại III; tăng cường đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; rà soát, đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; quan tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính; triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh…
      Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã xem xét các báo cáo công tác theo quy định của HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã gồm: Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân và những kiến nghị đề xuất 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Toà án nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình của Thường trực HĐND thị xã đề nghị HĐND thị xã thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị xã; Tờ trình của UBND thị xã đề nghị HĐND thị xã thông qua Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Ba Đồn năm 2023; Tờ trình của UBND thị xã đề nghị HĐND thị xã thông qua Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Ba Đồn năm 2022; Tờ trình của UBND thị xã đề nghị HĐND thị xã thông qua Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 “đợt 4” (Nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý); Tờ trình của UBND thị xã đề nghị HĐND thị xã thông qua Dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thị xã Ba Đồn “đợt 1” (nguồn vốn NSTX quản lý); Tờ trình của UBND thị xã đề nghị HĐND thị xã thông qua Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình nhóm C trên địa bàn thị xã; Tờ trình của UBND thị xã đề nghị HĐND thị xã thông qua Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ: Vốn đầu tư công ngân sách Tỉnh năm 2023 để hỗ trợ, xây mới, sửa chữa Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn/TDP trên địa bàn; Vốn bổ sung nguồn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Tờ trình của UBND thị xã đề nghị HĐND thị xã thông qua Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thị xã về việc ban hành quy định định mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 của HĐND thị xã hỗ trợ khuyến khích học sinh, giáo viên ngành giáo dục thị xã Ba Đồn đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, giai đoạn 2022-2026.
Các đại biểu tham dự kỳ họp (1)
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
      Kỳ họp đã dành thời gian cho các đại biểu HĐND thị xã thảo luận tại Hội trường về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu  năm 2023; nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi một số vấn đề về: các giải pháp GPMB các dự án trên địa bàn, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu OCOP, nâng cao các chính sách an sinh xã hội…
Ngày 19/7/2023, Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, đồng thời sẽ xem xét thông qua 08 dự thảo nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND và UBND thị xã về: Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị xã; Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Ba Đồn năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Ba Đồn năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 “đợt 4” (Nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý); Dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thị xã Ba Đồn “đợt 1” (nguồn vốn NSTX quản lý); Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình nhóm C trên địa bàn thị xã; Nghị quyết về phương án phân bổ: Vốn đầu tư công ngân sách Tỉnh năm 2023 để hỗ trợ, xây mới, sửa chữa Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn/TDP trên địa bàn; Vốn bổ sung nguồn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thị xã về việc ban hành quy định định mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 của HĐND thị xã hỗ trợ khuyến khích học sinh, giáo viên ngành giáo dục thị xã Ba Đồn đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, giai đoạn 2022-2026.
      Nội dung chương trình bế mạc kỳ họp được Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn truyền hình trực tiếp trên website badontv.vn và fanpage Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn.

Tác giả bài viết: Nhóm PV Trung tâm VH-TT&TT Thị xã Ba Đồn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay21,007
  • Tháng hiện tại1,050,892
  • Tổng lượt truy cập35,480,419
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây