'Người dân thấy thiết thực, hiệu quả thì chuyển đổi số khó khăn đến mấy cũng thành công'

'Người dân thấy thiết thực, hiệu quả thì chuyển đổi số khó khăn đến mấy cũng thành công'

 •   09/08/2022 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 5
 Khẳng định nếu được người dân và doanh nghiệp ủng hộ thì nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng thành công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai Đề án 06 nói riêng và nhiệm vụ chuyển đổi số một cách thực chất, tránh hình thức, để người dân và doanh nghiệp thấy được sự thiết thực, hiệu quả, tiện ích, tiết kiệm. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để đẩy mạnh triển khai các dịch vụ, tiện ích phục vụ cuộc sống sinh hoạt và làm việc hằng ngày của người dân.
Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

 •   03/08/2022 07:17:00 PM
 •   Đã xem: 14
Ngày nay, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang có bước phát triển đột phá, nhiều biến đổi khó lường, nhiều đổi thay chưa bao giờ tính đến và biết đến. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang cho toàn nhân loại một hy vọng về sự thay đổi mạnh mẽ về mọi mặt của cuộc sống từ kinh tế đến chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường... và làm thay đổi mọi nhận thức, tư duy, nếp sống, thói quen thường có của con người trên mọi nẻo đường, ngõ ngách của cuộc sống trên toàn thế giới.
Hướng dẫn dán thẻ thu phí không dừng miễn phí

Hướng dẫn dán thẻ thu phí không dừng miễn phí

 •   18/07/2022 08:35:00 PM
 •   Đã xem: 85
Từ 1/8/2022, chỉ thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc. Vậy các chủ phương tiện có thể dán thẻ thu phí không dừng ở đâu? Dán thẻ thu phí không dừng tại nhà như thế nào, có mất phí không?...
Thị xã Ba Đồn: Phối hợp thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Thị xã Ba Đồn: Phối hợp thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và đăng ký tài khoản định danh điện tử.

 •   10/07/2022 11:23:00 PM
 •   Đã xem: 73
Thực hiện Công văn số 3420/CAT-PC06 ngày 21/06/2022 của Công an tỉnh Quảng Bình về việc phối hợp thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và đăng ký tài khoản định danh điện tử. Để thực hiện có hiệu quả công tác cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thị xã chỉ đạo thực hiện:
TUYÊN TRUYỀN VỀ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

TUYÊN TRUYỀN VỀ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

 •   10/07/2022 11:19:00 PM
 •   Đã xem: 30
Tài khoản định danh điện tử là gì? Những lợi ích mang lại?

Tài khoản định danh điện tử là gì? Những lợi ích mang lại?

 •   10/07/2022 11:15:00 PM
 •   Đã xem: 16
Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.
5 chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

5 chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

 •   10/07/2022 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 21
Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử được Chính phủ phê duyệt nhằm đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Trung tâm Internet Việt Nam thay đổi nhận diện tên miền quốc gia ".vn"

Trung tâm Internet Việt Nam thay đổi nhận diện tên miền quốc gia ".vn"

 •   30/06/2022 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 11
Ngày 29/6, Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) chính thức công bố thay đổi nhận diện thương hiệu mới tên miền quốc gia “.vn”.

Đẩy mạnh tuyên truyền và tiếp tục thực hiện các nội dung nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trên địa bàn thị xã

 •   29/06/2022 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 25
Thực hiện Thông báo số 2272/TB-VPUBND ngày 22/6/2022 thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX (Chỉ số Cải cách hành chính), SIPAS (Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước), PAPI (Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công), PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh). Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã tăng cường tuyên truyền vận động người dân, tổ chức chấp hành, tham gia, đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, chính sách, mục tiêu cải cách hành chính nhà nước; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến đánh giá với công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

KẾ HOẠCH Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thị xã Ba Đồn

 •   29/06/2022 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 79
Thực hiện Kế hoạch số 892/KH-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 1107, ngày 29/6/2022 về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thị xã Ba Đồn, với các nội dung như sau:

Thị xã Ba Đồn tiếp tục tăng cường thực hiện chuyển đổi số

 •   29/06/2022 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 43
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, của tỉnh, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã luôn xác định Chuyển đổi số là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của thị xã. Trong thời gian qua, công tác thực hiện Chuyển đổi số của thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thị xã Ba Đồn: Chỉ đạo nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

 •   09/06/2022 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 42
Để đảm bảo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ theo lộ trình của Chính phủ, UBND tỉnh giao về tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, UBND thị xã ban hành Công văn số 952/UBND-VP ngày 07/6/2022, theo đó, UBND thị xã yêu cầu các phòng chuyên môn trực thuộc, UBND các xã, phường tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ:

Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

 •   07/06/2022 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 20
Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược), có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nâng cao Chỉ số ‘‘Tính năng động và tiên phong của chính quyền’’

 •   05/06/2022 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 69
Theo kết quả Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 do VCCI công bố, Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền” của tỉnh Quảng Bình đạt 6,75 điểm, tăng 1,59 điểm so với năm 2020, xếp 36/63 tỉnh, thành phố (tăng 25 bậc so với xếp hạng năm 2020).Để tiếp tục cải thiện, nâng cao hơn nữa Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền” trong năm 2021 và các năm tiếp theo, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 10/5/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 780/VPUBND-KT về việc nâng cao Chỉ số ‘‘Tính năng động và tiên phong của chính quyền’’.
Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng chuỗi cung ứng

Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng chuỗi cung ứng

 •   05/06/2022 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 23
Hội thảo chuyên đề "Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng chuỗi cung ứng" trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 do Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ tổ chức tại TP.HCM, ngày 5/6.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập38
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm30
 • Hôm nay19,142
 • Tháng hiện tại219,447
 • Tổng lượt truy cập19,595,473
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây