Thị xã Ba Đồn có 60 điển hình tập thể và 85 điển hình cá nhân trong phong trào “Dân vận khéo”

Thứ sáu - 20/04/2018 15:10
Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, xây dựng các điển hình “Dân vận khéo”, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở thị xã Ba Đồn đã tạo được khí thế hưởng ứng thi đua sôi nổi, rộng khắp, động viên hiệu quả mọi nguồn lực tinh thần, vật chất trong xã hội và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.
    Hiện toàn thị xã có 145 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có 60 điển hình tập thể, 85 điển hình cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực. Tiêu biểu là Phong trào: “Nông dân, phụ nữ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Từ phong trào này đã xuất hiện hàng trăm hộ nông dân sản xuất giỏi. Các mô hình kinh tế trang trại, mô hình chăn nuôi có số lượng lớn, mô hình chế biến nông lâm, thủy sản, phát triển ngành nghề truyền thống phát triển mạnh... Nổi bật về tập thể có: Hội Cựu chiến binh (Quảng Thuận); Hội nông dân (Quảng Hòa); Chi bộ thôn Phú Trịch (Quảng Lộc) ...vv... Về cá nhân tiêu biểu có: Đồng chí Phạm Văn Quyến (Chủ tịch Hội CCB Quảng Phong); đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng Ban CTMT thôn Tiên Phong (Quảng Tiên); đồng chí Nguyễn Thị Kim Bảy, đồng chí Trần Xuân Toản (Quảng Long); đồng chí Hoàng Duy Chinh, đồng chí  Nguyễn Văn Minh (Cơ quan Chi Cục Thuế  thị xã Ba Đồn)...vv...
        Xác định mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, để phát huy truyền thống cách mạng và yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp  đã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tích cực triển khai phong trào thi đua dân vận khéo phong trào chung tay  xây dựng nông thôn mới theo chủ trương nghị quyết đã đề ra. Trong 5 năm qua, nhờ làm tốt phong trào dân vận khéo đã vận động nhân dân tự nguyện hiến ngàn mét đất, hàng trăm triệu đồng giá trị   tài sản, góp sức, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay có xã Quảng Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2014; xã Quảng Tiên hoàn thành 16/19 tiêu chí; xã Quảng Tân 13/19 tiêu chí; Quảng Văn 11/19/ tiêu chí, các xã Quảng Hải, Quảng Trung 10/19 tiêu chí. Qua đánh giá, bình chọn thành tích dân vận khéo, có 36 tập thể, cá nhân điển hình, trong đó có 18 điển hình tập thể và 18 điển hình cá nhân. Về điển hình tập thể  có các đơn vị: Chi bộ 1 Đảng bộ Chi cục Thuế; Chi bộ thôn Tân Lộc (Quảng Tân); Chi bộ Phú Trịch (Quảng Lộc); Chi bộ Vân Trung (Quảng Hải); Tổ dân phố Chính Trực (Quảng Long); Chi bộ thôn Minh Trường (Quảng Minh); ĐBBP thôn Hợp Hòa (Quảng Hòa); Chi bộ Tổ dân phố xóm Đình (Quảng Thuận); Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Tân (Quảng Hòa). Nhiều điển hình cá nhân nổi bật trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới như: Đồng chí Đoàn Xuân Thủy - Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Phú (Quảng Hòa); đồng chí Nguyễn Ngọc Trung - Bí thư chi bộ thôn Minh Sơn (Quảng Sơn); Đồng chí Lê Vĩnh Tuy- (Phường Quảng Thọ); Đồng chí Đinh Xuân Chẩn - Bí thư ĐBBP thôn Vĩnh Lộc (Quảng Lộc); đồng chí Phạm Trường Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Lộc; đồng chí Hoàng Minh Huề- Chủ tịch Hội CCB xã, Trưởng thôn Văn Phú (Quảng Văn); đồng chí Nguyễn Tiến Công - Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Hòa), đồng chí Cao Ngọc Xú - (Quảng Hải); đồng chí Phạm Văn Tân - Chủ tịch Hội Nông dân (Quảng Phong); đồng chí Trần Ngọc Thuận (Quảng Thuận); đồng chí Phạm Văn Cam (Quảng Long) vv.
        Phong trào thi đua “dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hoá, xã hội tập trung vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các mặt công tác như: Tổ chức và vận động nhân dân ở khu dân cư đoàn kết, tích cực thực hiện hiệu quả các hoạt động như xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài, thu gom rác thải làm sạch vệ sinh môi trường, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, giáo dục con em không vi phạm tệ nạn xã hội vv. Qua đánh giá bình chọn, toàn thị xã có 46 điển hình, trong đó 17 điển hình tập thể và 29 điển hình cá nhân. Về điển hình tập thể có các đơn vị: Chi bộ Khu phố 6 phường Ba Đồn, Chi bộ Thôn La Hà Nam (Quảng Văn), Chi bộ Tân Mỹ (Quảng Phúc), Chi bộ thôn Tân Lộc (Quảng Tân); Về cá nhân có các điển hình như: Đồng chí Tạ Phúc Bình- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn La Hà Nam (Quảng Văn); đồng chí Nguyễn Xuân Cư, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Phước Tây (Quảng Lộc), đồng chí Lê Thị Minh Xuân, Bí thư Chi bộ thôn Trường Thọ (Quảng Tiên); đồng chí Trần Xuân Sơn, Khối trưởng KP 6 phường Ba Đồn; đồng chí Nguyễn Duy Thiều- Chủ tịch Hội Người cao tuổi (Quảng Hải); đồng chí Trần Quốc Văn (Quảng Thuận); đồng chí Trần Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Lương Thế Vinh vv.
      Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an, Quân sự trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh tập trung làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân học tập và chấp hành hiến pháp, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng. Nhờ phối hợp tốt và "Dân vận khéo" đã giúp nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật, không để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện âm mưu “DBHB” để tác động, lôi cuốn, góp phần đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi lợi dụng dân chủ nhân quyền, tôn giáo, xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ, xứ họ đạo bình yên. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, toàn thị xã có 12 điển hình, trong đó có 7 điển hình tập thể, 5 điển hình cá nhân tiêu biểu về thực hành dân vận khéo, đó là: Đội Xây dựng phong trào - Công an thị xã; Ban chỉ huy Quân sự Thị xã; Hội CCB phường Quảng Phong; Khối dân vận Đảng ủy xã Quảng Thọ. Về cá nhân có đồng chí Tưởng Văn Công - Phó Trưởng Công an thị xã; đồng chí Trịnh Ngọc Nhung - đội phó đội Xây dựng phong trào Công an thị xã; Đồng chí Phạm Ngọc Ninh- PBT Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Thị xã; đồng chí Nguyễn Trung Chuyển, Bí thư Chi bộ Diên Phúc (Quảng Phúc) vv.
       Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét; vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng từ thị xã đến từng cơ sở, thôn xóm, khu phố được phát huy tích cực hơn. Qua thực hiện thi đua dân vận khéo, tổ chức và hoạt động nhiều khu dân cư trước đây luôn gặp khó khăn, hiệu quả thấp nay đã vươn lên đạt trong sạch vững mạnh. Kết quả qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 31 điển hình, trong đó 12 điển hình tập thể và 19 điển hình cá nhân.
       Nhờ làm tốt công tác dân vận, do đó 5 năm qua tình hình chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thị xã có nhiều chuyển biến và phát triển bền vững; tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân ổn định, không có diễn biến phức tạp xảy ra. Các cấp uỷ đảng đã nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Tác giả bài viết: Lệ Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch phát thanh hàng ngày

- Buổi sáng (từ thứ 3 đến thứ 7): + Từ 5h10 phút đến 5h30 phút: Phát lại chương trình truyền thanh chiều hôm trước của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã. + Từ 5h30 phút đến 6h00 phút: Tiếp âm Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; + Từ 6h00 phút đến...

Thống kê
  • Đang truy cập107
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm100
  • Hôm nay3,231
  • Tháng hiện tại556,695
  • Tổng lượt truy cập34,087,414
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây