Nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng CSXH thị xã giúp nhiều hộ gia đình phát triển và mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh

Thị xã Ba Đồn: Đẩy mạnh giải ngân vốn chính sách phục vụ mục tiêu giảm nghèo

 •   17/04/2024 06:01:00 PM
 •   Đã xem: 629
Thời gian qua, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai nhằm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập... góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững được thị xã Ba Đồn quan tâm, nỗ lực thực hiện. Trong đó, việc đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách được xem là "bệ đỡ" để nhiều người nghèo tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Thị xã Ba Đồn thường xuyên tổ mở các lớp dạy nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn

Thị xã Ba Đồn: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

 •   17/04/2024 05:54:00 PM
 •   Đã xem: 1224
      Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn (LĐNT) thời gian qua luôn được thị xã Ba Đồn quan tâm. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của các lớp đào tạo nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu LĐNT, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm nghèo bền vững...
Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi mà nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh

Phụ nữ thị xã Ba Đồn: Thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn chính sách

 •   05/04/2024 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 90
Việc được tạo điều kiện vay vốn và sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đúng mục đích, có hiệu quả đã góp phần giúp cho nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã Ba Đồn thoát nghèo bền vững, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết góp phần giảm nghèo bền vững

MTTQ thị xã Ba Đồn góp sức thực hiện công tác an sinh xã hội

 •   03/04/2024 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 771
 Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Ba Đồn với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, trong thời gian qua đã có nhiều việc làm thiết thực, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Thị xã mở các lớp tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững

Thị xã Ba Đồn: Phấn đấu giảm thêm 88 hộ nghèo trong năm 2024

 •   02/04/2024 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 60
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết liệt triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, tạo động lực giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.
Phát triển các nghề mới để nâng cao thu nhập cho người đân địa phương

Thị xã Ba Đồn: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3% vào cuối năm 2024

 •   29/03/2024 01:17:00 PM
 •   Đã xem: 96
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết liệt triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, tạo động lực giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.
Xây dựng nhà Đại đoàn kết là sự quan tâm thiết thực đối với các hộ nghèo

Thị xã Ba Đồn phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong chăm lo, giúp đỡ người nghèo

 •   19/03/2024 06:26:00 AM
 •   Đã xem: 1125
      Phát huy vai trò nòng cốt trong huy động sức người, sức của xây dựng quê hương, MTTQ các cấp thị xã Ba Đồn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền vận động, hoạt động, hướng về cơ sở nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người dân.
Nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã Ba Đồn tiếp cận được nguồn vốn vay, thoát nghèo bền vững

Phụ nữ thị xã Ba Đồn: Thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn chính sách

 •   12/03/2024 05:44:00 PM
 •   Đã xem: 1021
Việc được tạo điều kiện vay vốn và sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đúng mục đích, có hiệu quả đã góp phần giúp cho nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã Ba Đồn thoát nghèo bền vững, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Ngân hàng CSXH thị xã Ba Đồn hỗ trợ cho người dân vay vốn

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững tại thị xã Ba Đồn

 •   01/03/2024 06:51:00 PM
 •   Đã xem: 1522
Hàng nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tại thị xã Ba Đồn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.
Chị Mai Thị Hồng Nhung khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng dưa lưới

Phụ nữ T.X Ba Đồn: Khởi nghiệp thành công

 •   27/02/2024 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 80
Với phẩm chất năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dàm làm... cùng với sự chung tay tiếp sức của các ngành, các cấp, trong đó có Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, thời gian qua, trên địa bàn T.X Ba Đồn đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi.
Việc hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, HTX đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động có thêm thu nhập

Thị xã Ba Đồn: Đa dạng các giải pháp giảm nghèo bền vững

 •   27/02/2024 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 167
          Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững được cả hệ thống chính trị thị xã Ba Đồn vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Thị xã khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo phát huy nội lực, ý chí vươn lên. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Hội viên CCB thi đua phát triển kinh tế

Hội Cựu chiến binh thị xã Ba Đồn đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

 •   27/02/2024 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 1308
      Thời gian qua, nhiều hội viên CCB ở thị xã Ba Đồn đã được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đó chính là kết quả của phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” mà các cấp Hội CCB trên địa bàn thị xã luôn tập trung đẩy mạnh.
CCB thị xã Ba Đồn phát triển kinh tế nhờ có nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng CSXH thị xã

Cựu chiến binh thị xã Ba Đồn thoát nghèo nhờ nguốn vốn vay ưu đãi

 •   23/02/2024 08:42:00 PM
 •   Đã xem: 187
Nhằm nâng cao đời sống hội viên, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Ba Đồn luôn quan tâm đến hoạt động ủy thác cho vay từ Ngân hàng CSXH. Nhờ sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi đúng mục đích, nhiều hội viên CCB trên địa bàn thị xã đã bứt phá, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.
Duy trì và phát triển nghề truyền thống góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

 •   06/02/2024 10:30:00 AM
 •   Đã xem: 97
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua thị xã Ba Đồn đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề ra những hướng đi, mô hình hiệu quả đề giúp người dân giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.
Món quà tuy không lớn nhưng đã góp phần động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn

Thị đoàn Ba Đồn: Mang Tết ấm đến với đồng bào và trẻ em nghèo

 •   27/01/2024 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 850
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng ngày 27/01, Thị đoàn Ba Đồn phối hợp với các nhà tài trợ trên địa bàn thị xã tổ chức Ngày hội “Tết ấm cho đồng bào, thanh thiếu nhi nghèo” tại thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn. Đây một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự ngày hội có đồng chí Trần Thanh Hưng- Trưởng ban Dân vận Thị ủy.
Hỗ trrợ hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế.

Thị xã Ba Đồn: Quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2024.

 •   25/01/2024 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 176
Theo thống kê, đến cuối năm 2023, thị xã Ba Đồn còn 445 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,49%; 1019 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,41%. Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, thị xã Ba Đồn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp có hiệu quả.
Nhiều hoàn cảnh khó khăn được các Chi hội, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

 •   24/01/2024 07:09:00 PM
 •   Đã xem: 86
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua thị xã Ba Đồn đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề ra những hướng đi, mô hình hiệu quả đề giúp người dân giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.
Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

Thị xã Ba Đồn: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người trong năm 2024

 •   03/01/2024 04:28:00 PM
 •   Đã xem: 930
Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thị xã Ba Đồn đạt 54,6 triệu đồng/người/năm, đạt 107,48%KH. Với mục tiêu phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 58 triệu đồng/người/năm, thị xã Ba Đồn đã xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể.
Nông dân thị xã Ba Đồn vay vốn từ NHCSXH để giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh

Thị xã Ba Đồn: “Điểm tựa” cho hội viên nông dân phát triển kinh tế ​

 •   26/12/2023 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 338
Trong những năm qua, thông qua nguồn vốn cho vay ưu đãi từ NHCSXH với các chương trình cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh, hội Nông dân thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo các cơ sở hội tăng cường công tác phối hợp với NHCSXH thị xã thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng ủy thác để nguồn vốn đến với đúng đối tượng có nhu cầu. Giúp cho hội viên nông dân có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập63
 • Hôm nay21,861
 • Tháng hiện tại548,941
 • Tổng lượt truy cập36,669,472
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây