Chuyên mục "Tiếng nói từ cơ sở" - Phường Quảng Phong, ngày 13/7/2022

Thứ sáu - 15/07/2022 16:17
Quảng Phong phát động chăm bón vụ hè thu năm 2022

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban kinh tế nông nghiệp phường Quảng Phong đã kịp thời chỉ đạo các tổ dân phố tiến hành triển khai vụ hè thu năm 2022 với các nội dung như: phát động nhân dân dắp bồ dữ nước, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột trên toàn bộ diện tích. Kết hợp nguồn nước tự có và nguồn nước của hệ thống thủy lợi Tiên lang để chủ động khâu làm đất.
Tính đến thời điểm hiện tại, lúa hè thu trên địa bàn phường phát triển tốt. Các loại giống chủ yếu gieo cấy là các loại giống ngắn ngày như: HT1, CP6, 108. Hiện nay, Ban Kinh tế phường tiếp tục triển khai cho nông dân tiến hành chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, cung cấp nước tưới đầy đủ cho cây lúa phát triển và trổ bông.
Với phương châm, vụ Hè thu lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, phấn đấu thu hoạch nhanh gọn trước mùa mưa bão.

Quảng Phong triển khai kế hoạch chóng tai nạn trong dịp hè trong lứa tuổi học sinh, sinh viên

Hiện nay, học sinh các cấp học trên địa bàn phường đã bước vào thời gian nghĩ hè. Thực tế trong nhiều năm qua, trên địa bàn cả nước, trong thời gian nghĩ hè, hiện tượng học sinh, sinh viên bị tai nạn giao thông đặc biệt là tai nạn đuối nước hết sức thương tâm trong độ tuổi học sinh tiểu học đến các em sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học xảy ra thường xuyên.
 Để hạn chế tới mức thấp nhất những tại nạn trong lứa tuổi học sinh, sinh viên trong dịp hè. Ủy ban nhân dân phường đã triển khai kế hoạch về quản lý học sinh trong dịp hè đến tận các nhà trường. Đoàn thanh niên, công an phường phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt toàn đoàn phường để tuyên truyền công tác phòng chống đuối nước và tệ nạn xã hội.
Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường để các bậc phụ huynh biết nhằm mục đích quản lý con em mình trong thời gian nghĩ hè tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.
                                                           
Phường Quảng Phong Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới.
Quảng có diện tích tự nhiên 474,06 ha, dân số có 1.452 hộ với 6.263 nhân khẩu được phân bố trên địa bàn 10 Tổ dân phố; Đảng bộ có 287 đảng viên, sinh hoạt trong 15 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Nhân dân phường Quảng Phong có truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, kinh tế của người dân thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và buôn bán nhỏ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 43,480 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18 hộ chiếm 1,15%; số hộ khá, giàu ước đạt 40 - 45%.
Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh phường Quảng Phong không ngừng phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, luôn giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước mọi tác động tiêu cực  trong xã hội và khó khăn trong đời sống, đã thể hiện tính tích cực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân,là lực lượng tiên phong trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội và giảm nghèo bền vững. Ban thường vụ Hội CCB phường chỉ đạo các chi hội tuyên truyền động viên cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo để từng bước làm giàu chính đáng. Từ đó đã làm cho cán bộ, hội viên nhận thức rõ vai trò, vị trí của CCB trong xóa đói, giảm nghèo; tạo chuyển biến tích cực trong phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo góp phần tích cực vào công cuộc phát triển KT-XH của địa phương. Hội thường xuyên cung cấp thông tin, hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, hội viên kịp thời nắm bắt các chính sách ưu đãi, hổ trợ về vốn cho người nghèo, chính sách hổ trợ việc làm. Tích cực khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để hổ trợ CCB phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.
Tính đến năm 2022 Hội CCB phường có 08 doanh nghiệp tư nhân do CCB làm chủ, đã mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng phát triển sản xuất kinh doanh thu hàng năm đạt trên 7 tỷ đồng/ năm, có công ty đạt trên 10 tỷ đồng/ năm. Ngoài đóng góp thuế cho Nhà nước, làm công tác từ thiện, giúp đỡ địa phương, trả lương công nhân đạt từ 5- 8 triệu đồng/ tháng. Thu hút hàng trăm lao động trong đó có hàng chục con em CCB có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước được cải thiện. Toàn hội có 04 trang trại, gia trại thu hút cho gần 90 lao động, có thu nhấp ổn định từ 3,5 -4 triệu đồng/ tháng. Phong trào thi đua giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đã khơi dậy được tình cảm đồng chí, đồng đội, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết tương thân, tương ái vươn lên trong cuộc sống. Phong trào giảm nghèo đã phát triển nhanh về phạm vi, số lượng và chất lượng. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và Hội CCB phường cùng với sự nổ lực của bản thân, nhiều hộ gia đình CCB đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau 20 năm phấn đấu đến nay theo tiêu chí và mức chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đến năm 2022 toàn bộ Hội có 01% hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng hàng năm, đến nay đạt trên 67%.
Thường xuyên cũng cố kiện toàn đội ngủ cán bộ Hội đủ số lượng và đảm bảo chất lượng. Quán triệt các quan điểm , nguyên tắc cơ bản của Đảng về công tác cán bộ; xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Hội để xây dựng đội ngủ cán bộ Ban chấp hành vững mạnh. Từ việc lập quy hoạch đến giới thiệu và đảm nhiệm các chức danh cán bộ Hội được tuân thủ nghiêm nguyên tắc, điều lệ Hội và đảm bảo quy trình công tác cán bộ của Đảng, chú trọng công tác quy hoạch, gắn với việc chủ động tạo nguồn và bố trí nhân sự; bảo đảm dân chủ, tập thể công khai. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội. Thường xuyên duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi hội, nhất là các chi hội vùng giáo.
Thành lập ban liên lạc cựu quân nhân. Đây là loại hình tập hợp ý chí, sức mạnh của những người được tôi luyện trong quân ngủ, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” tham gia xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện để các tổ chức trên hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ. Các tổ chức Hội CCB đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với Đoàn thanh niên, cơ quan quân sự địa phương, tích cực vận động tập hợp những quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự trở về địa phương và sinh hoạt trong ban liên lạc Cựu quân nhân. Động viên anh chị em giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “ Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ quân DBĐV, tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị- kinh tế- văn hóa- xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, ở địa bàn dân cư. Đến nay đã vận động tập hợp 219/232 Cựu quân nhân vào sinh hoạt tại 9 TDP đạt tỷ lệ 94%.
Trong những năm tới, dự báo tình hình kinh tế- xã hội tiếp tục ổn định, phát triển quốc phòng - an ninh được cũng cố, tăng cường, chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, NQ Đại hộ Đảng bộ thị xã lần thứ XXV và NQ Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025,tiếp tục được triễn khai ngày càng sâu rộng, sẽ tạo ra động lực điều kiện thuận lợi mới cho phát triển. Những kết quả đạt được trong 20 năm qua cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao của các thế hệ CCB trong toàn phường là cơ sở nền tảng vững để đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Hội.
Những kết quả đạt được trong những năm qua có ý nghĩa thực tiển và rất quan trọng. Vì vậy thời gian tới đề nghị cấp ủy Đảng cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỏ đạo, chính quyền, mặt trận, ban ngành các câp tăng cường sự phối hợp chặt chẻ với CCB để không ngừng phát huy vai trò của CCB trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Quảng Phong lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tác giả bài viết: Thanh Phụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay17,350
  • Tháng hiện tại356,633
  • Tổng lượt truy cập19,732,659
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây