Chuyên mục "Tiếng nói từ cớ sở" - Phường Quảng Phúc, ngày 20/7/2022

Thứ sáu - 22/07/2022 14:26
Đảng ủy phường Quảng Phúc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

       Vừa qua, Đảng ủy phường Quảng Phúc  tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
      Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ đông xuân, vụ hè thu với diện tích thực hiện cây lúa đạt 55,32 ha; các ngành nghề dịch vụ, chăn nuôi được giữ vững và phát triển; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự ổn định và giữ vững.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, bằng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên như tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thị xã. Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về công tác cán bộ”; duy trì nề nếp và chất lượng sinh hoạt các chi bộ cơ sở.Trong 6 tháng, đã kết nạp được 04 đảng viên mới, đang hoàn thiện hồ sơ chuyển chính thức cho 01 đảng viên, tiếp nhận 6 đảng viên ở nơi khác về sinh hoạt, đề nghị và trao tặng huy hiệu Đảng cho 05 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc...
     Thời gian tới, Đảng ủy phường Quảng Phúc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng Nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ
kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022
     
   UBND phường Quảng Phúc vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
  Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, UBND phường đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả nhất định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách cơ bản đáp ứng được yêu cầu; công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường thực hiện có kết quả; các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến, chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá chu đáo, việc triển khai thực hiện chương trình “cho 03 TDP nói không với pháo” đã đạt được một số kết quả nhất định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác quốc phòng quân sự địa phương được giữ vững.
  Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch, kết quả đạt được trên các lĩnh vực như: Sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 1,776,4 tấn, đạt 88,82% KH cả năm, bằng 98,6% so với vụ Đông xuân năm 2021.Sản lượng thủy sản đánh bắt, nuôi trồng đạt: 2033,6 tấn, đạt 45,19%kế hoạch, bằng 93, 54% so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất ngành nghề: 55 tỷ 570 triệu đồng, đạt 50, 52% KH, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách trên địa bàn đạt: 7,491,580,466 đồng; đạt 115, 25% KH; so với cùng kỳ năm 2020 bằng 61, 97%...
  Nhân dịp này, UBND phường khen thưởng động viên 05 tổ dân phố đã hoàn thành xuất sắc công tác thu các Quỹ xã hội năm 2022.

Hội nghị sơ kết hoạt động phong trào phụ nữ
và công tác hội 6 tháng đầu năm 2022

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Quảng Phúc vừa tổ chứchội nghị sơ kết hoạt động phong trào phụ nữ và công tác hội 6 tháng đầu năm 2022.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường có nhiều hoạt động nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các phong trào. Chỉ đạo tập trung các phong trào hướng mạnh về cơ sở, nhất là 05 chi hội tại 05 TDP phát động, hưởng ứng tích cực các hoạt động. Nổi bật, chi hội đã tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”; ra mắt “Nhà trưng bày sản phẩm OCOP do phụ nữ sản xuất”; phát động công trình mô hình đường hoa, cây cảnh bảo vệ môi trường, hội thi dân vũ…
Tại hội nghị, có nhiều ý kiến chia sẻ về những khó khăn, thuận lợi và đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác hội.
Thời gian tới, các chi hội phụ nữ phường tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan ban ngành, địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền tiêm ngừa vắc xin phòng, chống Covid-19; quan tâm việc kết nạp hội viên phụ nữ, đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra; đổi mới phương thức hoạt động và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội.

HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG QUẢNG PHÚC
 KHÔNG NGỪNG XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ngành và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên, Hội cựu chiến binh phường Quảng Phúc đã có nhiều đóng góp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của địa phương.
   Hội CCB phường Quảng Phúc hiện có 423 hội viên, sinh hoạt tại  05 chi hội. Trong những năm qua, Hội CCB phường đã đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, xây dựng đội ngũ CCB có lập trường tư tưởng vững vàng, có trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hoạt động của Hội CCB các cấp không ngừng đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, đạt hiệu quả rõ rệt trên các mặt.
Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và CCB, Hội CCB kịp thời chuyển tải đến hội viên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của địa phương để hội viên thực hiện và tuyên truyền, động viên đông đảo quần chúng nhân dân cùng thực hiện. Cùng với việc tham gia đóng góp nhiều ý kiến của các cấp ủy đảng, chính quyền về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, các tổ chức Hội và hội viên CCB còn tích cực thm gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hòa giải các mâu thuẫn nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tham gia cũng cố quốc phòng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm và sự lãnh đạo của Đảng, giữ ổn định tình hình chính trị ở cơ sở.Cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”trên từng cương vị công tác, luôn gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, vượt qua những khó khăn về tuổi tác, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với ý chí và nghị lựccủa anh “Bộ đội Cụ Hồ”không lùi bước trước khó khăn, hội viên CCB đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết cùng nhau vượt lên dành nhiều thắng lợi trong sản xuất. Phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, dược các cấp Hội CCB duy trì và đẩy mạnh. Đáng chú ý, đã có nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang làm nghề dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng đạt giá trị kinh tế cao, bám sát nhu cầu thị trường. Trong hàng ngũ CCB đã xuất hiện nhiều hội viên làm kinh tế giỏi mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng, trong đó hộ anh Hồ Văn Hồng xây dựng, hộ anh Hồ Thanh Sỹ và hộ Anh Nguyễn Ngọc Nhi, chủ trang trại tổng hợp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế của địa phương và giải quyết việc làm cho người lao động.
     Với truyền thống đoàn kết, kiên cường, vượt khó, tin rằng CCB phường Quảng Phúc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và lòng tin yêu của nhân dân.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục...; các hình thức thông...

Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay207
  • Tháng hiện tại356,989
  • Tổng lượt truy cập19,733,015
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây