Kế hoạch triển khai hoạt động truyền thông dân số và phát triển trên địa bàn thị xã Ba Đồn đến năm 2030

Thứ năm - 18/03/2021 10:51
Căn cứ Kế hoạch số 930/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch truyền thông Dân số tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn đã tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch 364/KH-UBND ngày 15/03/2021 kế hoạch về thực hiện chương trình truyền thông Dân số trên địa bàn thị xã Ba Đồn đến năm 2030.
Với các mục tiêu cụ thể của kế hoạch đến năm 2030 đó là: 95% các cặp vợ chồng, nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con; quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; lợi ích của việc thực hiện các biện pháp tránh thai góp phần thực hiện thành công cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, phấn đấu đạt mức sinh thay thế trên toàn thị xã, góp phần duy trì mức sinh thay thế trong toàn tỉnh. 95% các cặp vợ chồng, nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ, ông bà, cha mẹ được cung cấp thông tin về tình hình, nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh; 70% vị thành niên, thanh niên, nam, nữ sắp kết hôn được cung cấp đầy đủ kiến thức về các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi; trên 90% các cơ quan truyền thông đại chúng từ thị xã đến cơ sở tích cực tuyên truyền về giá trị của trẻ em gái, vị thế của phụ nữ và bình đẳng giới. Với 95% nam, nữ thanh niên, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về lợi ích của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, lợi ích của tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh. Với 98% các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục trong toàn thị xã tiếp tục thực hiện tuyên truyền về dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (DS/SKSS/KHHGĐ) thông qua việc lồng ghép các nội dung vào các môn học chính khóa và ngoài giờ lên lớp phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo; 95% vị thành niên, thanh niên được cung cấp, cập nhật kiến thức về DS/SKSS/KHHGĐ như các biện pháp tránh thai, tác hại của phá thai, mang thai ngoài ý muốn. Phải có 80% trở lên số người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi được cung cấp kiến thức về các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, biết cách tự xử lý bước đầu một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, kiến thức về chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập phù hợp, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ góp phần phát huy vai trò của phong trào hỗ trợ, chăm sóc nâng cao sức khỏe người cao tuổi.
 
    

Để thực hiện những mục tiêu trên, Kế hoạch đặt ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể, đó là: Tăng cường cung cấp thông tin về dân số và phát triển đến cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp. Huy động các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tham gia truyền thông về dân số và phát triển; tiếp tục xây dựng, triển khai các chương trình phối hợp, tập trung xây dựng các mô hình, hoạt động truyền thông toàn diện các nội dung về dân số và phát triển.
Đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về dân số và phát triển; bảo đảm về chất lượng, đổi mới về hình thức, nội dung. Cung cấp trang thiết bị, truyền thông phù hợp cho cơ quan, đơn vị thực hiện công tác truyền thông về dân số và phát triển, ưu tiên tuyến cơ sở, nhất là các xã nghèo, vùng cồn bãi, khó khăn.
Đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi về dân số và phát triển trên các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, phóng sự, tin, bài, sách, ảnh, sự kiện truyền thông; lồng ghép nội dung truyền thông dân số và phát triển vào các chương trình giải trí, thể thao, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung khai thác, phát triển và tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông khác. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp trong hệ thống dân số các cấp; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số nhằm hình thành và duy trì bền vững hành vi tích cực về dân số và phát triển của các tầng lớp nhân dân.
      Mở rộng các hình thức truyền thông, giáo dục thân thiện với trẻ em vị thành niên, thanh niên; đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc phổ biến kiến thức, kỹ năng về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới tính, bình đẳng giới, không kết hôn sớm, không kết hôn cận huyết thống cho trẻ em vị thành niên, thanh niên.
Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông; huy động sự tham gia, đóng góp phương tiện, nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho công tác truyền thông về dân số và phát triển.
Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ truyền thông trong hệ thống dân số và cán bộ truyền thông, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên các cấp, các ngành.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật định kỳ và đột xuất; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch.
      Bên cạnh đó, 100% cơ quan truyền thông đại chúng ở các xã, phường thường xuyên tuyên truyền về giá trị của trẻ em gái, vị thế của phụ nữ và bình đẳng giới. Tất cả các trường THPT, THCS trên địa bàn thị xã cần tiếp tục tăng cường thực hiện tuyên truyền về Dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ thông qua việc lồng ghép các nội dung vào các môn học chính khóa và ngoài giờ lên lớp phù hợp với cấp học.
      Để thực hiện đạt các mục tiêu này, Kế hoạch đã nêu rõ giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, phòng ban và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thị xã sẽ tăng cường cung cấp thông tin về Dân số và phát triển đến cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp; huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia truyền thông về Dân số và phát triển. Đẩy mạnh công tác truyền thông toàn diện và tập trung xây dựng các mô hình hoạt động về Dân số và phát triển; đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về DS và phát triển phù hợp cho các đơn vị, địa phương, ưu tiên tuyến cơ sở, nhất là các xã nghèo, vùng cồn bãi, ven biển; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác Dân sô, y tế cơ sở nhằm hình thành và duy trì bền vững hành vi tích cực của các tầng lớp nhân dân về DS và phát triển. Song song đó, sẽ tham mưu để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ truyền thông Dân số từ thị xã đến cơ sở. Triển khai, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hiệu quả về truyền thông; đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động sự tham gia, đóng
 góp phương tiện, nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho công tác
truyền thông về Dân số và phát triển.
      Hiện nay, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều hạn chế như: Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao so với mặt bằng chung toàn tỉnh, Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh đâng ở mức báo động tại một số xã, phường; Tình trạng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách DS - KHHGĐ tại các xã, phường và các cơ quan nhà nước còn nhiều; Tỷ lệ bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh được sàng lọc trước sinh và sơ sinh chưa cao… Vì vậy, để kế hoạch hoạt động chương trình truyền thông Dân số trên địa bàn thị xã đến năm 2030 đi đúng hướng và đạt các mục tiêu đề ra, rất cần sự chung tay phối hợp của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, người dân và sự chia sẻ, đồng hành của toàn xã hội.

Tác giả bài viết: Lê Thị Ngàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay8,578
  • Tháng hiện tại621,048
  • Tổng lượt truy cập34,151,767
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây