Sức mạnh từ “Dân vận khéo”

Thứ tư - 16/09/2020 14:30
     Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, công tác dân vận được coi là một trong những giải pháp quan trọng để gần dân, hiểu dân và giải quyết những việc mới, việc khó. Trong những năm qua, thị xã Ba Đồn đã quan tâm đến công tác dân vận trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Toàn cảnh thị xã Ba Đồn
Toàn cảnh thị xã Ba Đồn
Những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thị xã thời gian qua đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp đối với công tác dân vận, động viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực của các tầng lớp nhân dân để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.
Đến nay, thị xã Ba Đồn đã xây dựng 85 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong đó có 54 mô hình tập thể, 31 điển hình cá nhân.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế có 25 mô hình, điển hình, đó là các mô hình “Dân vận khéo” trong sản xuất, kinh doanh, nhất là ở địa bàn nông thôn, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng trang trại, phát triển tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ... nhằm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình đô thị hóa, kết hợp hài hòa giữa lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân với lợi ích của Nhà nước, nhiều mô hình “Dân vận khéo” chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng trang trại, gia trại, phát triển ngành, nghề như ở các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Hòa, Quảng Hải, Quảng Tiên, phường Ba Đồn, Quảng Thuận, Quảng Thọ, Quảng Phong... góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hình thành chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường.
Mô hình trồng rau hoa ở phường Quảng Long
Mô hình trồng rau hoa ở phường Quảng Long
Trò chuyện với chúng tôi, anh Hoàng Nam Doan-TDP Trường Sơn- phường Quảng Long, cho biết: “Trước đây thì tôi cũng trồng lúa, trồng rau với quy mô nhỏ lẻ, qua nhiều năm thì tôi thấy hiệu quả không cao lắm. Nhờ sự động viên hướng dẫn của cán bộ các cấp và với sự mạnh dạn của bản thân mình nên tôi đã quyết định thử nghiệm với mô hình nhà màng, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.”
     Xác định mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, để phát huy truyền thống thống cách mạng và yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tích cực triển khai phong trào thi đua dân vận khéo phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới theo chủ trương nghị quyết đã đề ra. Trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhờ làm tốt phong trào dân vận khéo, nhân dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, hàng trăm triệu đồng và giá trị tài sản khác để chung tay xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, thị xã có 7 xã về đích xây dựng Nông thôn mới, 3 xã còn lại là Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Lộc phấn đấu về đích vào cuối năm 2020 này. Bộ mặt nông thôn nhờ vậy thay đổi rõ rệt, đường sá được mở rộng, khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân có nhiều thay đổi.
Bộ mặt nông thôn được thay đổi khang trang
Bộ mặt nông thôn được thay đổi khang trang
Phong trào thi đua “dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hoá - xã hội được dấy lên mạnh mẽ, tập trung vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các mặt công tác như: Tổ chức và vận động nhân dân ở khu dân cư đoàn kết, tích cực thực hiện hiệu quả các hoạt động như xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài, thu gom rác thải làm sạch vệ sinh môi trường, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, giáo dục con em không vi phạm tệ nạn xã hội... Qua đánh giá bình chọn, toàn thị xã có 22 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” điển hình là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” Ngày “Vì người nghèo”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...Nhờ những mô hình dân vận khéo đó đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của cộng đồng dân cư cùng tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh truyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật
 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đánh bắt và khai thác thủy hải sản trên biển
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an, Quân sự, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh tập trung làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân học tập và chấp hành hiến pháp, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng. Nhờ phối hợp tốt và "Dân vận khéo" đã giúp nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật, không để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình để tác động, lôi cuốn, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi lợi dụng dân chủ nhân quyền, tôn giáo, xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ, xứ họ đạo bình yên. Chính nhờ dân vận khéo léo và sự sâu sát đến từng người dân mà lực lượng công an xã Quảng Sơn cùng với chính quyền địa phương đã vận động người dân không nghe các thế lực thù địch, chống phá và đồng ý cao chủ trương xây dựng công trình thủy lợi Rào Nan.
Nhờ phối hợp tốt và "Dân vận khéo" đã giúp nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật, không để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” để tác động, lôi cuốn, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi lợi dụng dân chủ nhân quyền, tôn giáo, xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ, xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận. Trong 05 năm qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, toàn thị xã có 16 mô hình tiêu biểu như các mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ,“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Tổ an ninh tự quản ngõ xóm”,“xã không có tội phạm và tệ nạn ma túy”. Mới đây nhất, mô hình tiếng loa an ninh được lực lượng công an thị xã triển khai tại thôn Công Hòa, xã Quảng Trung đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con giáo dân và được sự ủng hộ của linh mục quản xứ.
Thực hiện tốt công tác dân vận mà các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến gặp từng thuyền viên và những người dân vùng biển phường Quảng Phúc vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đánh bắt và khai thác thủy hải sản trên biển. Anh Nguyễn Công Thành- ngư dân TDP Tân Mỹ- phường Quảng phúc cho biết: “Sau khi nghe các cán bộ chiến sỹ tại đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh tuyên truyền các quy định của Nhà nước và của pháp luật nên bản thân tôi cũng như các anh em trên tàu đã nắm được nội dung và sẽ chấp hành đúng các quy định về đánh bắt thủy, hải sản.”
 “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị thực sự có nhiều chuyển biến rõ nét”. Qua đó, vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng từ thị xã đến từng cơ sở, thôn, xóm, khu phố được phát huy tích cực hơn. Qua thực hiện thi đua dân vận khéo, nhiều khu dân cư trước đây luôn gặp khó khăn trong tổ chức và hoạt động, hiệu quả thấp nay đã vươn lên đạt trong sạch, vững mạnh.
    Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy, tiến hành bàn bạc cách làm, bước đi, lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động, chọn địa điểm chỉ đạo mô hình, gắn với kiểm tra giám sát nên đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. Ông Đoàn Văn Dũng- thôn Vĩnh Phú- xã Quảng Hòa, cho biết: “Nhờ làm tốt công tác dân vận, nên người dân trong thôn chúng tôi đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không có ai vi phạm các tệ nạn xã hội”
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống dân vận từ thị xã đến các tổ dân vận ở cơ sở cũng chủ động vào cuộc theo đúng tinh thần “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã. Khi một số địa phương có người phải thực hiện cách ly, cán bộ dân vận vừa nắm bắt tâm tư, động viên những người cách ly chấp hành đúng chủ trương của nhà nước. Chính sự vào cuộc này đã góp phần quan trọng giúp thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm covid-19 nào.
Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Đinh Thiếu Sơn-UVTV Thị ủy- Trưởng ban Dân vận thị ủy Ba Đồn, cho biết: Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt được hiệu quả, thị xã Ba Đồn đã tập trung hướng về cơ sở, tăng cường vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;  chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển thương mại dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự…tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao và tích cực tham gia thực hiện của nhân dân. Bên cạnh đó Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về “Dân vận khéo” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Thị ủy giao Ban Dân vận Thị ủy định hướng cơ quan thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực.
Mô hình cán cờ tuýp sắt của hội LHPN phường Quảng Phúc
Mô hình cán cờ tuýp sắt của hội LHPN phường Quảng Phúc
Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp sẽ tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng-Nhà nước với nhân dân với phương châm: Khéo tham mưu đề xuất chủ trương, khéo trong tổ chức thực hiện, khéo trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng văn hóa xã hội, môi trường lành mạnh và xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.
         Có thể khẳng thấy, những kết quả thiết thực của phong trào thi đua “dân vận khéo” đã và đang khẳng định đây là chủ trương đúng, trúng ý Đảng, hợp lòng dân, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Tác giả bài viết: Hồng Sâm- Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập137
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm124
  • Hôm nay5,678
  • Tháng hiện tại5,678
  • Tổng lượt truy cập32,644,253
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây