Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình thị xã Ba Đồn. Kỳ 1, tháng 11/2023

 •   13/11/2023 02:23:00 AM
 •   Đã xem: 1130
Trường THPT Lê Lợi: 20 năm Xây dựng và phát triển.
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình thị xã Ba Đồn. Kỳ 2, tháng 10/2023

 •   30/10/2023 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 670
Thị xã Ba Đồn nỗ lực xây dựng văn hoá giao thông trong cộng đồng
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình thị xã Ba Đồn. Kỳ 1, tháng 10/2023

 •   14/10/2023 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 765
1. Thị xã Ba Đồn quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
2. Phường Quảng Thọ duy trì, phát triển làng nghề đan lát Thọ Đơn
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 9/2023

 •   28/09/2023 07:19:00 PM
 •   Đã xem: 584
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 9/2023

 •   18/09/2023 03:59:10 AM
 •   Đã xem: 1372
1. Phóng sự: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Phòng họp không giấy” tại thị xã Ba Đồn
2. Phóng sự: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ xe đạp điện, xe máy điện
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 28 49 Still002

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 8/2023

 •   25/08/2023 12:24:51 AM
 •   Đã xem: 5073
1. Phóng sự: Thị xã Ba Đồn đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới 2023-2024
2. Phóng sự: Thầy giáo trẻ giữ ngọn lửa đam mê hoạt động các phong trào.
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 8/2023

 •   12/08/2023 11:25:49 PM
 •   Đã xem: 2537
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn phát triển đa dạng sản phẩm OCOP
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 7/2023.

 •   28/07/2023 08:14:55 PM
 •   Đã xem: 2534
1. Phóng sự: "Đổi đời" nhờ được đào tạo nghề phù hợp
2. Phóng sự: Một doanh nhân trẻ thị xã Ba Đồn đam mê làm thiện nguyện
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 7/2023

 •   14/07/2023 12:14:26 AM
 •   Đã xem: 3088
Phóng sự: LĐLĐ thị xã Ba Đồn Vì lợi ích người lao động
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 6/2023

 •   02/07/2023 09:33:09 PM
 •   Đã xem: 3593
Phóng sự: Cựu chiến binh thị xã Ba Đồn làm theo lời Bác
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 6/2023

 •   19/06/2023 09:16:47 PM
 •   Đã xem: 4812
1. Phóng sự:Giữ gìn nghề truyền thống rèn đúc xã Quảng Hòa
2. Phóng sự: Hiệu quả từ mô hình "Ngôi nhà xanh"
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 5/2023

 •   26/05/2023 05:45:46 AM
 •   Đã xem: 5373
Phóng sự: Hội nông dân thị xã Ba Đồn: Khơi dậy tinh thần thi đua thời kỳ mới
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 5/2023

 •   10/05/2023 11:13:58 PM
 •   Đã xem: 6113
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 4/2023

 •   29/04/2023 01:35:26 AM
 •   Đã xem: 4717
Phóng sự: Nữ Bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
Phóng sự: Hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội ở thị xã Ba Đồn
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 4/2023

 •   20/04/2023 11:54:14 PM
 •   Đã xem: 4241
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn tăng cường quản lý trật tự đô thị.
Phóng sự: Ban CHQS thị xã Ba Đồn: Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 3/2023

 •   02/04/2023 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 4338
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn tăng cường quản lý trật tự đô thị.
Phóng sự: Ban CHQS thị xã Ba Đồn: Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 3/2023

 •   21/03/2023 12:22:03 AM
 •   Đã xem: 5075
Phóng sự: Ba Đồn đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 2/2023

 •   08/03/2023 07:52:53 AM
 •   Đã xem: 138
Chương trình tọa đàm: Nhớ về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 2/2023

 •   19/02/2023 10:58:43 PM
 •   Đã xem: 343
Phóng sự: Đặc sắc lễ hội xuân ở thị xã Ba Đồn
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 1/2023

 •   30/01/2023 05:38:58 AM
 •   Đã xem: 178
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn Nỗ lực giảm nghèo bền vững
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 1/2023

 •   14/01/2023 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 113
Phóng sự: Agribank Chi nhánh Quảng Trạch Bắc Quảng Bình đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 12/2022

 •   03/01/2023 02:21:35 AM
 •   Đã xem: 462
Phóng sự: Xây dựng địa chỉ tin cậy trong dạy nghề và học văn hóa
Phóng sự: Vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 12/2022

 •   19/12/2022 10:43:04 PM
 •   Đã xem: 178
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca trù
Phóng sự: Nông dân phường Quảng Long tập trung chăm sóc hoa Tết
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 11/2022

 •   27/11/2022 10:12:50 PM
 •   Đã xem: 145
Phóng sự: Nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 11/2022

 •   15/11/2022 06:25:42 AM
 •   Đã xem: 384
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn: Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 10/2022

 •   31/10/2022 09:06:36 AM
 •   Đã xem: 190
Phóng sự: Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 10/2022

 •   18/10/2022 11:57:57 PM
 •   Đã xem: 150
Phóng sự: Phụ nữ thị xã Ba Đồn với phong trào khởi nghiệp
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 9/2022

 •   03/10/2022 06:47:34 AM
 •   Đã xem: 241
Phóng sự: Người Đảng viên "đặc biệt"
Phóng sự: Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn nâng cao chất lượng hoạt động
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 9/2022

 •   21/09/2022 02:05:42 AM
 •   Đã xem: 306
Phóng sự: Xã Quảng Tiên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 8/2022

 •   29/08/2022 02:12:41 AM
 •   Đã xem: 224
Phóng sự: Người dân thị xã Ba Đồn đồng thuận và phối hợp triển khaiDự án đường cao tốc Bắc- Nam

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập113
 • Máy chủ tìm kiếm26
 • Khách viếng thăm87
 • Hôm nay36,040
 • Tháng hiện tại987,764
 • Tổng lượt truy cập30,058,738
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây