Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 12/2022

 •   03/01/2023 02:21:35 AM
 •   Đã xem: 58
Phóng sự: Xây dựng địa chỉ tin cậy trong dạy nghề và học văn hóa
Phóng sự: Vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 12/2022

 •   19/12/2022 10:43:04 PM
 •   Đã xem: 75
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca trù
Phóng sự: Nông dân phường Quảng Long tập trung chăm sóc hoa Tết
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 11/2022

 •   27/11/2022 10:12:50 PM
 •   Đã xem: 48
Phóng sự: Nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 11/2022

 •   15/11/2022 06:25:42 AM
 •   Đã xem: 173
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn: Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 10/2022

 •   31/10/2022 09:06:36 AM
 •   Đã xem: 104
Phóng sự: Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 10/2022

 •   18/10/2022 11:57:57 PM
 •   Đã xem: 68
Phóng sự: Phụ nữ thị xã Ba Đồn với phong trào khởi nghiệp
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 9/2022

 •   03/10/2022 06:47:34 AM
 •   Đã xem: 154
Phóng sự: Người Đảng viên "đặc biệt"
Phóng sự: Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn nâng cao chất lượng hoạt động
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 9/2022

 •   21/09/2022 02:05:42 AM
 •   Đã xem: 223
Phóng sự: Xã Quảng Tiên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 8/2022

 •   29/08/2022 02:12:41 AM
 •   Đã xem: 133
Phóng sự: Người dân thị xã Ba Đồn đồng thuận và phối hợp triển khaiDự án đường cao tốc Bắc- Nam
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 8/2022

 •   14/08/2022 11:54:07 PM
 •   Đã xem: 132
Phóng sự: Lực lượng CSND Công an thị xã Ba Đồn phát huy truyền thống “Mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 7/2022

 •   01/08/2022 12:12:55 AM
 •   Đã xem: 283
Phóng sự: Lan tỏa phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở thị xã Ba Đồn
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 7/2022

 •   01/08/2022 12:10:55 AM
 •   Đã xem: 449
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn - Nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 2 tháng 6/2022

 •   03/07/2022 09:13:39 PM
 •   Đã xem: 209
Phóng sự Phản ánh về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ở thị xã Ba Đồn
Phóng sự Hội Người Cao tuổi phường Ba Đồn phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng”
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang truyền hình Ba Đồn - kỳ 1 tháng 6/2022

 •   20/06/2022 04:41:02 AM
 •   Đã xem: 175
Phóng sự: Ban CHQS thị xã Ba Đồn: Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện LLVT
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình thị xã Ba Đồn kỳ 2 tháng 5 năm 2022

 •   02/06/2022 05:43:16 AM
 •   Đã xem: 156
Phóng sự: Những chuyển biến tích cực trong xây dựng mô hình chi bộ “3 tốt, 3 không” ở BCH Quân sự thị xã Ba Đồn Phóng sự: Ghi nhận tính hiệu quả từ việc liên kết Dự án sản xuất giống lúa ST25
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình thị xã Ba Đồn kỳ 1 tháng 5 năm 2022

 •   15/05/2022 05:16:52 AM
 •   Đã xem: 455
Phóng sự: Xã Quảng Hòa với các giải pháp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình thị xã Ba Đồn kỳ 2 tháng 4 năm 2022

 •   05/05/2022 11:59:57 PM
 •   Đã xem: 509
Phóng sự: Cựu chiến binh thị xã Ba Đồn sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình thị xã Ba Đồn kỳ 1 tháng 4 năm 2022

 •   21/04/2022 12:38:02 AM
 •   Đã xem: 303
Phóng sự: Công an thị xã Ba Đồn tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 2 tháng 3/2022

 •   27/03/2022 09:06:01 AM
 •   Đã xem: 239
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn: Nỗ lực tiêm chủng vắc xin tạo miễn dịch cộng đồng.
Phóng sự: Giữ bình yên vùng biển
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 1 tháng 3/2022

 •   16/03/2022 11:08:12 PM
 •   Đã xem: 192
Phóng sự: Phường Quảng Long nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 2 tháng 2/2022

 •   28/02/2022 08:21:58 AM
 •   Đã xem: 175
Phóng Sự: Tuổi trẻ công an thị xã Ba Đồn- Xung kích tình nguyện vì nhân dân phục vụ
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 1 tháng 2/2022

 •   11/02/2022 08:01:34 PM
 •   Đã xem: 252
Phóng sự: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Quảng Hải.
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 2 tháng 1/2022

 •   31/01/2022 09:36:56 PM
 •   Đã xem: 133
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn: Xuân mới-Niềm tin và khát vọng
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 1 tháng 1/2022

 •   16/01/2022 06:49:11 AM
 •   Đã xem: 331
Phóng sự: Phản ánh công tác đảm bảo ATGT của công an thị xã Ba Đồn vào dịp cuối năm 2021
Phóng sự “Nghị lực của cậu học trò nghèo mắc bệnh u tủy”
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 2 tháng 12/2021

 •   01/01/2022 07:24:53 PM
 •   Đã xem: 275
Phóng sự: Nông dân phường Quảng Long tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2022.
Phóng sự: Thị xã Ba Đồn sẵn sàng cho ngày hội tòng quân 2022.
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 1 tháng 12/2021

 •   20/12/2021 09:31:24 PM
 •   Đã xem: 331
Phóng sự: UBMTTQ VN thị xã Ba Đồn phát huy vai trò mặt trận trong giai đoạn cách mạng mới
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 2 tháng 11/2021

 •   28/11/2021 07:28:05 PM
 •   Đã xem: 256
Phóng sự Hiệu quả của mô hình “Thôn, Tổ dân phố nói không với pháo”
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 1 tháng 11/2021

 •   14/11/2021 08:03:02 AM
 •   Đã xem: 280
1. Phóng sự: Anh nông dân với đam mê xây dựng thương hiệu gạo sạch, chất lượng cao.
2. Phóng sự: Tuổi trẻ thị xã Ba Đồn xung kích, tình nguyện trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 2 tháng 10/2021

 •   01/11/2021 05:58:58 AM
 •   Đã xem: 279
Phóng sự: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn tích cực tăng gia sản xuất bảo đảm tốt đời sống bộ đội
Phóng sự: Doanh nhân trẻ đam mê làm từ thiện.
Intro Trang truyen hình 2017 00 00 20 22 Still001

Trang Truyền hình địa phương Kỳ 1 tháng 10/2021

 •   18/10/2021 03:42:46 AM
 •   Đã xem: 410
1. Phóng sự: Tấm gương bác sỹ Đàm Thanh Ngân - người “chiến binh” thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch Covid – 19.
2. Phóng sự: Xây dựng sản phẩm OCOP cho nem Quảng Long

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập145
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm142
 • Hôm nay9,669
 • Tháng hiện tại357,665
 • Tổng lượt truy cập22,245,922
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây