Thị xã Ba Đồn tiếp tục tăng cường thực hiện chuyển đổi số  

 •   30/06/2022 07:22:00 AM
 •   Đã xem: 6
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, của tỉnh, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã luôn xác định Chuyển đổi số là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của thị xã. Trong thời gian qua, công tác thực hiện Chuyển đổi số của thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Một góc thư viện tại trường THCS Quảng Long

Nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

 •   09/06/2022 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 38
Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trên địa bàn, năm 2022, thị xã Ba Đồn phấn đấu xây dựng mới thêm 3 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn của toàn thị xã lên 51 trường.
'Cánh tay nối dài của Trung ương' về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

'Cánh tay nối dài của Trung ương' về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 •   06/06/2022 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 23
Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đảng bộ thị xã Ba Đồn tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác

Đảng bộ thị xã Ba Đồn tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác

 •   23/05/2022 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 78
       Nhận thức rõ việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là việc làm thiết thực trong thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và khẳng định. Chính vì thế, trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác.
Đoạn đường kiểu mẫu tại xã Quảng Hải thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Thị xã Ba Đồn xây dựng nông thôn mới thích ứng với quá trình đô thị hóa

 •   09/05/2022 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 69
      Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, thị xã Ba Đồn đã có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Quảng Hải đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để được UBND tỉnh công nhận vào năm 2023. Với vị thế của một đô thị loại 4 và hướng đến xây dựng thị xã Ba Đồn trở thành đô thị văn minh, thị xã đã và đang xây dựng nông thôn mới thích ứng với quá trình đô thị hóa, tạo sự phát triển đồng đều giữa các xã nông thôn mới vùng ven với các phường trung tâm thị xã.
Mô hình trồng dưa lưới của anh Võ Minh Sáng cho hiệu quả kinh tế cao

Thị xã Ba Đồn tạo “cú hích” cho nông nghiệp hữu cơ

 •   08/05/2022 07:52:00 PM
 •   Đã xem: 61
        Thời gian qua, nhiều nông dân ở thị xã Ba Đồn đã bỏ công sức, nguồn vốn để làm nông nghiệp hữu cơ (NNHC). Mục tiêu của họ vừa đáp ứng nhu cầu nông sản sạch của người tiêu dùng vừa góp phần mở ra hướng phát triển nông nghiệp trong bối cảnh thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt. Việc phát triển nông nghiệp hữu cơ cũng đang là hướng đi đúng theo như chương trình hành động được đưa ra tại Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đó là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Người dân thị xã Ba Đồn ứng dụng máy móc, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Thị xã Ba Đồn: Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

 •   05/05/2022 07:17:00 AM
 •   Đã xem: 41
Ngoài việc tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, những năm qua, việc ứng dụng máy móc, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được thị xã Ba Đồn chú trọng thực hiện nhằm góp phần tăng năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Người dân thi đua phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập

“Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế-xã hội ở thị xã Ba Đồn

 •   25/04/2022 01:18:00 PM
 •   Đã xem: 63
       Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp ở thị xã Ba Đồn đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo". Phong trào đã tạo được khí thế hưởng ứng thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực tinh thần, vật chất trong xã hội và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh...
Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 2025 đã thông qua các Nghị quyết quan trọng

Đảng bộ thị xã Ba Đồn tiếp tục đưa Nghị quyết vào cuộc sống

 •   18/04/2022 01:42:00 PM
 •   Đã xem: 65
          Thời gian qua, Đảng bộ thị xã Ba Đồn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ thị xã đề ra do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của thị xã. Nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự quyết tâm lãnh đạo, điều hành của Thị ủy, UBND thị xã, các cấp, các ngành, sự đồng lòng của Nhân dân và doanh nghiệp,... đã đoàn kết, chung sức tham gia phòng, chống dịch bệnh, chăm lo an sinh xã hội, vừa phục hội và phát triển kinh tế - xã hội,... từ đó, góp phần ổn định chính trị - xã hội và tổ chức thực hiện cơ bản đạt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Thị xã Ba Đồn thực hiện các chương trình phát triển kết cấu hạ tầng tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại

Thị xã Ba Đồn: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, gắn với công tác quản lý, chỉnh trang đô thị.

 •   01/04/2022 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 103
Trong những năm qua, thị xã Ba Đồn đã ban hành các chương trình đột phá nhằm định hướng việc phát triển phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, gắn với công tác quản lý, chỉnh trang đô thị; huy động và thu hút nhiều nguồn lực xã hội với nhiều phương thức đầu tư khác nhau để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   25/03/2022 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 110
Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của nhân dân.
Các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ

Thị xã Ba Đồn: Tín hiệu tích cực từ phục hồi kinh tế trong quý 1 năm 2022

 •   21/03/2022 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 82
       Nhờ thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tình hình KT-XH trên địa bàn thị xã Ba Đồn thời gian gần đây đã có nhiều dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng. Thị xã đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng hơn nữa trong thời gian tới.  
Nhờ làm tốt công tác dân vận nên người dân Quảng Lộc hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng Nông thôn mới

Thị xã Ba Đồn: Hiệu quả từ công tác dân vận vùng đồng bào có đạo

 •   21/03/2022 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 131
      Xác định công tác dân vận là “chìa khóa” quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã tăng cường nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào có đạo, từ đó tạo chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm - quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.
Hiệu quả từ công tác giảm nghèo bền vững

Hiệu quả từ công tác giảm nghèo bền vững

 •   18/03/2022 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 72
Trong những năm qua, công tác giảm nghèo (CTGN) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền TX. Ba Đồn quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp. Nhờ vậy, các chính sách của Đảng, Nhà nước đã đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách kịp thời, đầy đủ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.
Đảng bộ thị xã Ba Đồn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Đảng bộ thị xã Ba Đồn xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

 •   16/03/2022 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 75
     Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là “then chốt của nhiệm vụ then chốt”, những năm qua, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thị xã đến cơ sở đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

 •   09/03/2022 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 89
Ngày 03/11/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức với cán bộ. Theo đó, Quy định này có nhiều điểm mới so với Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị trước đây.

Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm

 •   09/03/2022 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 75
Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, không cho lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm:

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

 •   09/03/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 177
Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”. Trong đó có những điểm mới được điều chỉnh, bổ sung rất quan trọng.
Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải góp phần nâng cao đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp

Ba Đồn phát huy vai trò của chi bộ trong xây dựng nông thôn mới

 •   04/03/2022 01:57:00 PM
 •   Đã xem: 108
        Những năm gần đây, diện mạo làng quê ở thị xã Ba Đồn có những chuyển biến khá rõ nét, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, nhân dân một lòng đoàn kết, nhiệt tình tham gia xây dựng quê hương. Có được kết quả đó một phần là do chi bộ Đảng ở nông thôn Thị xã Ba Đồn đã phát huy tốt vai trò của mình trong xây dựng NTM.

Các tin khác

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục...; các hình thức thông...

Thống kê
 • Đang truy cập131
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm127
 • Hôm nay12,897
 • Tháng hiện tại12,897
 • Tổng lượt truy cập18,957,459
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây