Hướng dẫn số 43-HD/BTGThU của Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn, ngày 01/4/2023.

Hướng dẫn số 43-HD/BTGThU của Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn, ngày 01/4/2023.

 •   10/04/2023 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 413
V/v Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

 •   19/01/2023 07:05:00 AM
 •   Đã xem: 879
Ban Tuyên giáo Thị uỷ vừa ban hành hướng dẫn số 37-HD/BTGThU, ngày 17/01/2023 về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023).
Nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy với Nhân dân năm 2022.

 •   15/11/2022 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 586
Thị ủy Ba Đồn vừa ban hành kế hoạch số 61-KH/ThU ngày 20/10/2022 về việc Tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy với Nhân dân năm 2022.
Nội dung Kế hoạch:
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong

 •   23/08/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 423
Ngày 23/8/2022, Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn ban hành Công văn số 32 -CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong.Nội dung Công văn
HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2022)

HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2022)

 •   12/08/2022 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 1955
Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường vụ Thị ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022”, Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2022), như sau:

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

 •   04/07/2022 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 448
Thực hiện Công văn số 481-CV/BTGTU ngày 01/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 - 16/6/2022)

 •   01/04/2022 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 919
Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/BTGThU ngày 23/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 - 16/6/2022), Ban Tuyên giáo Thị uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
Công văn 967-CV/ThU Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 967-CV/ThU Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

 •   08/08/2020 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 774
Vừa qua, đồng chí Trương An Ninh - Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã ký ban hành công văn Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau đây là nội dung công văn:

KẾ HOẠCH tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý

 •   10/01/2020 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 1166
Năm 2020, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Đảng. Thực hiện Kế hoạch số 134 -KH/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch số 145-KH/ThU, ngày 31/12/2019 về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

KẾ HOẠCH học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

 •   10/01/2020 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 2462
    Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 12/12 /2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch số 144-KH/ThU ngày 30/12/2019 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với một số nội dung cơ bản như sau:

Công văn số 674, ngày 09/8/2019 của Thị ủy Ba Đồn V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn

 •   13/08/2019 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 1150
Ngày 09/8/2019, đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã ký ban hành Công văn số 674, V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Sau đây là nội dung công văn.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cáo chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

 •   15/07/2019 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 4389
Ngày 02/7/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn ban hành Kế hoạch số 122-KH/ThU về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (viết tắt là Chỉ thị 28-CT/TW).

Công văn số: 635-CV/ThU V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghêm túc Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 •   28/05/2019 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 1082
  Ngày 04/12/2014, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Công văn số 99-CV/ThU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong thị xã đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả đánh ghi nhận.
          Tuy nhiên, thời gian gần đây công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị có dấu hiệu buông lỏng, không thực hiện nghiêm mục đích, yêu cầu đề ra; tình trạng tổ chức đám cưới mời số khách nhiều hơn so với tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tổ chức lễ cưới còn vi phạm giờ làm việc hành chính theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong việc tang vẫn còn rải tiền, đốt vàng mã quá nhiều, sử dụng loa công suất lớn quá giờ quy định; công tác quản lý đất nghĩa trang còn nhiều hạn chế, tình trạng xây mồ mã, lăng tẩm không theo quy định diễn ra nhiều nơi.
          Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu:

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn

 •   28/05/2019 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 1082
 Ngày 23/5/2019, đồng chí Trương An Ninh, TUV - Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã ký Chỉ thị số: 23-CT/ThU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn. sau đây là nội dung Chỉ thị.

QUY CHẾ Bí thư Thị ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân

 •   24/04/2019 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 1192
Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã ban hành Quy chế Bí thư Thị ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân kèm theo Quyết định số: 660-QĐ/ThU, Ngày 17/4/2019. Sau đây là toàn bộ nội dung Quy chế.

Công văn số 557-CV/ThU, ngày 25/3/2019 của Thị ủy Ba Đồn Về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 •   26/03/2019 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 628
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở 20 tỉnh, thành phố trong cả nước; đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, lây lan nhanh trên đàn lợn, hiện nay chưa có vắc xin và thuốc đặc trị, tỷ lệ lợn chết rất cao, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Tỉnh Quảng Bình nói chung và thị xã Ba Đồn nói riêng là địa bàn có vị trí địa lý nằm trên các tuyến giao thông quan trọng có lưu lượng người, phương tiện và hàng hóa lưu thông lớn; đa số chăn nuôi nông hộ có quy mô nhỏ lẻ, ý thức tự giác về công tác phòng, chống dịch bệnh của người chăn nuôi còn hạn chế, do đó, nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn thị xã là rất cao.
          Để triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động ngăn ngừa và khống chế bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu:

Công văn số 553-CV/ThU ngày 19/3/2019 của Thị uỷ Ba Đồn V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thị xã

 •   25/03/2019 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 736
Ngày 19/3/2019, Thị uỷ Ba Đồn đã ban hành Công văn số 553 gửi Ủy ban nhân dân thị xã, Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, Các Ban và Văn phòng Thị ủy, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, mặt trận, các đoàn thể thị xã V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thị xã. Sau đây là nội dung Công văn

Các tin khác

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
 • Đang truy cập55
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm49
 • Hôm nay3,009
 • Tháng hiện tại777,110
 • Tổng lượt truy cập35,206,637
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây