Công văn số 674, ngày 09/8/2019 của Thị ủy Ba Đồn V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn

Thứ ba - 13/08/2019 10:16
Ngày 09/8/2019, đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã ký ban hành Công văn số 674, V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Sau đây là nội dung công văn.
Kính gửi:    - UBND thị xã,
                             - Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy,
                             - Các Ban và Văn phòng Thị ủy,
                             - UBMTTQ thị xã và các đoàn thể thị xã.
                            

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen” xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh ta với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, internet; núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ nhằm tạo vỏ bọc đối phó với cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất rất cao (từ 100% đến 300%, thậm chí lên đến 700%/năm đối với khoản tiền thời điểm vay) nhằm thu lợi bất chính. Thực tế cho thấy, “tín dụng đen” là hình thức cho vay, đi vay hoặc huy động vốn với lãi suất vượt quá mức lãi suất pháp luật quy định, được thực hiện bởi các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ tài chính, thường gắn với các hành vi đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Chủ nợ thường thuê các băng, nhóm tội phạm, đối tượng có tiền án, tiền sự sử dụng vũ khí hung khí nguy hiểm có thể thực hiện các tội phạm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tổn hại về tinh thần và chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của người đi vay trong trường hợp người đi vay chưa trả hết nợ, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.
Hiện nay trên địa bàn thị xã Ba Đồn có 98 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 8 cơ sở hỗ trợ tài chính hoạt động với thủ đoạn tinh vi, xu hướng mở rộng liên kết địa bàn, với nhiều thủ đoạn, hình thức trốn tránh sự xử lý của cơ quan chức năng như: cho vay tiền gộp, trả tiền gốc là lãi hàng ngày…có đối tượng lợi dụng thành lập cơ sở kinh doanh dưới hình thức cho thuê, mua bán, cầm đồ tài sản trá hình để thực hiện hành vi cho vay với lãi cao; thủ đoạn cho vay không thế chấp, thủ tục đơn giản, in tờ rơi quảng cáo.
Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ một bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản, không đáp ứng được điều kiện vay vốn tại các kênh cung cấp tín dụng chính thức của Nhà nước nên đã tìm đến các cá nhân, cơ sở hoạt động “tín dụng đen” để vay tiền. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên xuống cấp về đạo đức, tham gia các hoạt động tệ nạn (cờ bạc, cá độ, ma túy...) hoặc do nhu cầu bất hợp pháp nên tìm đến các cá nhân, cơ sở hoạt động “tín dụng đen”. Nhiều người đã sử dụng tiền nhàn rỗi để trực tiếp cho vay dưới dạng “tín dụng đen” hoặc tham gia với vai trò trung gian, huy động vốn, gây rủi ro rất lớn cho cả người cho vay và người đi vay dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về cho vay dân sự, về phương thức, thủ đoạn hoạt động và hậu quả, tác hại, mức độ nguy hiểm của “tín dụng đen” chưa được quan tâm tiến hành thường xuyên, liên tục. Quy định pháp luật để xử lý còn những bất cập, người vay không dám tố giác, làm chứng cho cơ quan Công an.
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT/TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu:
1. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy; các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể thị xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Công văn số 662-CV/TU, ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự. Tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của "tín dụng đen" và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen", lợi dụng kinh doanh cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính trái pháp luật.
- Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ,... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2. Lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã phường, các ban, ngành của thị xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
- Kịp thời chỉ đạo, ban hành các cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa "tín dụng đen" và tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
- Thông tin rộng rãi về các hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để Nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư an ninh, an toàn...; vận động các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chận các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động "tín dụng đen", các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất an ninh, trật tự. Kịp thời bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.
- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND xã, phường tham gia Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của Công an thị xã để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động "tín dụng đen"; xử lý những biển hiệu, biển quảng cáo liên quan đen "tín dụng đen" vi phạm quy định về quảng cáo và Điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng; xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn.
- Kiểm tra, rà soát để kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
- Chỉ đạo lực lượng Công an thị xã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; bố trí ngân sách cho Công an thị xã triển khai tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
3. Công an thị xã thường xuyên phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về "tín dụng đen". Thành lập các tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.
4. Các Ngân hàng nhà nước trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi đến các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm Công văn số 1783/NHNN-TD, ngày 18/3/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công văn số 662-CV/TU, ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần đẩy lùi "tín dụng đen". Tiếp tục chỉ đạo các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai các giải pháp huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, phát huy tiềm năng, nội lực của nền kinh tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín đụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.
5. Tòa án nhân dân thị xã đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến "tín dụng đen", nhất là các vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.
6. UBMTTQVN thị xã chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh các giải pháp phối hợp trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và khu dân cư”. Giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, kịp thời tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do "tín dụng đen" gây ra.
Tích cực tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp. Xây dựng các chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên trong việc tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án các cá nhân, tổ chức hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng. Phát động phong trào, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, người lao động phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo... liên quan đến "tín dụng đen".
Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hoat động "tín dụng đen".
Giao UBND thị xã phối hợp với các Ban, Văn phòng Thị ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ban Tuyên giáo).
Công văn này được phổ biến đến các chi bộ đảng và đảng viên./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập95
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay11,673
  • Tháng hiện tại131,885
  • Tổng lượt truy cập32,770,460
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây