Quang cảnh Lễ ký Hiệp định Paris, ngày 27/01/1973 tại Trung tâm các Hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris, Pháp.

Hiệp định Paris: Bài học về độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế

 •   10/01/2023 09:02:49 PM
 •   Đã xem: 14
(TG) - Cuộc đàm phán Paris về Việt Nam (1968 - 1973) là cuộc đấu tranh vô cùng cam go, phức tạp, đầy kịch tính giữa Việt Nam và Mỹ. Cuối cùng, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Đây là thắng lợi vang dội của ngoại giao cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc, đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm ngoại giao rất quý báu, trong đó có bài học về độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế.
Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, đối tượng xấu phát tán thông tin giả, thông tin xấu độc. Ảnh minh họa

Một số giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   15/12/2022 07:09:41 AM
 •   Đã xem: 58
(TG) - Đã có rất nhiều bài viết, bài nói trên các diễn đàn ở Việt Nam chống những luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở bài viết này, xin nêu lên bốn giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc đó.
Khuyến nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong bối cảnh hiện nay

Khuyến nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong bối cảnh hiện nay

 •   28/11/2022 07:11:03 AM
 •   Đã xem: 84
(TG) - Cùng với những thách thức của sự phát triển xã hội thông tin, yêu cầu cấp bách của việc bảo vệ nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các thế lực thù địch đòi hỏi cần phải nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và mô hình tối ưu hóa xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc ở nước ta hiện nay.
Trường THPT Lương Thế Vinh.

Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh phát huy vai trò hạt nhân lãnh toàn diện các hoạt động của nhà trường trong 60 năm xây dựng và phát triển.

 •   19/11/2022 06:37:06 AM
 •   Đã xem: 126
Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh, tiền thân là Chi bộ Trường phổ thông cấp 3 Quảng Trạch, được thành lập từ tháng 9/1962. Trải quan 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện về mọi mặt, trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh.
Ảnh minh họa

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của trí thức

 •   06/11/2022 09:21:44 PM
 •   Đã xem: 48
(TG) - Chủ nghĩa Mác-Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn quan tâm tới đội ngũ trí thức và đánh giá cao vị trí, vai trò của trí thức trong đời sống xã hội nói chung, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chủ nghĩa xã hội nói riêng.
Thị xã Ba Đồn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ thị xã Ba Đồn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

 •   19/10/2022 07:23:36 AM
 •   Đã xem: 78
Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng trong xây dựng Đảng. Để đạt được hiệu quả cao, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, góp phần phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước siết chặt, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đó cũng là yêu cầu và nhiệm vụ cấp thiết hiện nay của toàn Đảng, toàn dân. Thực hiện nhiệm vụ đó, thời gian qua, Thị ủy Ba Đồn đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

 •   15/10/2022 07:02:11 PM
 •   Đã xem: 56
(TG) - Văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Văn học, nghệ thuật cũng là mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội thường xuyên lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm trong sáng đời sống tinh thần, tư tưởng cho con người và toàn xã hội.
Đập thủy lợi Rào Nan góp phần điều tiết nước sản xuất, đảm bảo ngăn dòng khi lũ đổ về

Khi lòng dân đã thuận.

 •   14/10/2022 10:36:28 AM
 •   Đã xem: 138
Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân, những dự án, công trình trọng điểm của thị xã Ba Đồn được triển khai xây dựng đúng tiến độ, tạo điểm nhấn riêng biệt cho một đô thị trẻ đang đà phát triển, đặc biệt, những công trình đã mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, góp phần xây dựng kinh tế- văn hóa xã hội ngày càng phát triển.
Thị xã Ba Đồn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Thị xã Ba Đồn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội.

 •   10/10/2022 05:53:14 PM
 •   Đã xem: 127
Tại Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn lần thứ 52, đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy-Bí thư Thị ủy Ba Đồn đề nghị rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội còn đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra trong 9 tháng đầu năm 2022 để có giải pháp phù hợp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng đã đề ra, thị xã Ba Đồn đang thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp quan trọng, trong đó tập trung ưu tiên thế mạnh của thị xã nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã ngày càng văn minh, hiện đại.
Khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu

 •   03/10/2022 05:32:22 PM
 •   Đã xem: 98
(TG) - Thực tiễn đời sống chính trị cho thấy, càng đi vào quá trình phát triển hiện đại hóa, càng có nguy cơ quyền lực bị lạm dụng tha hóa; song, nhu cầu, quyết tâm, kỹ năng và năng lực kiểm soát quyền lực để quyền lực phục vụ cho mục tiêu phát triển xã hội bền vững cũng có xu hướng ngàng càng khả thi, hiệu quả hơn. Kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực của người đứng đầu nói riêng ở nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm ở cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy “mục tiêu kép” kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức quyền lực ở Việt Nam hiện nay.
Thanh niên Việt Nam tự hào tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019, Ảnh: Tuổi Trẻ

Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới

 •   23/09/2022 08:59:16 AM
 •   Đã xem: 170
(TG) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán coi gốc của cách mạng là dân, gốc của công việc là cán bộ, gốc của cán bộ là đạo đức. Vì vậy, bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ luôn là gốc trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở mọi thời kỳ cách mạng. Bài viết luận giải và đề xuất giải pháp bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và giảng bài cho lớp học bồi dưỡng đảng viên mới của Đảng bộ Hà Nội, ngày 14-5-1966 - Ảnh: ditichhochiminhphuchutich.gov.vn

Bồi dưỡng cán bộ trẻ theo phong cách Hồ Chí Minh

 •   23/09/2022 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 119
(TG) - Bồi dưỡng phong cách của đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách toàn diện của người cán bộ cách mạng.
Phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Trương An Ninh, UVTV tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn.

Thị xã Ba Đồn tăng cường hiệu quả tiếp công dân.

 •   19/09/2022 06:57:08 PM
 •   Đã xem: 100
Thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn thường xuyên được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp đồng bộ và tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các trí thức năm 1964. ( GS. Trần Hữu Tước ngồi bên trái Bác Hồ). Ảnh http://baotanglichsu.vn/

Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng nền văn hóa dân tộc

 •   17/09/2022 11:04:27 AM
 •   Đã xem: 102
(TG) - Để hoàn thành chiến lược xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các chủ thể, các tầng lớp trong xã hội nhưng trong đó, đội ngũ trí thức đóng một vai trò hết sức quan trọng. Các văn kiện của Đảng trong thời kỳ đổi mới đều nhất quán khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng nền văn hóa dân tộc. “Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng».
Nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị theo yêu cầu của Đại hội XIII

Nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị theo yêu cầu của Đại hội XIII

 •   14/09/2022 08:45:08 AM
 •   Đã xem: 91
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chính thức xác lập khoa học lý luận chính trị là một trong bốn nhóm thuộc hệ thống các khoa học. Đồng thời, đặt ra yêu cầu đổi mới có tính đột phá trong nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; cũng như nhu cầu đổi mới và phát triển của đất nước trong bối cảnh mới. Bài viết phân tích một số vấn đề có tính gợi mở từ góc độ tiếp cận xã hội học hướng đến góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới trong hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị ở Việt Nam.
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

 •   01/09/2022 06:14:00 AM
 •   Đã xem: 129
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và các quyền cơ bản của con người, của dân tộc. Trân trọng những giá trị cao cả ấy, trong một thời đại mới và một cuộc cách mạng mới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và hơn nữa phát triển các giá trị ấy ở hai nội dung cơ bản là quyền con người, quyền dân tộc và nguyên tắc chủ quyền nhân dân.
Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

 •   26/08/2022 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 97
Bất chấp mọi luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch, phản động, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc; những giá trị bất diệt, những bài học kinh nghiệm quý báu vẫn được phát huy mạnh mẽ, sáng tạo trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

 •   23/08/2022 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 129
Thực hiện Công văn số 32 -CV/BTGTU, ngày 23/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong. Đài TT-TH thị xã trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022) của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập54
 • Thành viên online1
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm46
 • Hôm nay10,356
 • Tháng hiện tại358,352
 • Tổng lượt truy cập22,246,609
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây