KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt ” Lần thứ VIII, năm 2022

KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt ” Lần thứ VIII, năm 2022

 •   20/06/2022 07:49:00 AM
 •   Đã xem: 63
Thực hiện Kế hoạch số 87/KH - BCĐVĐHMTN ngày 5 tháng 5 năm 2022của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ba Đồn xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH Tổ chức Giải Việt dã (Nam) trong chương trình Đại hội TDTT thị xã Ba Đồn lần thứ IX năm 2022

 •   25/05/2022 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 86
Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở tiến tới Đại hội TDTT toàn thị xã lần thứ IX (2021- 2022).
Ban Tổ chức Đại hội TDTT thị xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Việt dã (Nam) trong chương trình Đại hội TDTT thị xã Ba Đồn lần thứ IX năm 2022 như sau:

  Thị xã Ba Đồn: Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

 •   22/05/2022 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 55
Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022 sẽ được thị xã Ba Đồn triển khai với nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị thường kỳ tháng 4 năm 2022

 •   11/05/2022 07:55:00 AM
 •   Đã xem: 59
Ngày 06 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã tổ chức Hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 5/2022 do đồng chí Đoàn Minh Thọ - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo UBND thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Thủ trưởng các ngành: Công an, Quân sự, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước thị xã, chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND thị xã.
Trên cơ sở dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4/2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

Triển khai một số biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với từng cấp độ dịch trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao

 •   11/05/2022 07:38:00 AM
 •   Đã xem: 56
Căn cứ Hướng dẫn số 518/HD-SVHTT ngày 28/4/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc hướng dẫn một số biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid – 19 đối với từng cấp độ dịch trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Để triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường triển khai thực hiện khi tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao, du lịch trên địa bàn thị xã như sau:

ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG BÀN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TDTT THỊ XÃ BA ĐỒN LẦN THỨ IX NĂM 2022 (Điều lệ này thay thế cho Điều lệ ngày 12/4/2022)

 •   13/04/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 150
Ngày 13/4/2022, Ban Tổ chức Đại hội TDTT thị xã Ba Đồn lần thứ IX (2021 - 2022) vừa ban hành Điều lệ số 72/ / ĐL-BTC-ĐHTDTT Giải bóng bàn trong chương trình Đại hội TDTT thị xã Ba Đồn lần thứ IX năm 2022 (thay thế cho Điều lệ ngày 12/4/2022).
Nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU LỆ GIẢI KÉO CO TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TDTT THỊ XÃ BA ĐỒN LẦN THỨ IX NĂM 2022.

 •   12/04/2022 10:57:00 AM
 •   Đã xem: 179
Ban Tổ chức Đại hội TDTT thị xã Ba Đồn lần thứ IX (2021 - 2022) vừa ban hành Điều lệ Giải bóng bàn trong chương trình Đại hội TDTT thị xã Ba Đồn lần thứ IX năm 2022.
Nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thị xã Ba Đồn lần thứ IX (2021 - 2022)

 •   29/03/2022 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 155
Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở tiến tới Đại hội TDTT toàn thị xã Ba Đồn lần thứ IX (2021- 2022). Để công tác tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thị xã Ba Đồn lần thứ IX (2021 - 2022), Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thị xã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thị xã Ba Đồn lần thứ IX năm 2022 như sau:

Tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thị xã

 •   29/03/2022 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 53
Thực hiện Công văn số 453/UBND-NC ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thị xã. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục chủ động, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp; tập trung thực hiện hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:
Chấn chỉnh việc thực hiện quy định của pháp luật về trang thông tin điện tử tổng hợp.

Chấn chỉnh việc thực hiện quy định của pháp luật về trang thông tin điện tử tổng hợp.

 •   25/03/2022 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 67
Ngày 23/3/2022, UBND thị xã Ba Đồn ban hành Công văn số 463/UBND-VHTT Về việc thực hiện quy định của pháp luật về trang thông tin điện tử tổng hợp.Nội dung Công văn:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

 •   22/03/2022 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 132
Ngày 21/3/2022, UBND thị xã ban hành Công văn số 442/UBND-TNMT Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Nội dung Công văn:

KẾ HOẠCH Tuyển chọn, giới thiệu người lao động thị xã Ba Đồn đi làm việc tại thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk,Hàn Quốc theo chương trình lao động nông nghiệp Hàn Quốc đợt 01/2022

 •   21/03/2022 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 256
Căn cứ Kế hoạch 378/KH-UBND ngày 16/03/2022 về triển khai thực hiện thỏa thuận đưa người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Yeongju,tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc;
Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-SLĐTBXH ngày 18/03/2022 về Tuyển chọn, giới thiệu người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc tại thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc theo chương trình lao động nông nghiệp Hàn Quốc đợt 01/2022. UBND thị xã xây dựng Kế hoạch tuyển chọn người lao động thị xã Ba Đồn tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Hàn Quốc đợt 01- 2022, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Thỏa thuận đưa người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk,Hàn Quốc” trên địa bàn thị xã Ba Đồn

 •   21/03/2022 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 147
Căn cứ Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận đưa người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc; UBND thị xã Ba Đồn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận đưangười lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc” trên địa bàn thị xã cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH Ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe sai quy định gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn năm 2022

 •   16/03/2022 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 116
Thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã Ba Đồn về nhiệm vụ phát triển Kinh tế và xã hội năm 2022, Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND thị xã về thực hiện “Chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị và trật tự xây dựng năm 2022”; Kế hoạch số 34/KH-BATGT ngày 17/02/2022 của Ban ATGT thị xã về việc triển khai thực hiện năm An toàn giao thông 2022. Căn cứ tình hình thực tế, UBND thị xã xây dựng Kế hoạch ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe sai quy định gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn năm 2022 với các nội dung như sau:

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện năm An toàn giao thông 2022

 •   09/03/2022 08:46:00 AM
 •   Đã xem: 319
Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” với tinh thần “Vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BATGT ngày 18/01/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình về thực hiện Năm An toàn giao thông 2022. Ban An toàn giao thông thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022

 •   09/03/2022 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 313
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-BATGT ngày 02/03/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022.
Ban An toàn giao thông thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Thông báo Về việc Công bố Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5.000.

 •   24/02/2022 08:59:00 AM
 •   Đã xem: 213
Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Phòng Quản lý đô thị thị xã Ba Đồn thông báo về việc Công bố Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5.000 bằng hình thức trưng bày hồ sơ bản vẽ và các văn bản liên quan.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập208
 • Thành viên online2
 • Máy chủ tìm kiếm52
 • Khách viếng thăm154
 • Hôm nay11,647
 • Tháng hiện tại11,647
 • Tổng lượt truy cập18,956,209
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây