Triển khai ứng dụng Thuế điện tử

 •   11/08/2022 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 854
Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn thông tin và hướng dẫn việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử.
Nội dung chi tiết:

Gia hạn thời hạn nộp thuế  theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

 •   10/06/2022 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 814
Thực hiện Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022, Chi cục thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn tổng hợp thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất đối với các đối tượng được gia hạn như sau:

Các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

 •   24/03/2022 10:57:00 AM
 •   Đã xem: 822
Theo khoản 4, điều 44, chương IV, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, thời hạn quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập trong năm 2021 được quy định như sau:

Những điểm cần lưu ý khi thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

 •   27/02/2022 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 1903
Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẢNG TRẠCH – BA ĐỒN.

 •   06/01/2022 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 906
   Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn thông báo về việc thực hiện kê khai nộp thuế khoán theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính và lệ phí môn bài theo Nghị định 22/NĐ- CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ;
  Việc khai thuế đối với Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 2021 như sau.

Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theoNghị định số 92/2021/NĐ-CP

 •   16/12/2021 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 794
Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của UBTV Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Cách viết hoá đơn GTGT khi được giảm thuế theo Nghị định 92/2021 từ 01/11/2021

 •   19/11/2021 06:38:00 AM
 •   Đã xem: 520
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

NNT cần biết: Hình thức tiếp nhận, thủ tục hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021

 •   15/10/2021 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 779
Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn ra tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế nắm rõ hình thức tiếp nhận, thủ tục hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 như sau:

Tiếp nhận, xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính thuế:

 •   23/09/2021 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 341
Thực hiện Công văn số 2297/CTQBI-TTHT ngày 06/9/2021của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về việc tiếp nhận, xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính về thuế. Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn thông báo đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn được biết và thực hiện.

Quy định mới về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

 •   02/07/2021 06:01:00 AM
 •   Đã xem: 1482
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư sẽ giúp cho cơ quan thuế quản lý thuế tốt hơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đồng thời, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Thời hạn nộp các loại thuế được gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

Thời hạn nộp các loại thuế được gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

 •   21/05/2021 06:10:00 AM
 •   Đã xem: 10929
Thực hiện Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất Để giúp người nộp thuế hiểu rõ hơn về thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Chi cục thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn tổng hợp thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất đối với các đối tượng được gia hạn như sau:

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất  trong năm 2021

 •   22/04/2021 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 777
          Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn thông báo đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn được biết và thực hiện về một số nội dung của Nghị định 52/NĐ-CP  ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021.

Thông báo Về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ...

 •   18/04/2021 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 702
Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành được quy định tại Điều 59 như sau:
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC NỢ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN ĐẾN NGÀY 28/02/2021

THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC NỢ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN ĐẾN NGÀY 28/02/2021

 •   25/03/2021 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 961
Thực hiện Nghị quyết 54/NQ-HĐ DN ngày 22 tháng 12 năm 2020 của HĐ DN tỉnh Quảng Bình về giao dự toán thu, chi năm 2021; Căn cứ Quyết định số 4866/QĐ-UBDN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của UBDN tỉnh Quảng Bình về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã thành phố. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế . Trong thời gian qua, Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn đã phối hợp chặt chẻ với cấp ủy, chính quyền , các ban, ngành để chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn Thị xã. Tuy nhiên, tình trạng dây dưa, chây ỳ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước một số doanh nghiệp vẫn xảy ra khá tầm trọng. Tỷ lệ nợ thuế so với cùng kỳ có chiều hướng gia tăng. Sau đây là danh sách các doanh nghiệp, tổ chức còn nợ thuế đến 28/02/2021 cụ thể như sau :

Người nộp thuế cần biết: Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

 •   04/03/2021 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 1087
Việc quyết toán thuế kỳ tính thuế năm 2020 được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn tại: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh về thuế thu nhập cá nhân; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Người nộp thuế cần lưu ý một số nội dung mới khi thực hiện kê khai Quyết toán thuế TNCN năm 2020 như sau:

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2021

 •   25/02/2021 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 6437
Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
Người nộp thuế cần lưu ý một số nội dung mới khi thực hiện kê khai Quyết toán thuế TNDN năm 2020 như sau:

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẢNG TRẠCH - BA ĐỒN

 •   24/12/2020 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 1024
          Thông báo của Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn về việc thực hiện kê khai nộp thuế khoán theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính và lệ phí môn bài theo Nghị định 22/NĐ- CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ;
  Việc khai thuế đối với Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 2021 như sau.

Các tin khác

Lịch phát thanh hàng ngày

- Buổi sáng (từ thứ 3 đến thứ 7): + Từ 5h10 phút đến 5h30 phút: Phát lại chương trình truyền thanh chiều hôm trước của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã. + Từ 5h30 phút đến 6h00 phút: Tiếp âm Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; + Từ 6h00 phút đến...

Thống kê
 • Đang truy cập110
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm100
 • Hôm nay1,292
 • Tháng hiện tại664,976
 • Tổng lượt truy cập34,195,695
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây