Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu

Thứ sáu - 14/12/2018 05:38
       Ngày 13-12,  kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Ba Đồn khóa XIX đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã khóa XIX bầu. 
     Theo công bố kết quả lấy phiếu, có 21 người giữ chức vụ do HĐND thị xã khóa XIX bầu được lấy phiếu. Hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là: Ông Trần Thắng, UVTV tỉnh ủy-Bí thư thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã với 31/31/32 phiếu (96,88%); Bà Phạm Thị Giang Hà-UVTV thị ủy-Phó chủ tịch TT HĐND thị xã 30/31/32 (93.75%).
     HĐND thị xã cũng đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã khóa XIX bầu.
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu
      Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội và các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương nhưng thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm, từ việc nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung, cách thức tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; xác định phạm vi người được lấy phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lấy phiếu tín nhiệm; việc cung cấp thông tin cho đại biểu và việc xử lý kết quả lấy phiếu tín nhiệm.
     Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và cử tri, trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của những người được lấy phiếu tín nhiệm, nắm bắt thông tin, các vị đại biểu HĐND thị xã đã đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng mức độ tín nhiệm đối với các vị được HĐND thị xã lấy phiếu tín nhiệm.
     Kết quả này sẽ giúp cho các vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Đây là một kinh nghiệm tốt để tiếp tục hoàn thiện chế định lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND thị xã, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.
           Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã khóa XIX bầu:
1. Ông Trần Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31/31/32 phiếu (chiếm 96.88% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm  0% tổng số đại biểu HĐND).
2. Bà Phạm Thị Giang Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  30/31/32 phiếu (chiếm 93.75% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  01/31/32 phiếu (chiếm 3.13% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
3. Ông Đặng Xuân Lộc – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  22/31/32 phiếu (chiếm 68.75% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:   09 phiếu (chiếm 28.13% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
4. Ông Đoàn Minh Thọ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội, đồng nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  26/31/32 phiếu (chiếm 81.25% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  05 phiếu (chiếm 15.63% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm  0% tổng số đại biểu HĐND).
5. Ông Hoàng Phú Hậu - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  27/31/32 phiếu (chiếm 84.38% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  04 phiếu (chiếm 12.5% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
6. Ông Phạm Quang Long - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29/31/32 phiếu (chiếm 90.63% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 6.25 tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
7. Ông Đinh Thiếu Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20/31/32 phiếu (chiếm 62.5% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 25% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu(chiếm 9.38% tổng số đại biểu HĐND).
8. Ông Mai Tất Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  22/31/32 phiếu (chiếm 68.75% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  07 phiếu (chiếm 21.88% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6.25% tổng số đại biểu HĐND).
9. Ông Nguyễn Tuấn - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20/31/32 phiếu (chiếm 62.5% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  11 phiếu (chiếm 34.38% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm  0% tổng số đại biểu HĐND).
10. Ông Lê Văn Hóa - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 17/31/32 phiếu (chiếm 53.13% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  11 phiếu (chiếm 34.38% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 9.38% tổng số đại biểu HĐND).
11. Ông Phan Văn Minh - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21/31/32 phiếu (chiếm 65.63% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  10 phiếu (chiếm 31.25% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
12. Ông Nguyễn Chí Lâm- Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã 
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  21/31/32 phiếu (chiếm 65.63% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:   09 phiếu (chiếm 28.13% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3.13% tổng số đại biểu HĐND).
13. Ông Phan Hải Phú - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  22/31/32 phiếu (chiếm 68.75% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  09 phiếu (chiếm 28.13% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
14. Ông Đậu Thành Trung - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  22/31/32 phiếu (chiếm 68.75% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  08 phiếu (chiếm 25% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3.13% tổng số đại biểu HĐND).
15. Ông Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  24/31/32 phiếu (chiếm 75% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  07 phiếu (chiếm 21.88% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
16. Ông Phạm Thanh Minh -  Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  15/31/32 phiếu (chiếm 46.88% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:  14 phiếu (chiếm 43.75% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6.25% tổng số đại biểu HĐND).
17. Bà Phan Thị Hải Lý - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  17/31/32 phiếu (chiếm 53.13% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:         14 phiếu (chiếm 43.75% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
18. Bà Trương Thị Thanh Quỳnh - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  19/31/32 phiếu (chiếm 59.38% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:         12 phiếu (chiếm 37.5% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
19. Ông Nguyễn Văn Ninh - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  13/31/32 phiếu (chiếm 40.63% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:         12 phiếu (chiếm 37.5%  tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 18.75% tổng số đại biểu HĐND).
20. Ông Nguyễn Song Hà - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  16/31/32 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:         13 phiếu (chiếm 40.63% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6.25% tổng số đại biểu HĐND).
21. Ông Trần Trung Lâm - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  17/31/32 phiếu (chiếm 53.13% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:         11 phiếu (chiếm 34.38% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 9.38% tổng số đại biểu HĐND).
 

Nguồn tin: HĐND thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay22,646
  • Tháng hiện tại583,621
  • Tổng lượt truy cập36,704,152
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây