Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ ba - 25/07/2023 13:37
Sáng ngày 25/7, Đảng bộ thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Bảo-UVTV Tỉnh ủy-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy- Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đồng chí Phạm Duy Quang- PBT Thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Đoàn Minh Thọ- PBT Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
     Thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự đồng sức, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân TX. Ba Đồn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiệu nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp. Cuối năm 2023, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 437 tỷ đồng, đạt 67,2% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,5 triệu đồng/người/năm, đạt 93,9% kế hoạch; giải quyết việc làm hàng năm cho hơn 3.000 lao động, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 1,9%. Nhiều công trình, hạng mục được đầu tư, xây dựng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị, thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất của người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường.
Các đại biểu dự hội nghị (28)
Các đại biểu dự hội nghị.
     Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã kết nạp 303 Đảng viên, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 6.088 đồng chí. Hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, dân vận được quan tâm thực hiện.
Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ cuối.
Đồng chí Trần Hải Châu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Trần Hải Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hải Châu,Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Ba Đồn đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian còn lại của nhiệm kỳ là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng, là giai đoạn nước rút của nhiệm kỳ với những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm rất cao của Đảng bộ và Nhân dân trong thị xã. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, các cấp ủy đảng, chính quyền cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trước hết, cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra, chú ý đến các khâu khó, việc yếu, những chỉ tiêu đạt còn thấp hoặc khó đạt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.       Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp mới, phù hợp; thực hiện quyết liệt các chương trình, đề án trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là các chủ trương phù hợp để phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, tuần hoàn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh, chuyên canh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Tăng cường liên doanh, liên kết, gắn sản xuất, chế biến với tiêu thụ sản phẩm; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần chú trọng bảo đảm tính bền vững của các tiêu chí, từng bước xây dựng xã nâng thôn mới nâng cao.
      Tiếp tục khuyến khích để phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ với hình thức và quy mô phù hợp. Trước mắt, tập trung khai thác và phát huy hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu trong từng ngành nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn.
     Tranh thủ tối đa và huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc về đất đai đi đôi với phát triển kinh tế; quan tâm, chú trọng thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, quyết tâm lãnh đạo, xây dựng và  phát triển TX. Ba Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III năm 2026, góp phần tạo động lực cho thị xã phấn đấu xây dựng thị xã trở thành đô thị xanh - sạch - văn minh, tương xứng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc của tỉnh.
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng đề nghị Đảng bộ TX. Ba Đồn cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn mới. Đặc biệt là công tác cán bộ cần đổi mới toàn diện và đồng bộ, xác định là khâu đột phá của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, gắn vai trò lãnh đạo tập thể với trách nhiệm cá nhân phụ trách. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Tiếp tục phát huy và mở rộng dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân để động viên các nguồn lực cho sự phát triển và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV đã đề ra.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu kết luận hội nghị.
     Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đặc biệt là tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, bám sát mục tiêu 4 chương trình hành động của Thị ủy, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tối đa, tranh thủ triệt để mọi thời cơ, cơ hội phát triển để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV đề ra.

Tác giả bài viết: Hồng Sâm - Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch phát thanh hàng ngày

- Buổi sáng (từ thứ 3 đến thứ 7): + Từ 5h10 phút đến 5h30 phút: Phát lại chương trình truyền thanh chiều hôm trước của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã. + Từ 5h30 phút đến 6h00 phút: Tiếp âm Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; + Từ 6h00 phút đến...

Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay6,300
  • Tháng hiện tại388,215
  • Tổng lượt truy cập35,892,709
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây