Thị xã Ba Đồn: Đảng bộ xã Quảng Hải sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ tư - 05/07/2023 07:18
Chiều ngày 05/7/2023, Đảng bộ xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và trao Huy hiệu Đảng cho 9 Đảng viên. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy-Bí thư Thị ủy; đồng chí Phạm Thị Giang Hà-UVTV-Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; các đồng chí Thị ủy viên phụ trách Đảng bộ xã.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
     Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, sự tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19 nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Hải, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đạt nhiều kết quả nổi bật. 
    Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo , chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt; các phong trào của địa phương hưởng ứng tích cực.
     Kinh tế tăng trưởng toàn diện, có 12/26 chỉ tiêu đạt và vượt, 7/26 chỉ tiêu cơ bản đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra; dịch vụ, thương mại phát triển mạnh, kết cấu hạ tầng được đầu tư. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc lam, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 giảm còn 1,57%. Lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng lên một bước. Đặc biệt trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao đạt 19/19 tiêu chí, khu dân cư kiểu mẫu thôn Vân Bắc đạt 9/9 tiêu chí. Kết quả thực hiện các tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 có 02 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 20%, tăng 01 chi bộ so với năm 2020; có 08 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 80%, tăng 01 chi bộ so với năm 2020; đối với đảng viên có 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 14,09%, tăng 0,95% so với năm 2020; có 117 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 78,53%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 09 đảng viên mới.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết
Đại biểu dự hội nghị.
      Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , Đảng ủy xã đã triển khai học tập , quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trên cơ sở đó giúp cán bộ, đảng viên phấn đấu vươn lên đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
    Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thời gian nửa nhiệm kỳ Đại hội còn lại, Đảng bộ xã Quảng Hải tiếp tục chỉ đạo, bám sát các khâu đột phá và triển khai có hiệu quả 04 chương trình hành động của Ban Thường vụ Thị ủy; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với công tác quản lý theo hướng đô thị; tạo chuyển biến mới trong phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp toàn diện; TTCN, NNNT, dịch vụ tạo đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao; tập trung xây dựng, tạo đột phá về hệ thống cơ sở hạ tầng-xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân….
Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Quảng Hải đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội, trong đó điểm nổi bật là có sự phát triển về thương mại, dịch vụ; kết cấu hạ tầng cơ bản được đồng bộ; chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ; hệ thống chính trị đoàn kết, hoạt động tích cực; phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu rộng khắp. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện đó là: Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng các mô hình nông nghiệp sạch cho hiệu quả kinh tế cao, xây dựng các sản phẩm OCOP của địa phương; đẩy mạnh phát triển TTCN, NNNT được xem là thế mạnh của xã; coi trọng công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội trước mắt và lâu dài, xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ; quan tâm phát triển văn hóa-xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; nâng cao phát triển giáo dục, y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; đảm bảo an sinh xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng trên cả bốn mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chính quyền từ xã đến thôn, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; giải quyết tốt công việc hằng ngày liên quan đến nhân dân…
     Dịp này, Đảng bộ xã Quảng Hải đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể có thành tích góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên
Đng chí Trương An Ninh-UVTV; Tỉnh ủy-Bí thư Thị ủy và đồng chí Phạm Thị Giang Hà-UVTV-Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên
       Trước đó, Đảng bộ xã Quảng Hải đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40-45 năm tuổi Đảng và 50-55 năm tuổi Đảng cho 09 đồng chí Đảng viên dịp 3/2 và 19/5. Đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy-Bí thư Thị ủy chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này, đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là hình thức khen thưởng đặc biệt của Đảng nhằm ghi nhận công lao, sự hi sinh phấn đấu gian khổ, liên tục, bền bỉ của các đảng viên vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, đồng thời, là sự tôn vinh của lớp lớp thế hệ đảng viên đi sau đối với thế hệ đảng viên đi trước. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của bản thân các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của gia đình, dòng họ, Chi bộ, Đảng bộ các cấp trong toàn thị xã. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục sống khỏe, gương mẫu, cống hiến trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Tác giả bài viết: Lệ Hằng - Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập235
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm231
  • Hôm nay32,058
  • Tháng hiện tại461,691
  • Tổng lượt truy cập36,582,222
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây