Điều lệ Giải Cờ T­ướng Đại hội TDTT Thị xã Ba Đồn lần thứ IX năm 2022

Thứ tư - 19/01/2022 10:08
Ban tổ chức đại hội TDTT Lần thứ IX (2021 - 2022) ban hành Điều lệ Giải Cờ T­ướng Đại hội TDTT Thị xã Ba Đồn lần thứ IX năm 2022. Nội dung chi tiết:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
          - Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.     
          - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2022) mừng Xuân Nhâm Dần 2022; Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); Kỷ niệm 76 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2022).
          - Tạo điều kiện cho các kỳ thủ tăng cường cọ xát để nâng cao trình độ.
          Thông qua giải nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện môn cờ Tướng trong các cơ quan, đơn vị, địa ph­ương vì mục tiêu nâng cao sức khoẻ, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở. Đồng thời để phát hiện và tuyển chọn những VĐV trẻ xuất sắc tăng cường cho đội tuyển của Thị xã tham gia thi đấu giải tỉnh.
2. Yêu cầu
          - Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
          - Để giải tiến hành thuận lợi, có chất lượng chuyên môn cao, Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị cần tổ chức giải nội bộ để làm tốt công tác tuyển chọn VĐV để tham dự các giải đấu sau này.
          II. Đối tượng và điều kiện tham dự
          (Theo Điều lệ chung Đại hội đã quy định)
- Các xã, phường , cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên đại bàn thị xã, được cử 01 đoàn VĐV Cờ Tướng tham gia giải.
          III. Hồ sơ đăng ký
          - Đơn xin tham gia giải.
          - Danh sách Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, Vận động viên tham gia giải (Danh sách đăng ký, 02  ảnh của VĐV theo mẫu quy định đăng ký chung của BTC).
          - VĐV tham gia giải phải có Giấy chức nhận đủ sức khỏe tham gia thi đấu do cơ sở Y tế cấp (hoặc giấy cam đoan chịu trách nhiệm về sức khỏe có xác nhận của đơn vị chủ quản) thì mới được tham gia thi đấu tại giải.
          - Mỗi VĐV chỉ được phép đăng ký tham gia thi đấu cho một đơn vị từ đầu cho đến khi kết thúc giải.
          L­ưu ý: Chỉ những VĐV có mặt trong ảnh theo danh sách đăng ký và đầy đủ các thủ tục quy định mới đ­ược tham gia thi đấu, trong quá trình thi đấu các đơn vị không được phép bổ sung hoặc thay đổi VĐV.
          - Hồ sơ đăng ký gửi về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Thị xã Ba Đồn. Địa chỉ:
    Đăng ký trước ngày   21/01/2022 thông qua Email: nhan30091986@gmail.com
          IV. Thời gian và địa điểm
1. Thời gian
          - Giải tiến hành thi đấu trong 01 ngày: Từ 08h00 ngày 22/01/2022
          - Họp chuyên môn và kiểm tra hồ sơ, bốc thăm thi đấu vào lúc 8h30 ngày 21/01/2022, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thị xã Ba Đồn. Địa chỉ: 96 Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
          - Khai mạc giải vào lúc 7h30 ngày 22/01/2022, sau khai mạc giải sẽ tiến hành tổ chức thi đấu.
          2. Địa điểm
          - Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Thị xã Ba Đồn. Địa chỉ: 96 Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
          V. Nội dung, thể thức và Luật thi đấu
          1. Nội dung
           Tranh giải cá nhân nam A và cá nhân nam B.
Mỗi đơn vị đăng ký tối thiểu 04 vận động viên gồm: 02 VĐV hạng A nam, 02 VĐV hạng B. Đơn vị nào không đủ đội thì có thể đăng ký thi đấu cá nhân.
          2. Thể thức thi đấu
          - Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ điều chỉnh trong 7 ván, nếu dưới 08 VĐV sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn.
          - Cờ nhanh: Quy định mỗi bên 20 phút để hoàn thành ván cờ.
          - Bốc thăm bằng chương trình Swiss-Manager. Xếp số thứ tự hạt nhân bốc thăm các bảng đấu theo vần họ, tên A, B, C... ván cuối, các VĐV cùng đơn vị có 50% số điểm trên tổng số ván đấu sẽ không gặp nhau. Các quy định khác áp dụng theo luật và các quy định hiện hành của Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam.
          3. Luật thi đấu
- Áp dụng theo Luật Cờ Tướng của Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam ban hành năm 2021.
VI. Xếp hạng
          - Cách xếp hạng cá nhân
Xếp hạng lần lượt theo điểm; ván đối kháng giữa các kỳ thủ bằng điểm nếu gặp nhau; hệ số Buchholz; số ván thắng; số ván cầm quân đen; số ván thắng cầm quân đen; nếu tất cả vẫn bằng nhau thì bốc thăm để xác định thứ hạng. 
- Xếp hạng toàn đoàn (Nếu có)
          Đoàn nào có tổng số Huy chương vàng nhiều hơn thì xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì xét đến số Huy chương bạc, Huy chương đồng, đoàn nào có đội nam hạng A xếp hạng cao hơn đ­ược xếp trên.
            - Chỉ tính điểm toàn đoàn cho các đơn vị tham gia đủ số lư­ợng VĐV của cả 02 đội.
          VII. Khen th­ưởng và Kỷ luật
1. Khen thưởng
          - Ban tổ chức tặng cờ và tiền th­ưởng cho các đoàn đạt giải nhất, nhì, ba.
          - Tặng huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba của Nam hạng A, Nam hạng B. Tặng tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải khuyến khích hạng tư, năm của Nam hạng A, Nam hạng B.
2. Kỷ luật
          - Tùy theo mức độ vi phạm, BTC giải sẽ xử lý kỷ luật từ mức phê bình, cảnh cáo, đến truất quyền chỉ đạo viên, HLV, VĐV hoặc xóa bỏ thành tích của đội vi phạm.  
          - Mọi khiếu nại về nhân sự sẽ giải quyết trong cuộc họp chuyên môn, trong quá trình thi đấu nếu vẫn còn khiếu nại về nhân sự thì đội bị khiếu nại phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ bản gốc giấy tờ theo Điều lệ chung quy định.        
          - Khiếu nại về chuyên môn được giải quyết tại địa điểm thi đấu.
          - Các đơn vị khiếu nại về nhân sự phải bằng văn bản gửi cho BTC trước khi kết thúc trận đấu 10 phút và nộp lệ phí khiếu nại 1.000.000đ (Một triệu đồng). Nếu khiếu nại đúng, BTC sẽ hoàn trả lại tiền, còn khiếu nại sai số tiền trên được sử dụng cho việc điều tra xác minh. Quá thời hạn quy định trên BTC không chịu trách nhiệm giải quyết.
          - Chỉ có trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại.
          VIII. Những quy định khác
          - Các đơn vị gửi danh sách đăng ký phải có dấu và chữ ký của thủ trưởng đơn vị. Các VĐV hạng A môn Cờ Tướng gồm: Các VĐV đạt điểm 3.5 hạng A, 4.5 điểm hạng B và đạt huy chương cá nhân và đồng đội tại giải vô địch Cờ Tướng toàn tỉnh năm 2019) không được thi đấu cho hạng B.
           - Các đơn vị tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia giải.
          Trên đây là những quy định bắt buộc cho giải Cờ Tướng Đại hội TDTT Thị xã Ba Đồn lần thứ IX năm 2022. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì ch­ưa phù hợp đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Ban tổ chức tr­ước ngày  21/01/2022 để Ban tổ chức nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.
          - Nhận được điều lệ này đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu kỹ, tổ chức giải nội bộ để tuyển chọn, tập luyện tham gia giải đạt kết quả cao.
          Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ giải và thông báo cho các đơn vị đăng ký tham dự giải./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay4,217
  • Tháng hiện tại1,034,102
  • Tổng lượt truy cập35,463,629
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây