KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS   trên địa bàn thị xã năm 2020 (Từ ngày 10/11-10/12/2020)

Thứ ba - 17/11/2020 21:19
          Thực hiện Công văn số 2748/VPUBND-KGVX ngày 02/11/2020 của Sở Y tế - Cơ quan Thường trực phòng chống AIDS về việc triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS thị xã Ba Đồn xây dựng Kế hoạch Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thị xã năm 2020 như sau:

         Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đã chính thức được Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động từ năm 2008 và từ đó đến nay đã trở thành sự kiện quan trọng hàng năm thu hút sự quan tâm của không chỉ lãnh đạo mà cả người dân và huy động cả cộng đồng vào cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS.
          Năm 2020 là năm kỷ niệm 30 năm ứng phó với dịch HIV/AIDS ở Việt Nam. Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và  phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

          1. Huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng người tham gia phòng, chống HIV/ AIDS để đạt được các mục tiêu 90 -90-90 tạo đà cho giai đoạn mới với mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
2. Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, đảm bảo việc tham gia bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV, cung cấp dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân đặc biệt cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thị xã.
3. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
4. Tiếp tục mở rộng độ bao phủ dịch vụ và nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU

          1. Chủ đề
          Năm 2020 là năm có nhiều dấu mốc đánh dấu các sự kiện quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, do vậy Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020, Việt Nam tập trung vào chủ để “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”.
          2. Khẩu hiệu của chiến dịch (Phụ lục kèm theo).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo
Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS thị xã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị và tình hình diễn biến của dịch Covid -19.
2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo 
Tùy điều kiện cụ thể cụ thể của từng địa phương, đơn vị và tình hình diễn biến của dịch Covid -19, các hội nghị, hội thảo sau đây với số người tham gia hoặc hình thức tổ chức phù hợp sẽ tổ chức ở các địa phương, đơn vị:
 - Các hội nghị, hội thảo về các chủ đề: Dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm các biện pháp dự phòng sớm và chủ động cho người dân như các mô hình cung cấp bơm kim tiêm sạch, bao cao su, chất bôi trơn, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV bằng thuốc kháng vi rút (ARV) như dự phòng trước và sau phơi nhiễm HIV; không phát hiện = Không lây truyền (K=K).  Tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng; Đánh giá, tổng kết, kiểm điểm việc thực hiện các mục tiêu 90-90-90 vào năm 2030; Vấn đề đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; Kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế. Chống kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng, tại trường học, nơi làm việc.
- Tổ chức gặp mặt, sinh hoạt, hội thảo với những người nhiễm HIV, người dễ bị tổn thương với HIV; truyền thông dự phòng lây nhiễm HIV để người có hành vi nguy cơ thực hiện hành vi an toàn, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng; lợi ích của tư vấn xét nghiệm HIV sớm; lợi ích điều trị sớm HIV/AIDS; không phát hiện = không lây truyền; điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP); lợi ích của bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV, vận động người nhiễm HIV chủ động tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh cũng như các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế.
- Các hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả như: Xét nghiệm HIV tại cộng đồng do cán bộ y tế và nhân viên cộng đồng thực hiện; mô hình trong dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử, do các tổ chức cộng đồng thực hiện; các gương điển hình mà người nhiễm HIV hoặc người có hành vi nguy cơ cao đã tham gia hoặc vươn lên làm chủ, tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập và giúp nhau trong cuộc sống.
3. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
a) Lễ phát động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
- Do tình hình dịch Covid-19 còn có thể diễn biến phức tạp, nên năm 2020, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm không khuyến khích các bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố tổ chức Lễ phát động hoặc các buổi Mít tinh trực tiếp cũng như các hoạt động tập trung đông người mà có thể thay thế bằng các hình thức trực tuyến với số lượng người phù hợp theo khuyến cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 theo từng thời điểm và tình hình thực tế tại địa phương.
Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có kế hoạch tổ chức Lễ Mít tinh và Hội nghị tổng kết 30 năm phòng, chống AIDS ở Việt Nam qua hình thức trực tuyến với tất cả các tỉnh, thành phố.
          b. Tổ chức các hoạt động truyền thông và vận động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS.
          Do các sự kiện trực tiếp, đông người không thể tổ chức do dịch Covid-19, do vậy đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông gián tiếp, truyền thông trực tuyến để hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS và ngày Thế giới phòng, chống AIDS.
          - Về nội dung truyền thông cần chú trọng vào các nội dung sau:
          + Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV: Lợi ích của dự phòng sớm lây nhiễm HIV, sử dụng bơm kim tiêm sạch, bao cao su, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP). Lợi ích của bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV, vận động người nhiễm HIV chủ động tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh cũng như các hoạt động giám sát kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế.
          + Lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ với nhóm có hành vi nguy cơ cao.
          + Điều trị bằng thuốc ARV: Lợi ích của điều trị ARV; Lan tỏa thông điệp K=K để người nhiễm HIV tiếp cận sớm dịch điều ARV, tuân thủ điều trị, xét nghiệm tải lượng vi rút định kỳ và hiểu ý nghĩa của tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện; Lợi ích tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; quảng bá các dịch vụ điều trị ARV tại địa phương…
          + Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
          + Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS: Sự cần thiết, quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
          + Đảm bảo tài chính cho chương trình phòng, chống HIV/ AIDS giai đoạn 2021-2030.
          + Luật phòng, chống HIV/AIDS: Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV, những điều khoản liên quan đến quyền tiếp cận điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người bị nhiễm HIV/AIDS và vận động cho sửa đổi, bổ sung một số điều của:
          + Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh dịch AIDS vào năm 2030.
          + Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.
          - Về hình thức: Cần linh hoạt và triển khai đa dạng phong phú các hình thức truyền thông phù hợp với nguồn lực sẵn có của từng địa phương.
          + Truyền thông trực tuyến qua mạng xã hội: Tăng cường truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội như Fanpape, Facebook, Zalo...các báo điện tử và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
          + Truyền thông đại chúng: Ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/ AIDS; tăng cường truyền thông qua các chương trình giải trí trên truyền hình, các phóng sự, các chương trình quảng cáo, các chương trình tọa đàm, giao lưu với những người nổi tiếng về HIV/AIDS... xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài PT-TH.
          + Truyền thông trực tiếp: như truyền thông với các nhân, truyền thông nhóm, thăm gia đình người nhiễm HIV hoặc người có hành vi nguy cơ cao; tư vấn tại các cơ sở y tế; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS, các nhóm tự lực, các nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng (lưu ý cần huy động sự tham gia của người HIV và những người có hành vi nguy cơ cao tham gia các hoạt động truyền thông và số lượng người phù hợp với khuyến cáo dịch Covid -19 của các địa phương trong từng giai đoạn cụ thể).
          + Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phòng, chống HIV/AIDS bằng các hình thức thi viết hoặc trực tuyến.
          + Xây dựng và phổ biến các thông điệp phòng, chống HIV/AIDS trên các phương tiện và tại liệu truyền thông: Xây dựng các cụm panô, khẩu trang, treo băng roll tại các địa điểm công cộng có đông người qua lại như các trục đường giao thông chính, các bến xe, côn viên; của ngõ thị xã, xã, phường, thôn, tổ dân phố và cổng các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện; phổ biến các ấn phẩm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS khác như áp phích,tranh gấp, tờ rơi, sách mỏng về phòng, chống HIV/AIDS.
          4. Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác.
          - Giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm HIV; dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và giới thiệu chi tiết các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS sẵn có tại địa phương, đơn vị, bao gồm các dịch vụ chuyển tiếp, chuyển tuyến để mọi người dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS dễ dàng tiếp cận và sử dụng.
          - Mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng; điểm cấp phát Methadone; điểm cấp phát thuốc ARV tại trạm y tế xã, phường cũng như cung cấp các dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV.
          - Tổ chức các hoạt động truyền thông vận động chống kỳ thị phân biệt ddooid xử với người nhiễm HIV nhất là với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV.
          - Tổ chức vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động, nhận người lao động là người nhiễm HIV, người sau cai, người đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
          - Tổ chức các chương trình vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, ủng hộ gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV và tổ chức thăm hỏi người nhiễm hoặc nhóm người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS tại địa phương.
          Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

          - Kiện toàn, củng cố hệ thống chuyển tiếp, chuyển tuyến, đặc biệt là dịch vụ cung cấp các phương tiện dự phòng lây nhiễm HIV như bao cao su, bơm kim tiêm sạch cho mọi người dân có nhu cầu tại cộng đồng.

          - Rà soát, chấn chỉnh, giám sát hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, đảm bảo tính sẳn có, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, đặc biệt là đối với các dịch vụ can thiệp giảm thiểu tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV cũng như việc cung cấp các dịch vụ điều trị HIV/AIDS tại các cơ sở y tế.
          - Vận động những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng làng xã, tôn giáo, dòng họ (già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, trưởng họ, trưởng tộc...) tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong đồng bào vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa.
          - Vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội dân sự khác và mạng lưới người nhiễm HIV tại địa phương tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nhân Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
          - Tổ chức cho các nhà lãnh đạo các cấp tham gia các hội nghị, hội thảo gồm cả đánh giá và làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các hội nghị, hội thảo.
          - Tổ chức các chuyến giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Phòng Y tế - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS thị xã
- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS thị xã Ba Đồn và Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS  các xã, phường tổ chức thực hiện Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS;
- Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã và các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức Mít tinh, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và ngày thế giới phòng chống AIDS.
- Phối hợp với Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã, các cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn tuyên truyền rộng rãi về các hoạt động, sự kiện phòng, chống HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng trong Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS...
- Chủ trì, phối hợp với các thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS thị xã Ba Đồn giải quyết các vướng mắc (nếu có) liên quan đến chiến dịch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo thị xã phân công và chỉ đạo các thành viên của Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các xã, phường trong việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.
- Tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 của các đơn vị, UBND các xã, phường cho Trưởng ban chỉ đạo và Sở Y tế.
          2. Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS cấp thị xã
- Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS theo Hướng dẫn này;
- Kiện toàn Ban chỉ đạo (nếu cần), phân công các thành viên của Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS;
- Giải quyết hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc (nếu có) liên quan đến Tháng Hành động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Tổ chức các hoạt động của Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với chức năng nhiệm vụ và hoàn cảnh thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó tập trung các hoạt động về các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ sở;
- Theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo các hoạt động thực hiện trong Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS theo quy định.
          3. Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các xã, phường.
          Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
          - Tham dự Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống AIDS và ngày Thế giới phòng, chống AIDS lồng ghép trong Hội nghị trực tuyến 30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam do Trung ương tổ chức.
          - Tổ chức các hội nghị, hội thảo với quy mô thích hợp, tổ chức chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi và truyền thông vận động cũng như các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác trong Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS như đã hướng dẫn ở trên.
          - Báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 về Ban Chỉ đạo phòng,chống HIV/AIDS thị xã (qua cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng Y tế thị xã) theo quy định.  

KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS NĂM 2020

1. Cộng đồng chung tay - Kết thúc ngay dịch AIDS!
2. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn!
3. Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân!
4. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện!
5. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS - Không để ai bỏ lại phía sau!
6. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần!
7. Điều trị ARV ngay khi phát hiện giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV cho người khác!
8. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị HIV/AIDS liên tục suốt đời!
9. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV  để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con!
10. Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân!
11. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV!
12. Khi điều trị mà không còn phát hiện vi rút - không có lây truyền HIV cho bạn tình!
13. PrEP giúp bạn dự phòng lây nhiễm HIV!
14. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!
15. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2020!
16. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020!

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay11,575
  • Tháng hiện tại528,899
  • Tổng lượt truy cập36,033,393
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây