Công văn số 43/PYT của Phòng Y tế ngày 23/10/2020-V/v triển khai các biện pháp y tế để khắc phục hậu quả lũ lụt

Thứ hai - 26/10/2020 14:20
Thực hiện chỉ đạo Lãnh đạo UBND thị xã, với tinh thần khẩn trương, chủ động của các đơn vị y tế trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân các xã, phường và nhân dân, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt đã được triển khai kịp thời đã đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xử lý thu gom rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân trên địa bàn thị xã.
Để tiếp tục thực hiện công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, không để dịch bệnh, các vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn thị xã, Phòng Y tế thị xã yêu cầu:
1. Trung tâm Y tế thị xã.
- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã phường khẩn trương huy động lực lượng khắc phục, sửa chữa kịp thời các công trình y tế bị hư hỏng do hậu lũ lụt gây ra, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn sau lũ lụt; tuyên truyền nhân dân vệ sinh môi trường, xử lý thu gom rác thải, xác súc vật chết do lũ lụt gây ra.
- Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh xảy ra sau lũ lụt; Đảm bảo đủ cơ số thuốc, hoá chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt và mùa lụt bão năm 2020.
- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã và UBND các xã, phường để triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn sau lũ lụt.
- Tổng hợp nhu cầu thuốc cấp cứu, chữa bệnh, hóa chất, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt gửi về Phòng Y tế (qua Bs. Đàm Thế Mạnh - Quản lý nghiệp vụ y, ĐT 0943631129) để tổng hợp và đề xuất UBND thị xã xem xét giải quyết hỗ trợ kịp thời.
- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, lô hạn dùng của các loại thuốc chữa bệnh cho người, hóa chất khử trùng, vật tư y tế do các tổ chức, các nhân hỗ trợ lũ lụt trước khi cấp phát cho nhân dân, bảo đảm theo đúng quy định (nếu có).
- Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra gửi về Phòng Y tế thị xã để tổng hợp báo cáo UBND thị xã và Sở Y tế theo quy định.
2. Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình.
- Khẩn trương triển khai khắc phục, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất, các công trình y tế của Bệnh viện bị hư hỏng do lũ lụt gây ra; đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu, điều trị, giường bệnh, vật tư y tế để kịp thời phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân sau lũ lụt.
-  Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trên địa bàn nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân sau bão.
- Tổng hợp danh sách những người bị thương, bị nạn do lũ lụt trên địa bàn thị xã đã và đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình gửi về Phòng Y tế (qua Bs. Đàm Thế Mạnh - Quản lý nghiệp vụ y, ĐT 0943631129) để tổng hợp báo cáo UBND thị xã và Sở Y tế theo quy định.
- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, lô hạn dùng của các loại thuốc chữa bệnh cho người, hóa chất khử trùng, vật tư y tế do các tổ chức, các nhân hỗ trợ lũ lụt trước khi cấp phát cho nhân dân, bảo đảm theo đúng quy định (nếu có).
- Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra tại Bệnh viện gửi về Phòng Y tế thị xã để tổng hợp báo cáo UBND thị xã và Sở Y tế theo quy định.
3. UBND các xã, phường.
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp xã phối hợp với ngành y tế thị xã triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn sau lũ lụt.
- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường  chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, nhân lực, phương tiện đảm bảo cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân sau lũ lụt.
- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường - Thực hiện tốt việc tiếp nhận, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, lô hạn dùng của các loại thuốc chữa bệnh cho người, hóa chất khử trùng, vật tư y tế do các tổ chức, các nhân hỗ trợ lũ lụt trước khi cấp phát cho nhân dân, bảo đảm theo đúng quy định (nếu có).
- Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt gây ra tại các cơ sở y tế về Phòng Y tế thị xã để tổng hợp báo cáo UBND thị xã và Sở Y tế theo quy định.
4. Các Trạm Y tế xã, phường.
- Khẩn trương triển khai khắc phục kịp thời cơ sở vật chất, các công trình Trạm Y tế bị hư hỏng do hậu quả lũ lụt gây ra.
- Chuẩn bị đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực kịp thời khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn sau lũ lụt;
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhân dân vệ sinh môi trường, xử lý thu gom rác thải, xác súc vật chết do do lũ lụt gây ra; Phối hợp với các ban ngành cấp xã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, xử lý thu gom rác thải, xác súc vật chết; vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tổng hợp nhu cầu thuốc cấp cứu, chữa bệnh, hóa chất, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt gửi về Phòng Y tế (qua Bs. Đàm Thế Mạnh - Quản lý nghiệp vụ y, ĐT 0943631129) để tổng hợp và đề xuất UBND thị xã xem xét giải quyết hỗ trợ kịp thời.
- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, lô hạn dùng của các loại thuốc chữa bệnh cho người, hóa chất khử trùng, vật tư y tế do các tổ chức, các nhân hỗ trợ lũ lụt trước khi cấp phát cho nhân dân, bảo đảm theo đúng quy định (nếu có).
- Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt gây ra tại các cơ sở y tế về Phòng Y tế thị xã để tổng hợp báo cáo UBND thị xã và Sở Y tế theo quy định.
5. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trên địa bàn để triển khai thực hiện khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xử lý thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của Trường học, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh sau lũ lụt.
7. Các cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn
- Các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn khẩn trương triển khai khắc phục, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất bị hư hỏng do lũ lụt gây ra; đảm bảo thuốc sơ, cấp cứu, vật tư y tế để kịp thời phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân sau lũ lụt; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế nhà nước để sơ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân bị thương, bị bệnh sau lũ lụt.   
- Tổng hợp danh sách những người bị thương, bị nạn do lũ lụt trên địa bàn thị xã đã và đang đến sơ cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh gửi về Phòng Y tế (qua Bs. Đàm Thế Mạnh - Quản lý nghiệp vụ y, ĐT 0943631129) để tổng hợp báo cáo UBND thị xã và Sở Y tế theo quy định.
- Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt gây ra tại các cơ sở y tế tư nhân về Phòng Y tế thị xã.
- Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn khẩn trương triển khai khắc phục, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất bị hư hỏng do lũ lụt gây ra; kịp thời cung ứng các thuốc thiết yếu, vật tư y tế nhằm phục vụ kịp thời cho nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân sau lũ lụt; tuyệt đối không được lợi dụng tình hình lũ lụt để tăng giá thuốc, vật tư y tế nhằm trục lợi bất chính.
          Yêu cầu các đơn vị y tế, UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay21,744
  • Tháng hiện tại1,051,629
  • Tổng lượt truy cập35,481,156
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây