Công văn số 25 của BCĐ phòng, chống dịch tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Thứ sáu - 03/07/2020 14:16
   Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về phòng chống sốt xuất huyết tỉnh Quảng Bình năm 2020; Kế hoạch 72/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND thị xã Kế hoạch phòng, chống sốt dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thị xã năm 2020, hiện nay tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã có chiều hướng gia tăng, để chủ động trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thị xã Ba Đồn, yêu cầu các phòng ban, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Phòng Y tế thị xã (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo)
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn, các phòng, đơn vị thành viên có liên quan và UBND các xã, phường trên đại bàn tiếp tục triển khai công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình, diễn biến của bệnh sốt xuất huyết. Kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất của Ban Chỉ đạo các xã, phường. Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thị xã tổ chức khám, phát hiện sớm, điều trị kịp thời các ca mắc bệnh, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết; thường xuyên cập nhập phương pháp khám phát hiện bệnh, phác đồ điều trị sốt xuất huyết theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
- Phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường phát động trong nhân dân chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn toàn thị xã và vận động nhân dân duy trì hoạt động này một cách thường xuyên, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết chủ động.
2. Trung tâm Y tế thị xã
Trung tâm Y tế thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thị xã phân công để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế, các phòng, đơn vị thành viên có liên quan và UBND các xã phường trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với Phòng Y tế thị xã và các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình, diễn biến của bệnh sốt xuất huyết;
          - Tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc đầu tiên, chủ động bao vây dập tắt, không để bệnh sốt xuất huyết xảy ra trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong;
          - Chủ động phối hợp với Phòng Y tế thị xã tham mưu cho UBND thị xã tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy (lăng quăng) với sự tham gia của cả cộng đồng;  chú trọng những nơi ao tù nước đọng… với phương châm “ Không có bọ gậy- Không có bệnh sốt xuất huyết” Tiến hành phun hoá chất diệt muỗi khi có chỉ định của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;
          - Chuẩn bị đủ trang thiết bị, vật tư, hoá chất và nhân lực sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có dịch bệnh sốt xuất huyết xảy ra;
- Tăng cường chỉ đạo Trạm y tế các xã, phường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chủ động tổ chức phun hoá chất diệt muỗi tại những nơi có chỉ số mật độ muỗi, lăng quăng/bọ gậy cao theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
- Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng bằng các hình thức như: Nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm, cấp phát tài liệu tuyên truyền đến hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hướng tới mục tiêu mỗi người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân gia đình và cộng đồng;
          - Tổ chức tập huấn về kỹ năng giám sát bệnh nhân, huyết thanh, côn trùng, kỹ năng xử lý hoá chất diệt muỗi, chẩn đoán và điều trị cho cán bộ tuyến thị, tuyến xã, phường;
          - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ trên phương tiện thông tin đại chúng về biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thau rửa các dụng cụ chứa nước có bọ gậy (lăng quăng);
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo dịch định kỳ, đột xuất về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thị xã (qua cơ quan thường trực Phòng Y tế thị xã) khi có yêu cầu để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Y tế theo quy định.
3. Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình
Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình vụ được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thị xã phân công để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế, các phòng, đơn vị thành viên có liên quan và UBND các xã phường trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:
          - Khi phát hiện trường hợp mắc phải báo cáo với Trung tâm Y tế thị xã để điều tra, giám sát, phân tích diễn biến dịch; lấy mẫu huyết thanh để xét nghiệm.
- Bảo đảm cung ứng đủ phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu, các chế phẩm của máu, các lưu đồ xử trí cấp cứu người bệnh để kịp thời chẩn đoán, thu dung và điều trị bệnh nhân, chú ý tránh lạm thuốc và dịch truyền, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng người bệnh;
- Thành lập đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho cơ sở theo phương châm “điều trị tại chỗ”;
- Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ y tế của đơn vị “ Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue” của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Tổ chức khám, phát hiện sớm, điều trị kịp thời các ca mắc bệnh, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết; thường xuyên cập nhập phương pháp khám phát hiện bệnh, phác đồ điều trị sốt xuất huyết theo chỉ đạo của Bộ Y tế;
- Sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu;
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo dịch định kỳ, đột xuất về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thị xã (qua cơ quan thường trực Phòng Y tế thị xã) khi có yêu cầu để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Y tế theo quy định.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh- Truyền hình thị xã
Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh- Truyền hình thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thị xã phân công để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế, các phòng, đơn vị thành viên có liên quan và UBND các xã phường trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:
- Tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh ở người để người dân hiểu, tích cực thực hiện phòng, chống dịch bệnh.
- Hướng dẫn, vận động người dân thực hiện tốt về vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi sinh hoạt, để phòng bệnh tại gia đình và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh theo khuyến cáo của Ngành Y tế nhằm hạn chế tối đa bệnh lây lan ra cộng đồng.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thị xã phân công để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế, các phòng, đơn vị thành viên có liên quan và UBND các xã phường trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:
          - Tăng cường chỉ đạo các trường học phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu biết về bệnh sốt xuất huyết, triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại nhà trường như: vệ sinh trường lớp học, vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển. Tích cực tham gia vào chiến dịch diệt muỗi, bọ gậy (lăng quăng) tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế.
 - Phát động phong trào trong giáo viên, học sinh các trường tích cực tham gia vào chiến dịch diệt muỗi, diệt bọ gậy (lăng quăng) tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế.
- Chỉ đạo giáo viên và nhân viên y tế học đường quản lý tốt sức khoẻ học sinh, khi phát hiện trẻ có biểu hiện mắc bệnh thông báo ngay cho cơ quan y tế để xử lý kịp thời.
 6. Các Ban, ngành, Đoàn thể thị xã có liên quan và UBND các xã, phường
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh ở bệnh trên người.
- Tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, diệt bọ gậy (lăng quăng) trên địa bàn, nhằm huy động sức mạnh tổng thể của chính quyền địa phương, các Ban, ngành, Đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh chủ động, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
- Tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và gia đình về các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết và hưởng ứng các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổ chức các hoạt động tình nguyện cho đoàn viên - thanh niên tích cực tham gia chiến dịch diệt muỗi, diệt bọ gậy (lăng quăng).
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo dịch định kỳ, đột xuất về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thị xã (qua cơ quan thường trực Phòng Y tế thị xã) khi có yêu cầu để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Y tế theo quy định.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thị xã yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn, các phòng, ban, đơn vị thành viên có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này. Giao Phòng Y tế thị xã theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã về Sở Y tế, UBND thị xã và Ban Chỉ đạo theo qui định.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay35,492
  • Tháng hiện tại987,216
  • Tổng lượt truy cập30,058,190
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây