Cách ly, xét nghiệm, di chuyển áp dụng trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ ba - 02/11/2021 09:15
Ngày 27/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2404/UBND-VX về việc cách ly, xét nghiệm, di chuyển áp dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 với nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình hướng dẫn tạm thời triển khai thống nhất về việc cách ly y tế, xét nghiệm, di chuyển trong phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Đối với người về/đến từ địa bàn phân loại dịch cấp 3, cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa):

a) Trước khi di chuyển: người về/đến từ địa bàn có dịch cấp 3, cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa) thực hiện xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ.

b) Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 02 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan y tế gần nhất để theo dõi và xử trí theo quy định.

c) Với người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp): Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương; xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 02 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7; sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

d) Với người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương; xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K.

2. Đối với người về/đến từ địa bàn có dịch cấp 1, cấp 2

Không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm khi đi lại (khuyến khích tự xét nghiệm). Thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo chỉ định của cơ quan y tế.

Tự theo dõi sức khoẻ và thực hiện thông điệp 5K. Khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở...thì liên hệ với trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan y tế gần nhất để theo dõi và xử trí theo quy định.

3. Trường hợp người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1):

Thực hiện cách ly y tế tập trung ít nhất 14 ngày liên tục tại các khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 03 lần (vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14) trong thời gian cách ly, sau đó tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi kết thúc cách ly tập trung.

- Nếu xác định rõ nguồn lây từ ca bệnh xác định (F0) thì thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly y tế, thời gian ít nhất 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh (F0).

- Nếu tiếp xúc với một hoặc nhiều ca bệnh xác định (F0) nhưng không xác định chính xác ngày tiếp xúc lần cuối thì thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày kể từ ngày vào khu cách ly.

4. Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 (F2): Thực hiện cách ly y tế tại nhà và theo dõi sức khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR của F1:

- Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1.

- Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 của F1 âm tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 (không tiếp xúc với nguồn lây nào khác, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2) được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan y tế gần nhất hoặc Tổ COVID cộng đồng.

5. Đối với trường hợp nhập cảnh

- Các trường hợp người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận và có 01 trong 02 điều kiện (1) Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng được tiêm trước khi nhập cảnh ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy chứng nhận tiêm chủng/ (2) Đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp: Thực hiện cách ly y tế tập trung ít nhất 07 ngày liên tục tại các khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 02 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 tính từ ngày cách ly tập trung và tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 7.

- Các trường hợp nhập cảnh khác (chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều...): Thực hiện cách ly y tế tập trung ít nhất 14 ngày liên tục tại các khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 03 lần (vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14) trong thời gian cách ly, sau đó tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi kết thúc cách ly tập trung.

* Đối với người đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

6. Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch cấp 3, cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế (ngoại trừ F1; F2):
- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày về/đến địa phương. Luôn thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.
- Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 03 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, xét nghiệm SARS-CoV-2 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 03; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày; luôn thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

7. Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa:

- Yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa, Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và các quy định của các Bộ, ngành có liên quan.
Thực hiện ghi chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; đảm bảo thông thoáng phương tiện; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người khác, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày...).

- Nếu người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa về từ khu vực có dịch (cấp 3, cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế) phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly như hướng dẫn tại Mục 1. Trường hợp đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng có lệnh điều động vận chuyển hàng hóa đợt tiếp theo thì khi trở về, phải thực hiện lại các biện pháp cách ly và xét nghiệm theo quy định.

8. Đối với người làm nhiệm vụ có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm SARS-CoV-2 (điều tra dịch tễ; lấy mẫu xét nghiệm; phục vụ các cơ sở cách ly tập trung; làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19; hỗ trợ trạm y tế lưu động cấp thuốc cho người nhiễm SARS-CoV-2...):

a) Nếu đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (02 lần) vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày đến/về địa phương. Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo, thực hiện đầy đủ 5K.

b) Chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (02 lần) vào ngày đầu và ngày thứ 14 kể từ ngày đến/về địa phương. Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo, thực hiện đầy đủ 5K của Bộ Y tế.

9. Các trường hợp mắc COVID-19 vừa điều trị khỏi và được xuất viện thì áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi theo hướng dẫn tại Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, cụ thể:

- Người bệnh sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38°C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời.Tuân thủ thông điệp 5K.

- Đối với người bệnh đủ tiêu chuẩn xuất viện thuộc trường hợp cách ly điều trị trên 10 ngày và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR nhiều lần có nồng độ vi rút CT < 30:

+ Sau khi ra viện yêu cầu người bệnh thực hiện cách ly y tế tại nhà trong 7 ngày. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày.

+ Nếu thân nhiệt cao hơn 38°C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời.

10. Một số trường hợp đặc biệt khác:

- Đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, người tàn tật, thiểu năng trí tuệ, tâm thần kinh, người già yếu, hạn chế vận động, phụ nữ mang thai/mới sinh con..: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 02 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo.

- Đối với trẻ em (dưới 18 tuổi): thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em.

- Các trường hợp nguy cơ khác cần phải cách ly: do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19/UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quyết định.

11. Các trường hợp không áp dụng biện pháp cách ly y tế:

a) Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác đi qua khu vực có dịch nhưng không dừng, đỗ.

b) Các trường hợp chở đoàn công tác đến các địa bàn có dịch cấp 3, cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế, chở người đến các sân bay quốc tế để xuất cảnh nhưng không rời khỏi phương tiện vận tải, không tiếp nhận người từ vùng dịch theo chiều về; cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch chung theo quy định, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn giá trị trong vòng 72 giờ thì tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan y tế gần nhất hoặc Tổ COVID cộng đồng.

c) Trường hợp di chuyển nội tỉnh từ địa phương dịch cấp 3, cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa) có giấy đi đường được Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan, đơn vị cấp, hoặc tham gia các hoạt động theo nhiệm vụ được chính quyền địa phương cho phép thì tự theo dõi sức khoẻ và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; không phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế.

12. Việc cách ly y tế tại nhà: chỉ được thực hiện khi địa điểm cách ly đáp ứng đúng yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 “về việc ban hành Quy định về việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19”. Việc cách ly tại nhà phải được thực hiện nghiêm túc với sự quản lý của chính quyền địa phương, Tổ COVID cộng đồng; thực hiện treo biển cảnh báo theo quy định.

Trường hợp Bộ Y tế có hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý hoặc trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú thì tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

Công văn này thay thế các nội dung liên quan đã hướng dẫn trước đây của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện.

 

Theo quangbinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay6,062
  • Tháng hiện tại387,977
  • Tổng lượt truy cập35,892,471
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây