Đảng bộ thị xã Ba Đồn tiếp tục đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thứ hai - 18/04/2022 13:42
          Thời gian qua, Đảng bộ thị xã Ba Đồn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ thị xã đề ra do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của thị xã. Nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự quyết tâm lãnh đạo, điều hành của Thị ủy, UBND thị xã, các cấp, các ngành, sự đồng lòng của Nhân dân và doanh nghiệp,... đã đoàn kết, chung sức tham gia phòng, chống dịch bệnh, chăm lo an sinh xã hội, vừa phục hội và phát triển kinh tế - xã hội,... từ đó, góp phần ổn định chính trị - xã hội và tổ chức thực hiện cơ bản đạt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 2025 đã thông qua các Nghị quyết quan trọng
Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 2025 đã thông qua các Nghị quyết quan trọng
    Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã có nhiều nỗ lực để cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã thành những Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động, Đề án, Kế hoạch, Chỉ thị và chỉ đạo cụ thể từng mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, mặc dù, chịu ảnh hưởng rất lớn trong việc triển khai Nghị quyết Đảng bộ thị xã, khu vực thương mại – dịch vụ gặp nhiều khó khăn, chuỗi hoạt động du lịch bị đứt gãy, nông sản khó tiêu thụ, đã ảnh hưởng đến mọi hoạt động đời sống xã hội,… Nắm bắt được tình hình, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã linh hoạt, sáng tạo, chủ động, một mặt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện; đồng thời, bám sát, nắm bắt tình hình thực tiễn với việc phân tích và dự báo để chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành triển khai đồng bộ. Đến nay, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị thị xã cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra; tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát; các hoạt động kinh tế - xã hội đang phục hồi và phát triển, thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới.
      Trong công tác xây dựng Đảng và công tác Dân vận đạt kết quả nổi bật. Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị, tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, gắn với nâng chất hoạt động hệ thống chính trị cơ sở, tạo nền tảng vững chắc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và của Đảng bộ thị xã. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong quý 1 năm 2022, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân thực hiện hơn 4.600ha, đạt 100,1%KH; tăng 0,04% so với vụ Đông Xuân năm trước; sản lượng thủy sản nuôi trồng và đánh bắt đạt hơn 1.900 tấn, đạt 12,24%KH năm, tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 287 tỷ đồng, đạt 20,43%KH năm, tăng 5,13% so với cùng kỳ năm trước; thương mại, dịch vụ có bước phát triển khá, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1.600 tỷ đồng, đạt 25,6%KH năm, tăng 12,56% so với cùng kỳ; thu ngân sách hơn 82 tỷ đồng, đạt 22,74% KH tỉnh giao và đạt 22,17% KH thị xã giao; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là đẩy mạnh diện bao phủ vắc xin phòng Covid-19; công tác văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng được đảm bảo.. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, thị xã đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội cùng với huy động nguồn lực xã hội chăm lo tốt cho hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19,... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
       Năm 2022, là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19, tạo tiền đề tăng trưởng bền vững cho cả giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, theo dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức và khó lường, như: Tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp; tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn,... Trên tinh thần đó, Đảng bộ thị xã Ba Đồn yêu cầu Cấp ủy, Chính quyền địa phương và các ngành, các cấp trên địa bàn thị xã nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu “vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội” để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chi tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2022. Trong đó, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ các cấp, các tổ chức đảng của thị xã thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt, về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng thời gian tới tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp và tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Tăng cường tuyên truyền, định hướng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo sức lan tỏa thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào hành động cách mạng ở từng địa phương, đơn vị.
     Về kinh tế-xã hội tiếp tục chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất lúa và cây trồng vụ Hè -Thu theo lịch thời vụ; thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết sản xuất lúa và chăn nuôi lợn hữu cơ trên địa bàn, triển khai thí điểm một số mô hình sản xuất mới, như mô hình rau sạch, chăn nuôi bò hữu cơ... Tăng cường đẩy mạnh tái đàn, mở rộng chăn nuôi; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực hiện vững chắc các tiêu chí. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, như: cầu Cồn Nâm, dự án Nam Hùng Vương, dự án hạ tầng các tuyến nối từ Quốc lộ 12A phường Quảng Phong đi phường Quảng Long và kết nối đường đi trung tâm huyện Quảng Trạch; tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển (đoạn qua địa bàn thị xã), kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép các công trình trên đất chờ bồi thường. Đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, nhất là các dự án trọng điểm, đảm bảo đúng kế hoạch. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách trong điều kiện dịch Covid-19. Tập trung thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Ba Đồn lần thứ IX (2021 – 2022). Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...
      Với những định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, sẽ sớm đưa thị xã Ba Đồn vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thị xã, tạo nền tảng quan trọng để đưa thị xã phát triển ngày càng giàu đẹp.                   

Tác giả bài viết:  Lệ Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập257
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm251
  • Hôm nay1,416
  • Tháng hiện tại290,477
  • Tổng lượt truy cập30,352,058
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây