Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thứ năm - 09/01/2020 08:02
Ngày 26-12-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
 Toàn văn Chỉ thị như sau:
 Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 19-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết năm 2020, để chuẩn bị các điều kiện cho nhân dân đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo khí thế, phấn khởi thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
 1. Tổ chức chu đáo các điều kiện để nhân dân đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân năm mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, quý đầu năm 2020.
 2. Chủ động, có kế hoạch cụ thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, trước hết là các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới,... tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân.
 Tăng cường công tác vận động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi,…
 Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, vùng khó khăn.
 3. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5-2-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 11-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 Việc tổ chức các hoạt động triển khai nhiệm vụ, đón nhận khen thưởng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-2020) và các ngày kỷ niệm khác, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp.
Tuyệt đối không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
Nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết, vào các hoạt động mục đích cá nhân.
 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp được phân công nhiệm vụ).
 Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định của Đảng, Nhà nước vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội,…
 5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đẩy mạnh các biện pháp bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau Tết. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tích trữ, đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính. Chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn mạng, an ninh thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; cung cấp đủ điện, nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng để nhân dân đi lại thuận lợi. Chỉ đạo làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực 24/24 giờ, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, giải trí; bài trừ mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội. Các địa phương, đơn vị chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Chủ động nắm chắc tình hình, phân công lực lượng, phương tiện thường trực, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Có kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công sở, công trình trọng điểm, các sự kiện và bảo đảm an ninh trật tự tại các nơi công cộng, khu dân cư. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, nhất là tại các chợ, trung tâm thương mại, nhà ga, nhà kho, bến bãi. Chủ động đề cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương, quy định cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
 Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời các công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân trong dịp Tết.
 Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết theo quy định, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bắt tay ngay vào công việc.
 6. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Bí thư đảng đoàn, các ban cán sự đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2020, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chăm lo Tết cho người nghèo và hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, bảo đảm đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.
 8. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban Tỉnh ủy theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 Chỉ thị được phổ biến đến nhân dân.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch phát thanh hàng ngày

- Buổi sáng (từ thứ 3 đến thứ 7): + Từ 5h10 phút đến 5h30 phút: Phát lại chương trình truyền thanh chiều hôm trước của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã. + Từ 5h30 phút đến 6h00 phút: Tiếp âm Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; + Từ 6h00 phút đến...

Thống kê
  • Đang truy cập186
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm172
  • Hôm nay10,643
  • Tháng hiện tại897,236
  • Tổng lượt truy cập35,326,763
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây